خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: پیش پرداخت هزینه

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: پیش پرداخت هزینه
نویسنده : امیر انصاری
پیش پرداخت هزینه ها، پرداخت پیشاپیش هزینه ها می باشد. پیش پرداخت هزینه ها همواره قبل از استفاده از آنها صورت می پذیرد. برای مثال، رستورانهای زنجیره ای مک دونالد، مبالغ اجاره، بیمه و لوازم مصرفی را پیشاپیش پرداخت می کند. پیش پرداخت هزینه ها به عنوان داراییها منظور می گردند، و نه بعنوان هزینه. وقتی که پیش پرداختها مصرف شدند، بخش مصرف شده این پیش پرداختها طی یک ثبت تعدیلی در دفتر روزنامه، تبدیل به هزینه می گردند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارپیش پرداخت اجاره


برخی صاحبان املاک، مستاجرهایشان را مجبور می کنند تا هزینه اجاره را پیشاپیش بپردازند. این پیش پرداخت برای مستاجر ایجاد یک دارایی می کند.فرض کنید شرکت اسمارت تاچ هزینه سه ماه اجاره دفتر اداری را پیشاپیش در تاریخ 1 می 2013 بپردازد، مبلغ پرداختی 3.000$ می باشد (ماهیانه 1000$).ثبت این پرداخت به شکل زیر می باشد:تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
1 می 2013 پیش پرداخت اجاره پرداخت پیشاپیش اجاره دفتر اداری 3.000
1 می 2013 موجودی نقد پرداخت پیشاپیش اجاره دفتر اداری 3.000

بعد از انتقال ثبت فوق به دفتر روزنامه ثبت دفترکل به شکل زیر می باشد:

داراییها

پیش پرداخت اجارهتاریخ بدهکار بستانکار
1 می 2013 3.000

تراز آزمایشی در تاریخ 31 می 2013، مانده حساب پیش پرداخت اجاره را مبلغ 3.000$ بدهکار گزارش می کند(شکل 3-4). در طول ماه می، مانده حساب پیش پرداخت اجاره دست نخورده باقی می ماند. اما مبلغ 3.000$ مانده حساب پیش پرداخت در تاریخ 31 می 2013 مانده صحیحی نمی باشد. چرا؟

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: پیش پرداخت هزینه
در تاریخ 31 می، مانده حساب پیش پرداخت باید به میزان مبلغ مصرف شده از آن کاهش پیدا کند. میزان مصرف شده از پیش پرداخت به اندازه اجاره یک ماه می باشد، یا بعبارتی یک سوم از این مبلغ مصرف شده است. بخاطر بیاورید که دارایی منقضی شده یک هزینه تلقی می گردد. ثبت تعدیلی یک سوم از مبلغ پیش پرداخت (معادل 1.000$) را به حساب هزینه اجاره منتقل میکند. ثبت تعدیلی مربوطه به شکل زیر می باشد:تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
31 می 2013 هزینه اجاره ثبت اجاره ماه می 1.000
31 می 2013 پیش پرداخت اجاره ثبت اجاره ماه می 1.000

بعد از انتقال اطلاعات از روزنامه به دفتر کل، دفاتر کل حسابهای مربوطه به شکل زیر می باشند:

داراییها

پیش پرداخت اجارهتاریخ بدهکار بستانکار
1 می 2013 3.000
31 می 2013 1.000
مانده 2.000

هزینه ها

هزینه اجارهتاریخ بدهکار بستانکار
31 می 2013 1.000
مانده 1.000

پیش پرداخت اجاره یک مثال است که در آن یک دارایی قبل از انجام ثبت تعدیلی مقدار اغراق آمیزی را نشان می دهد. توجه کنید که مانده حساب پیش پرداخت اجاره بعد از انجام ثبت تعدیلی 2.000$ می گردد. از آنجا که پیش پرداخت اجاره یک حساب دارایی می باشد، در تاریخ 31 می باید فقط شامل دو ماه پیش پرداخت باشد (ماه ژوئن و ماه جولای). در واقع از آنجا که اجاره ماهیانه 1.000$ می باشد به ازاء دو ماه باقیمانده مقدار 2.000$ از پیش پرداخت اجاره باقی می ماند.

