خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تهیه تراز آزمایشی از روی دفاتر کل (از روی حسابهای T)

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تهیه تراز آزمایشی از روی دفاتر کل (از روی حسابهای T)
نویسنده : امیر انصاری
همانطور که پیشتر گفته شد، تراز آزمایشی، خلاصه ای از دفاتر کل (حسابهای T) می باشد. در تراز آزمایشی کلیه حسابهای کل به همراه مانده آنها گزارش می شود. ترتیب حسابها در تراز آزمایشی بدین نحو می باشد که ابتدا حسابهای دارایی، سپس حسابهای بدهی، و بعد حساب سرمایه مالک لیست می گردد. در یک سیستم حسابداری دستی، تراز آزمایشی باید از نظر صحت و دقت مورد بررسی قرار بگیرد. در تمامی انواع سیستمهای حسابداری، تراز آزمایشی یک خلاصه کاربردی از حسابها و مانده آنها می باشد، تراز آزمایشی مانده تمامی حسابها را در یک تاریخ خاص نشان می دهد. شکل 2-11 تراز آزمایشی شرکت اسمارت تاچ در تاریخ 30 آپریل 2013 می باشد. این تراز در پایان اولین ماه فعالیت شرکت (ماه آپریل) تهیه شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاریک هشدار :
تراز آزمایشی را با ترازنامه اشتباه نگیرید. تراز آزمایشی یک سند داخلی می باشد که توسط استفاده کنندگان داخلی شرکت استفاده می شود. افراد بیرونی فقط از ترازنامه شرکت استفاده می کنند و نه تراز آزمایشی.

تراز آزمایشی


شرکت اسمارت تاچ

تراز آزمایشی

در تاریخ 30 آپریل 2013


حساب مانده بدهکار مانده بستانکار
موجودی نقد 21.000
حسابهای دریافتنی 1.000
تجهیزات اداری 500
زمین 11.000
حسابهای پرداختنی 300
سرمایه برایت 30.000
برداشت برایت 2.000
درآمد خدمات 8.500
هزینه اجاره کامپیوتر 600
هزینه اجاره دفتر اداری 1.000
هزینه حقوق کارکنان 1.200
هزینه تاسیسات 500
جمع ستونها 38.800 38.800

آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: دفتر کل بعد از انتقال اطلاعات دفتر روزنامه

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تصحیح خطاهای تراز آزمایشی

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.