خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: نسبتهای حسابداری

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: نسبتهای حسابداری
نویسنده : امیر انصاری
حسابداری طراحی شده است تا اطلاعاتی را تهیه کند که صاحبان کسب و کارها، مدیران، و وام دهندگان توسط آن اطلاعات تصمیم گیری کنند. یک بانک با توجه به اینکه به کسب و کارها وام می دهد باید بتواند پیش بینی کند که آیا کسب و کار وام گیرنده می تواند اقساط وامش را بپردازد یا نه. اگر شرکت اسمارت تاچ در حال حاضر مقدار زیادی بدهی داشته باشد، نسبت به زمانیکه هیچ بدهی ندارد، باز پرداخت اقساطش را راحتتر می تواند انجام بدهد. برای اندازه گیری وضعیت مالی یک کسب و کار، تصمیم گیرندگان از نسبتهای مالی استفاده می کنند که این نسبتها را از روی صورتهای مالی یک شرکت محاسبه می کنند. دو تا از نسبتهای مالی که به طور گسترده توسط تصمیم گیرندگان استفاده می شوند، نسبت جاری و نسبت بدهی می باشند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارنسبت جاری


نسبت جاری توانایی یک شرکت در پرداخت بدهیهایش توسط داراییهایش را اندازه گیری می کند. این نسبت به شکل زیر محاسبه می گردد:

یک شرکت ترجیح می دهد تا نسبت جاری بالایی داشته باشد چون معنای آن اینست که آن شرکت داراییهای جاری زیادی برای پرداخت بدهیهایش دارد. یک نسبت جاری که نسبت به دوره مالی قبل دارای افزایش باشد نشان می دهد که در وضعیت توانایی باز پرداخت بدهیهای آن شرکت بهبود حاصل گشته است. در مقابل یک نسبت جاری که نسبت به دوره مالی قبل دچار کاهش شده باشد اخطاری است مبنی بر اینکه توانایی بازپرداخت بدهیهای شرکت رو به زوال است (بدتر شده است). نسبت جاری شخصی شما برابر است با مانده حساب بانکی شما (داراییهای جاری شما) تقسیم بر صورتحسابهای ماهیانه شما (بدهیهای جاری شما).یک قاعده کلی


یک نسبت جاری قوی می تواند 1.5 باشد، که نشان می دهد یک شرکت به ازاء هر 1$ بدهی جاری 1.5$ دارایی جاری دارد. نسبت جاری 1 نسبتی پایین و مخاطره آمیزی در نظر گرفته می شود.
نسبت بدهی


نسبت بدهی، توانایی کلی یک سازمان برای پرداخت کل بدهیهایش را اندازه گیری می کند. نسبت بدهی به شکل زیر محاسبه می شود:

نسبت بدهی، نشان می دهد که چه میزان از داراییهای یک شرکت ، توسط بدهیها تامین مالی شده اند. یک نسبت بدهی پایین، امن تر از یک نسبت بدهی بالا می باشد. چرا؟ زیرا یک شرکت با بدهیهای کمتر، معمولآ نیاز به پرداخت کمتری دارد و احتمال اینکه به مشکلات مالی بر بخورد کمتر می باشد. نسبت بدهی شخصی شما، تمام بدهیهای شما تقسیم بر تمام داشته های شما می باشد.یک قاعده کلی


یک نسبت بدهی زیر 0.6 یا 60% ، در مورد اکثر کسب و کارها نسبت امنی به شمار می آید، این نسبت بدهی نشان می دهد که شرکت به ازاء هر 1$ دارایی 0.6$ بدهی دارد. یک نسبت بدهی بالای 0.8 یا 80% روی مرز ریسک پر خطر قرار دارد.


نکته کلیدی


نسبت جاری توانایی نقدینگی را در طول یک سال، بوسیله مقایسه داراییهای جاری با بدهیهای جاری اندازه گیری می کند. نسبت بدهی، توانایی پرداخت بدهیها را در بلند مدت بوسیله تمامی بدهیها با تمامی داراییها اندازه گیری می کند. نسبتهای مالی مختلف، زوایای مختلفی از سلامت مالی یک کسب و کار را نشان می دهند.
آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: طبقه بندی داراییها و بدهیها (جاری و بلند مدت)

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.