خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: طبقه بندی داراییها و بدهیها (جاری و بلند مدت)

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: طبقه بندی داراییها و بدهیها (جاری و بلند مدت)
نویسنده : امیر انصاری
داراییها و بدهیها بر اساس قدرت نقدشوندگی به دو طبقه بندی جاری وبلند مدت تقسیم می شوند. قدرت نقدشوندگی به این معناست که چقدر سریع و چقدر آسان یک حساب می تواند به پول نقد تبدیل شود، زیرا پول نقد، نقدترین دارایی می باشد. حسابهای دریافتنی نسبتآ نقد هستند چون حسابهای دریافتنی به سرعت جمع آوری می شوند. تجهیزات (ملزومات) نقدپذیری کم تری دارند، و اثاثیه و ساختمان ها از آنهم کمتر قدرت نقدشوندگی دارند، زیرا بیشتر طول می کشد تا آنها تبدیل به پول نقد شوند. یک ترازنامه طبقه بندی شده داراییها را بر اساس قدرت نقدشوندگی آنها بترتیب لیست می کند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارداراییها


مالکان نیاز دارند تا بدانند چه چیزهایی دارند. ترازنامه داراییها را بر اساس قدرت نقد شوندگی آنها فهرست می کند. ترازنامه دو طبقه بندی از داراییها را گزارش می کند: داراییهای جاری و داراییهای بلند مدت.


داراییهای جاری


داراییهای جاری به پول نقد تبدیل می شوند، فروخته می شوند، یا اینکه در طول 12 ماه بعد مصرف می گردند، یا در طول چرخه عملیات کسب و کار - اگر چرخه بیش از یکسال باشد – استفاده می شوند. داراییهای جاری اقلامی هستند که در طول یکسال استفاده می شوند، مانند کاغذهای دفتریادداشت برای یک کلاس، یا تغییرات در پول توجیبی شما. چرخه عملیات محدوده زمانی است که :


  1. پول نقد مصرف می گردد تا کالا و خدمات حاصل گردند،
  2. این کالاها و خدمات به مشتریان فروخته شود، و
  3. کسب و کار از مشتریانش پول دریافت کند.در اکثر کسب و کارها چرخه عملیات چند ماه می باشد. پول نقد، حسابهای دریافتنی، ملزومات، و پیش پرداخت هزینه ها داراییهای جاری هستند. واحدهای بازرگانی مانند Lowes و Coca-Cola یک نوع دارایی جاری دیگر دارند: موجودی کالا. موجودی کالا، بهای تمام شده کالاهایی را نشان می دهد که شرکت به منظور فروش آنها را نگهداری می کند، مانند ابزارآلات در شرکت Lowes ، یا قوطی های لیموناد در شرکت Coca-Cola.


داراییهای بلند مدت


داراییهای بلند مدت داراییهایی هستند که در طول چرخه کسب و کار به وجه نقد تبدیل نمی شوند. داراییهای بلند مدت می توانند بیش از یکسال استفاده شوند، مانند ماشین یا کامپیوتر شما. یک طبقه بندی از داراییهای بلند مدت ، داراییهای ثابت می باشند(همچنین به داراییهای ثابت اموال، یا تجهیزات نیز گفته می شود). زمین، ساختمانها، اثاثیه، و تجهیزات داراییهای ثابت هستند. از این میان، شرکت اسمارت تاچ اثاثیه و ساختمان را دارا می باشد.


دسته های دیگری از داراییهای بلند مدت شامل سرمایه گذاریهای بلندمدت و سایر داراییها (یک دسته بندی کلی است) می باشند. ما در مورد این دسته بندیها در فصل های بعد بیشتر بحث خواهیم کرد.


بدهیها


مالکان کسب و کارها نیاز دارند تا بدانند که هر بدهی را در چه زمانی باید پرداخت کنند. ترازنامه بدهیها را طبق ترتیب تاریخ پرداخت آنها لیست می کند. ترازنامه دو دسته بندی از بدهیها را لیست می کند : بدهیهای جاری و بدهیهای بلند مدت.


بدهیهای جاری


بدهیهای جاری، بدهیهای هستند که طی یکسال یا طی چرخه عملیاتی کسب و کار (در صورتی که چرخه عملیاتی کسب و کار بیشتر از یکسال باشد) باید تسویه شوند، تسویه این بدهیها می تواند با پرداخت وجه نقد یا با ارائه کالا و خدمات در قبال بدهیها باشد. صورتحساب تلفن شما یک بدهی جاری می باشد زیرا باید هر ماه آن را پرداخت کنید. حسابهای پرداختنی، اسناد پرداختنی که سررسید آنها طی یکسال است، حقوق پرداختنی، بهره پرداختنی، و درآمدهای تحقق نیافته، همگی بدهیهای جاری می باشند.


