خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تراز آزمایشی اختتامیه (تراز آزمایشی پس از انجام ثبتهای تعدیلی و بستن حسابها)

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تراز آزمایشی اختتامیه (تراز آزمایشی پس از انجام ثبتهای تعدیلی و بستن حسابها)
نویسنده : امیر انصاری
چرخه حسابداری می تواند با یک تراز آزمایشی اختتامیه پایان یابد (شکل 4-11 را ببینید). این مرحله اختیاری است. در تراز آزمایشی اختتامیه حسابها به همراه مانده تعدیل شده آنها، بعد از عملیات بستن حسابها، لیست می گردند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارشکل 4-11 : تراز آزمایشی اختتامیه

شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

تراز آزمایشی اختتامیه

تاریخ 31 می 2013


حساب بدهکار بستانکار
موجودی نقد 4.800
حسابهای دریافتنی 2.600
ملزومات 600
پیش پرداخت اجاره 2.000
اثاثیه 18.000
ساختمان 48.000
استهلاک انباشته اثاثیه 300
استهلاک انباشته ساختمان 200
حسابهای پرداختنی 18.200
حقوق پرداختنی 900
بهره پرداختنی 100
درآمد تحقق نیافته خدمات 400
اسناد پرداختنی 20.000
سرمایه برایت 35.900
جمع ستونها 76.000 76.000در تراز آزمایشی اختتامیه، تنها داراییها، بدهیها، و حساب سرمایه وجود خواهند داشت. هیچ حساب موقتی (درآمدها، هزینه ها، و برداشت) در تراز آزمایشی اختتامیه وجود ندارد، چون حسابهای موقت بسته شده اند (مانده آنها صفر شده است). در حال حاضر دفتر کل بروز رسانی شده است و آماده شروع دوره مالی بعد می باشد.نکته کلیدی


به طور خلاصه، تراز آزمایشی اختتامیه شامل همان حسابهایی می باشد که در ترازنامه وجود دارند، یعنی داراییها، بدهیها، و سرمایه بدست آمده.
آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: بستن حسابها

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: طبقه بندی داراییها و بدهیها (جاری و بلند مدت)

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.