خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری
نویسنده : امیر انصاری
اهداف آموزشی فصل 4

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار1. تهیه کاربرگ حسابداری
2. استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی
3. بستن حسابهای درآمد، هزینه و برداشت
4. تهیه تراز آزمایشی بعد از بستن حسابها
5. طبقه بندی داراییها و بدهیها بعنوان جاری و بلند مدت
6. تشریح تاثیر رویدادهای مالی مختلف بر روی نسبت جاری و نسبت بدهی
7. درک ثبتهای معکوسچه چیزی بین فوتبال، بیسبال، بسکتبال، هاکی، و حسابداری مشترک می باشد؟ همه این موارد برای هر موقعیتی دارای یک بازیگر هستند و تمامی بازیها با یک امتیاز صفر آغاز می شود.


شینا برایت و گرک مور،‌شرکت آموزشی اسمارت تاچ، و شرکت موزیک گرک را بترتیب در حدود یکماه است که راه انداخته اند. در طول ماه اول، آنها درآمد کسب کردند، متحمل هزینه شدند، و سود خالص بدست آوردند. حالا وقت اینست که نگاهی به آینده بیندازیم، به دوره مالی بعد.


آیا شرکت اسمارت تاچ یا شرکت موزیک گرک باید ماه دوم را با سود خالصی که شرکت در ماه اول کسب کرده است آغاز کند؟ نه، درست مانند یک بازی،‌هر دو شرکت باید از صفر شروع کنند، تا بتوانند در ماه دوم عملکرد کسب و کارشان را اندازه گیری کنند. بنابراین،‌ آنها باید اسکوربورد حسابداریشان را بر روی صفر تنظیم کنند.


فرآیند برگشت به صفر، بستن حسابها نامیده می شود،‌ و آخرین گام در چرخه حسابداری می باشد. چرخه حسابداری فرآیندی است که طی آن شرکتها صورتهای مالی خود را تهیه می کنند.


این فصل با نمایش چگونگی بستن حسابها،‌ چرخه حسابداری را تکمیل می کند. این کار با تهیه تراز آزمایشی تعدیل شده آغاز می گردد،‌که در فصل 3 در مورد آن آموختید. در این فصل ما خواهیم آموخت که چگونه یک نسخه کاملتر از تراز آزمایشی تعدیل شده را تهیه کنیم که به آن کاربرگ گفته می شود. کاربرگ ها بوسیله خلاصه کردن حجم زیادی از اطلاعات در یک محل ، به حسابدارها کمک می کنند.


چرخه حسابداری با مانده حساب داراییها، بدهیها، و سرمایه مالک از دوره مالی قبل آغاز می گردد. شکل 4-1 چرخه کامل حسابداری را در مورد شرکت اسمارت تاچ و یا هر شرکت دیگری نشان می دهد.

حسابداری در دو زمان مختلف صورت می گیرد:


  • در طول دوره مالی - ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و انتقال اطلاعات از دفاتر روزنامه به دفاتر کل
  • در پایان دوره - تعدیل حسابها،‌تهیه صورتهای مالی، و بستن حسابها.


یکی از کارهای پایان دوره آماده کردن حسابها برای دوره مالی بعد می باشد. در فصل 3 و 4 ، ما عملیات پایان دوره برای شرکتهای خدماتی مانند اسمارت تاچ و شرکت موزیک گرک را پوشش داده ایم. در فصل 5 خواهید آموخت که چگونه واحدهای بازرگانی همچون Walmart و Sports Academy حسابهای خود را تعدیل می کنند و می بندند.آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: کاربرگ

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.