خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 7 : پرداخت بدهی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 7 : پرداخت بدهی
نویسنده : امیر انصاری
در تاریخ 21 آپریل 2013 ، شرکت اسمارت تاچ مبلغ 300$ از بدهیهایی را که در تراکنش 3 ایجاد شده بود پرداخت می کند. چک پرداختی زیر سند (مدرک) این تراکنش می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارآموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 7 : پرداخت بدهی
این پرداخت موجودی نقد را کاهش می دهد، بنابراین ما حساب موجودی نقد را بستانکار می کنیم. این پرداخت باعث می شود تا حسابهای پرداختنی کاهش پیدا کنند، بنابراین ما حسابهای پرداختنی را بدهکار می کنیم.

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل


دفتر روزنامهتاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
21 آپریل حسابهای پرداختنی پرداخت نقدی بدهی 300
21 آپریل موجودی نقد پرداخت نقدی بدهی 300دفتر کل


حسابهای پرداختنیتاریخ بدهکار بستانکار
21 آپریل 300

موجودی نقدتاریخ بدهکار بستانکار
21 آپریل 300آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 6 : پرداخت هزینه

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 8 : بازسازی منزل شخصی مالک شرکت

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.