خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری
نویسنده : امیر انصاری
تجزیه و تحلیل (آنالیز) و ثبت رویدادهای مالی

نرم افزار سامانه مودیان راهکارفرض کنید گرک مور (مالک شرکت موزیک گرک)، یک دفتر اداری کوچک باز می کند و به یک حسابدار برای ثبت رویدادهای مالی اش نیاز پیدا می کند. حالا گرک مور برای استخدام در این شغل با شما مصاحبه می کند. حقوق خوبی هم پرداخت می کند. آیا می توانید به سوالهای گرک مور پاسخ دهید؟ این سوالات در رهنمودهای تصمیم گیری آمده است. اگر اینطور است می توانید آن شغل را تصاحب کنید.

رهنمودهای تصمیم گیری
تصمیم رهنمودها
چه چیزی تعیین کننده اینست که یک رویداد مالی اتفاق افتاده است؟

اگر این رویداد بر وضعیت مالی شرکت (شخصیت جداگانه حسابداری) تاثیرگذار باشد، یک رویداد مالی است و باید ثبت شود.

یک کسب و کار(شرکت) رویدادهای مالی اش را در کجا ثبت می کند؟

در دفتر روزنامه و بر مبنای تسلسل تاریخی وقوع رویدادها. یعنی رویدادهای مالی بترتیب زمان اتفاق افتادن در دفتر روزنامه ثبت می شوند.

یک کسب و کار در مورد هر رویداد مالی چه مواردی را ثبت می کند؟

افزایش یا کاهش در تمامی حسابهایی که طی آن رویداد مالی تحت تاثیر قرار می گیرند را ثبت می کنند.

چگونه افزایش یا کاهش در حسابها را ثبت می کنیم؟

بر مبنای قوانین بدهکار و بستانکار کردن شش نوع اصلی حسابها(دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد، هزینه، و برداشت) افزایش یا کاهش را به شکل ستونهای بدهکار و بستانکار ثبت می کنیم.

اطلاعات مربوط به تراکنشهای مرتبط با یک حساب خاص و مانده آن حساب در کجا نگهداری می شود؟

در دفتر کل (در شکل حساب T).

کدام گزارش تمامی حسابها را به همراه مانده آنها ، در یک کسب و کار نشان می دهد؟

تراز آزمایشی.آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حسابهای چهار ستونی : جایگزینی برای حساب T

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فرآیند تعدیل حسابها

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.