خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 6 : پرداخت هزینه

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 6 : پرداخت هزینه
نویسنده : امیر انصاری
در تاریخ 15 آپریل 2013 شرکت اسمارت تاچ هزینه هایی را به شرح زیر پرداخت می کند:  • هزینه اجاره کامپیوتر : 600$
  • هزینه اجاره دفتر اداری : 1.000$
  • هزینه حقوق کارکنان : 1.200$
  • هزینه تاسیسات : 400$

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل


دفتر روزنامهتاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
15 آپریل هزینه اجاره کامپیوتر پرداخت نقدی هزینه 600
15 آپریل هزینه اجاره دفتر اداری پرداخت نقدی هزینه 1.000
15 آپریل هزینه حقوق کارکنان پرداخت نقدی هزینه 1.200
15 آپریل هزینه تاسیسات پرداخت نقدی هزینه 400
15 آپریل موجودی نقد پرداخت نقدی هزینه 3.200دفتر کل


هزینه اجاره کامپیوترتاریخ بدهکار بستانکار
15 آپریل 600

هزینه اجاره دفتر اداریتاریخ بدهکار بستانکار
15 آپریل 1.000

هزینه حقوق کارکنانتاریخ بدهکار بستانکار
15 آپریل 1.200

هزینه تاسیساتتاریخ بدهکار بستانکار
15 آپریل 400

موجودی نقدتاریخ بدهکار بستانکار
15 آپریل 3.200نکته : ما می توانستیم حساب موجودی نقد را طی چهار ردیف جداگانه در دفتر روزنامه بستانکار کنیم، اما همه آنها را طی یک ردیف ثبت کردیم، به این شیوه ثبت ترکیبی(مرکب) در دفتر روزنامه گفته می شود. در یک ثبت مرکب نیز مجموع ستونهای بدهکار و بستانکار باید با هم برابر باشند.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 5 : فروش نسیه خدمات

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 7 : پرداخت بدهی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.