خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: درآمدهای معوق (درآمدهای تحقق یافته اما دریافت نشده)

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: درآمدهای معوق (درآمدهای تحقق یافته اما دریافت نشده)
نویسنده : امیر انصاری
همانطور که دیدیم، هزینه ها می توانند تحقق بیابند قبل از اینکه بابت آنها وجهی پرداخت شود. به طور مشابه، شرکتها می توانند درآمد کسب کنند، قبل از آنکه وجه آن را دریافت نمایند. این موارد باعث ایجاد درآمدهای معوق می شوند، که در واقع درآمدهایی هستند که تحقق یافته اند اما هنوز مبلغ آنها دریافت نشده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارفرض کنید در تاریخ 15 می 2013 شرکت اسمارت تاچ برای ارائه خدمات آموزش الکترونیک در دانشگاه West Florida انتخاب شده است. بر اساس توافقنامه مابین دانشگاه و شرکت اسمارت تاچ، مبلغ 800$ بصورت ماهیانه از طرف دانشگاه به شرکت اسمارت تاچ پرداخت خواهد شد. در طول ماه می، شرکت اسمارت تاچ نصف این مبلغ (معادل 400$) را دریافت می کند. و این مبلغ بابت خدمات آنها در طول 16 می تا 31 می ، می باشد. شرکت اسمارت تاچ در تاریخ 31 می ثبتهای تعدیلی زیر را انجام می دهد، تا به درآمدهای کسب شده در ماه می اضافه کند.تاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
31 می 2013 حسابهای دریافتنی درآمدهای تعلق گرفته بابت خدمات 400
31 می 2013 درآمد خدمات درآمدهای تعلق گرفته بابت خدمات 400

تراز تعدیل نشده در شکل 3-4 مانده تعدیل نشده حسابهای دریافتنی را 2.200$ نشان میدهد. درآمد خدمات مانده تعدیل نشده 7.000$ را نشان می دهد. ثبت تعدیلی باعث می گردد تا هر دو حساب فوق بروزرسانی گردند:

داراییها
حسابهای دریافتنیتاریخ بدهکار بستانکار
2.200
31 می 2013 400
مانده 2.600

درآمدها
درآمد خدمات


تاریخ بدهکار بستانکار
7.000
31 می 2013 400
مانده 7.400

بدون انجام ثبتهای تعدیلی، صورتهای مالی شرکت اسمارت تاچ مانده حسابهای دارایی، حسابهای دریافتنی ،و درآمد خدمات را دست کم می گیرد(نادرست نشان می دهد). حالا ما به سراغ آخرین طبقه بندی از ثبتهای تعدیلی می رویم.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: هزینه های معوق

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: درآمدهای تحصیل نشده (درآمدهای تحقق نیافته)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.