تجزیه و تحلیل مشابهی در مورد پیش پرداخت سه ماهه بیمه اعمال می گردد. تنها تفاوت در عناوین حسابها می باشد. در اینجا به جای پیش پرداخت اجاره، پیش پرداخت بیمه مصرف می گردد. و به جای حساب هزینه اجاره، حساب هزینه بیمه استفاده می شود. در یک سیستم کامپیوتری، ممکن است ثبتهای تعدیلی بصورت برنامه ریزی شده توسط کامپیوتر در زمانهای مشخصی صورت پذیرند.

ملزومات مصرفی


ملزومات مصرفی نیز بعنوان پیش پرداخت هزینه محسوب میگردند. بیایید با هم به یک مثال نگاهی بیندازیم. در تاریخ 2 می 2013، شینا برایت مالک شرکت اسمارت تاچ مبلغ 500$ را برای ملزومات مصرف اداری می پردازد. در تاریخ 15 می، او 200$ دیگر بابت خرید ملزومات مصرفی اداری می پردازد.

تراز آزمایشی به تاریخ 31 می ، مانده حساب ملزومات مصرفی را 700$ بدهکار، نمایش میدهد(شکل 3-4). اما، تراز آزمایشی در تاریخ 31 می نباید مانده حساب ملزومات مصرفی را 700$ گزارش کند. چرا نباید؟

در طول، ماه می آژانس آموزش الکترونیک اسمارت تاچ، از این تجهیزات استفاده کرده است تا کار شرکت را پیش ببرد. بهای تمام شده ملزومات مصرف شده،تبدیل به هزینه ملزومات مصرفی می شود. برای اندازه گیری هزینه ملزومات مصرفی، در پایان ماه می ، برایت تجهیزات را بصورت دستی شمارش می کند. جمع مبالغ آنها، داراییهایی هستند که هنوز متعلق به شرکت هستند. فرض کنید ملزومات مصرف نشده 600$ ارزش دارند. از حسابهای T استفاده کنید تا مبلغ ملزومات مصرف شده را تعیین کنید:

داراییها

ملزومات اداریتاریخ بدهکار بستانکار
2 می 2013 500
15 می 2013 200
ملزومات مصرف شده ؟؟؟
مانده 600

خوب، حل این مساله بدین شکل می باشد که :

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: پیش پرداخت هزینه
در تاریخ 31 می، ثبت تعدیلی مربوط به بروزرسانی حساب ملزومات مصرفی به شکل زیر می باشد:تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
31 می 2013 هزینه ملزومات ثبت ملزومات مصرفی 100
31 می 2013 ملزومات اداری ثبت ملزومات مصرفی 100

بعد از انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل، در تاریخ 31 می مانده حساب ملزومات مصرفی بدرستی مبلغ 600$ را نشان خواهد داد و مانده حساب هزینه ملزومات مصرفی بدرستی مبلغ 100$ را نشان خواهد داد.

داراییها

ملزومات اداریتاریخ بدهکار بستانکار
2 می 2013 500
15 می 2013 200
31 می 2013 100
مانده 600

هزینه ها

هزینه ملزوماتتاریخ بدهکار بستانکار
31 می 2013 100
مانده 100

حساب ملزومات مصرفی با مانده 600$ وارد ماه بعدی (ژوئن) می شود، و فرآیند تعدیل هر ماه به همین شکل تکرار می گردد. ملزومات مصرفی مثال دیگری بود که نشان می داد بدون ثبت تعدیلی یک دارایی مانده اغراق آمیزی را نشان می دهد. ثبت تعدیلی باعث شد تا حساب ملزومات در تاریخ 31 می مانده صحیح 600$ را دارا گردد.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: دو طبقه بندی از ثبتهای تعدیلی

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: استهلاک داراییهای ثابت

نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.