بدهیهای بلندمدت


همه بدهیهایی که نیازی ندارند تا طی چرخه عملیاتی کسب و کار تسویه شوند بعنوان بدهیهای بلندمدت طبقه بندی می شوند. وقتی شما یک اتومبیل می خرید، شما معمولآ اقساط چند ساله را عهده دار می گردید، از اینرو این بدهی یک بدهی بلندمدت محسوب می گردد. بسیاری از اسناد پرداختنی مانند وام مسکن یک ساختمان، بدهی بلندمدت به شمار می آیند.


ترازنامه طبقه بندی شده


تاکنون، ما ترازنامه شرکت اسمارت تاچ را بصورت طبقه بندی نشده نشان داده ایم. اکنون ما آماده ایم تا ترازنامه ای را که واقعآ در عمل استفاده می شود نمایش دهیم، که به آن ترازنامه طبقه بندی شده می گویند. شکل 4-12 ترازنامه شرکت اسمارت تاچ را بصورت طبقه بندی شده نشان می دهد (شکل طبقه بندی نشده این ترازنامه را در شکل 4-7 دیدید).


شرکت اسمارت تاچ، هر دارایی و بدهی را بصورت جاری و بلندمدت طبقه بندی کرده است. توجه کنید که جمع داراییها که 75.500$ می باشد با جمع داراییهای ترازنامه طبقه بندی نشده (شکل 4-7) برابر می باشد.


شکل 4-12 : ترازنامه طبقه بندی شده در شکل حساب

شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

ترازنامه

در تاریخ 31 می 2013


داراییها بدهیها
داراییهای جاری بدهیهای جاری
موجودی نقد 4.800 حسابهای پرداختنی 18.200
حسابهای دریافتنی 2.600 حقوق پرداختنی 900
ملزومات 600 بهره پرداختنی 100
پیش پرداخت اجاره 2.000 درآمد تحقق نیافته خدمات 400
جمع داراییها جاری 10.000 جمع بدهیهای جاری 19.600
داراییهای ثابت بدهیهای بلند مدت
اثاثیه 18.000 اسناد پرداختنی 20.000
کسر می شود: استهلاک انباشته اثاثیه 300 17.700 جمع بدهیها 39.600
ساختمان 48.000
کسر می شود: استهلاک انباشته ساختمان 200 47.800 سرمایه مالک
جمع داراییهای ثابت 65.500 سرمایه برایت 35.900
جمع داراییها 75.500 جمع بدهیها و سرمایه مالک 75.500اشکال مختلف ترازنامه


ترازنامه شرکت اسمارت تاچ در شکل 4-12 داراییها را در سمت راست و بدهیها و سرمایه مالک را در سمت چپ نشان می دهد ، این شکل از ترازنامه با نام "شکل حساب" شناخته می شود. ترازنامه شرکت اسمارت تاچ در شکل 4-13 داراییها را در بالا و بدهیها و سرمایه مالک را در زیر آن نشان می دهد، به این شکل از ترازنامه "شکل گزارش" گفته می شود. اگرچه هر دو شکل از ترازنامه قابل قبول هستند اما "شکل گزارش" عمومی تر می باشد.نکته کلیدی


معنای طبقه بندی اینست که داراییها و بدهیها را به دو گروه تقسیم کنیم، آنهایی که ظرف کمتر از یکسال قابلیت تبدیل به وجه نقد را دارند جاری و آنهایی که ظرف مدت بیش از یکسال قابلیت نقد شوندگی را دارند، بلندمدت نامیده می شوند. ترازنامه طبقه بندی شده همچنان معادله حسابداری را نشان می دهد و باید هر دو طرف آن برابر باشند ( داراییها = بدهیها + سرمایه مالک).شکل 4-13 : ترازنامه طبقه بندی شده در شکل گزارش

شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ

ترازنامه

در تاریخ 31 می 2013


داراییها
داراییهای جاری
موجودی نقد 4.800
حسابهای دریافتنی 2.600
ملزومات 600
پیش پرداخت اجاره 2.000
جمع داراییهای جاری 10.000
داراییهای ثابت
اثاثیه 18.000
کسر می شود: استهلاک انباشته اثاثیه 300 17.700
ساختمان 48.000
کسر می شود: استهلاک انباشته ساختمان 200 47.800
جمع داراییهای ثابت 65.500
جمع داراییها 75.500
بدهیها
بدهیهای جاری
حسابهای پرداختنی 18.200
حقوق پرداختنی 900
بهره پرداختنی 100
درآمد تحقق نیافته خدمات 400
جمع بدهیهای جاری 19.600
بدهیهای بلند مدت
اسناد پرداختنی 20.000
جمع بدهیها 39.600
سرمایه مالک
سرمایه مالک 35.900
جمع سرمایه مالک 35.900
جمع بدهیها و سرمایه مالک 75.500آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تراز آزمایشی اختتامیه (تراز آزمایشی پس از انجام ثبتهای تعدیلی و بستن حسابها)

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: نسبتهای حسابداری

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.