خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: هزینه های معوق

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: هزینه های معوق
نویسنده : امیر انصاری
شرکتها معمولآ قبل از اینکه هزینه هایی را پرداخت کنند ، متحمل آن هزینه های می شوند. اصطلاح هزینه معوق به این گونه هزینه ها اشاره می کند. هزینه های معوق، هنوز پرداخت نشده اند. حقوق یک کارمند را در نظر بگیرید. همچنان که کارمند کار می کند هزینه حقوق او رشد می کند، بنابراین حقوق کارمند یک هزینه معوق می باشد. بعنوان مثال دیگری می توان هزینه بهره اسناد پرداختنی را نام برد. با گذشت زمان هزینه بهره افزایش می یابد. یک هزینه معوق همواره باعث ایجاد یک بدهی می گردد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشرکتها معمولآ بصورت هفتگی اقدام به ثبت این هزینه ها نمی کنند، در عوض، آنها تا پایان دوره مالی صبر میکنند. آنها در پایان دوره مالی یک ثبت تعدیلی انجام می دهند و حسابهای هزینه و حسابهای بدهی مرتبط با آنها را بروز رسانی می کنند تا صورتهای مالی مقادیر دقیقتری را نشان دهند.

بخاطر داشته باشید که پیش پرداخت هزینه و هزینه معوق متضاد یکدیگر هستند.

  • یک پیش پرداخت هزینه، ابتدا پرداخت می گردد و سپس تبدیل به هزینه می گردد.
  • یک هزینه معوق ابتدا هزینه می گردد و سپس پرداخت می گردد.

در ادامه خواهیم دید که چگونه به حسابداری هزینه های معوق بپردازیم.

هزینه حقوق و دستمزد معوق


فرض کنید که شرکت اسمارت تاچ یک حقوق ماهیانه به مبلغ 1.800$ به کارمندانش پرداخت می کند. نصف این مبلغ را در پانزدهیمن روز ماه و الباقی را در روز یکم ماه بعدش پرداخت می کند. شکل زیر یک تقویم را نشان می دهد که این موضوع در آن منعکس شده است:

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: هزینه های معوق
در طول ماه می، اولین حقوق نیمه ماه را در روز 15 می پرداخت می کند، و ثبتهای زیر را انجام میدهد:تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
15 می 2013 هزینه حقوق و دستمزد پرداخت دستمزد کارکنان 900
15 می 2013 موجودی نقد پرداخت دستمزد کارکنان 900

بعد از انتقال اطلاعات به دفتر کل، حساب هزینه حقوق و دستمزد مانده زیر را نشان می دهد:

هزینه ها
هزینه حقوق و دستمزدتاریخ بدهکار بستانکار
15 می 2013 900
مانده 900

تراز آزمایشی به تاریخ 31 می (شکل 3-4) شامل هزینه حقوق و دستمزد نیز بوده است، و مانده آن را 900$ نشان می داد. این هزینه حقوق و دستمزد شرکت اسمارت تاچ برای نیمه اول ماه می می باشد. پرداختی دوم در تاریخ 1 ژوئن صورت می پذیرد، هرچند ، هزینه حقوق مربوط به ماه می می باشد، و طبیعتآ باید در ماه می گزارش شود. درتاریخ 31 می، شرکت اسمارت تاچ ثبتهای تعدیلی زیر را انجام می دهد:تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
31 می 2013 هزینه حقوق و دستمزد تعلق گرفتن هزینه حقوق و دستمزد 900
31 می 2013 حقوق پرداختنی تعلق گرفتن هزینه حقوق و دستمزد 900

بعد از انتقال اطلاعات به دفتر کل، هر دو حساب حقوق پرداختنی و هزینه حقوق بروز رسانی می گردد:

هزینه ها
هزینه حقوق و دستمزد


تاریخ بدهکار بستانکار
15 می 2013 900
31 می 2013 900
مانده 1.800

بدهیها
حقوق پرداختنیتاریخ بدهکار بستانکار
31 می 2013 900
مانده 900

در تاریخ 31 می، حساب هزینه حقوق و دستمزد، حقوق یکماه کامل را نشان می دهد، و حساب حقوق پرداختنی میزان بدهیهای مرتبط با آن را نشان می دهد. این یک مثال از بدهیهایی می باشد که قبل از ثبت تعدیلی در نظر گرفته نمی شدند. همچنین مثالی است که نمایش دهنده اصل تطابق (تطابق درآمد و هزینه ها) می باشد. با این کا ر ما هزینه حقوق و دستمزد ماه می را در ماه می گزارش کردیم تا به مقابله درآمدهای ماه می برود و مبلغ صحیحی را نشان بدهد.

هزینه بهره معوق


قرض گرفتن (وام گرفتن) یک بدهی (در قبال اسناد پرداختنی مربوطه) ایجاد می کند. اگر در تاریخ 1 می 2013، شرکت اسمارت تاچ مبلغ 20.000$ از بانک وام بگیرد و در قبال آن یک سند پرداختنی یکساله را امضا کند، ثبت آن در تاریخ 1 می 2013 به شکل زیر خواهد بود:تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
1 می 2013 موجودی نقد دریافت وام 20.000
1 می 2013 اسناد پرداختنی دریافت وام 20.000

بهره این وام باید یکسال بعد پرداخت شود، یعنی در تاریخ 1 می 2014 موقع پرداخت آن فرا میرسد. در تاریخ 31 می 2013 شرکت اسمارت تاچ باید یک ثبت تعدیلی را انجام بدهد که طی آن، بهره پرداختنی مربوط به ماه می را ثبت کند. فرض کنید که بهره یکماهه معادل 100$ باشد. ثبت تعدیلی مربوط به بهره پرداختنی در تاریخ 31 می 2013 به شکل زیر خواهد بود.تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
31 می 2013 هزینه بهره تعلق گرفتن بهره پرداختنی 100
31 می 2013 بهره پرداختنی تعلق گرفتن بهره پرداختنی 100

این یک مثال دیگری است که نمایانگر دست کم گرفتن بدهیها، قبل از انجام ثبتهای تعدیلی می باشد. بعد از انتقال اطلاعات به دفتر کل، حساب هزینه بهره و حساب بهره پرداختنی مانده های زیر را دارا می باشند:

هزینه ها
هزینه بهرهتاریخ بدهکار بستانکار
31 می 2013 100
مانده 100

بدهیها
بهره پرداختنیتاریخ بدهکار بستانکار
31 می 2013 100
مانده 100


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: استهلاک داراییهای ثابت

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: درآمدهای معوق (درآمدهای تحقق یافته اما دریافت نشده)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.