خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت تماسها در برنامه دفتر تلفن

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت تماسها در برنامه دفتر تلفن
نویسنده : امیر انصاری
امروز می خواهیم با توجه به دانشی که در زمینه پایگاه داده کسب کرده ایم، برنامه دفتر تلفن مان را به سمت یک برنامه کاملا کاربردی ببریم. برای همین منظور شروع به طراحی یک فرم برای مدیریت و جستجوی تماسها خواهیم کرد. در این فرم امکاناتی را برای افزودن شخص جدید، ویرایش اطلاعات اشخاص موجود، حذف اشخاص، و جستجوی اشخاص پیش بینی خواهیم کرد و طی این آموزش و آموزشهای بعدی کم کم آن را تکمیل خواهیم نمود.

نرم افزار سامانه مودیان راهکاراگر آموزشهای قبلی را ندیده اید، به مطالعه این آموزش نپردازید، در واقع این آموزش یک مجموعه سریالی است که مطالب آن بصورت تنگاتنگ در ارتباط با یکدیگر می باشند. برای شروع این دوره آموزشی بر روی لینک آغاز دوره آموزشی کلیک کنید.

آغاز دوره آموزشی

فهرست آموزشهای دوره آموزش برنامه نویسی به زبان ساده از مبتدی تا پیشرفته بصورت کاملا کاربردی

طراحی فرم مدیریت تماسها


ابتدا پروژه دفتر تلفن را باز کنید. وارد Solution Explorer شوید و سپس نود ریشه درختواره پروژه، یعنی نود PhoneBook را انتخاب کنید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
بر روی آن راست کلیک کنید و ابتدا گزینه Add و سپس گزینه Windows Form را انتخاب کنید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
کادر محاوره ای Add New Item ظاهر می شود، در قسمت Name نام FrmManageContacts را وارد نموده و سپس بر روی دکمه Add کلیک کنید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
فرم FrmManageContacts.vb به پنجره Solution Explorer اضافه می شود و در ضمن بصورت اتوماتیک باز نیز می شود.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
ویژگیهای زیر را در مورد این فرم از طریق پنجره Properties تنظیم کنید :

 • Width : 800
  Height : 600
  21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن

 • Text : مدیریت تماسها
  21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن

 • Font : Tahoma,8.25pt
  21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن

 • RightToLeft : Yes
  21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن

بعد از اعمال تغییرات بالا فرم شما باید مشابه تصویر زیر باشد :

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن

افزودن کنترلهای قسمت جستجو به فرم مدیریت تماسها


مشابه تصویر زیر سه کنترل از نوع Label ، TextBox ، و Button به فرمتان اضافه کنید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
نام کنترل TextBox را txtSearchLastName بگذارید. نام کنترل Button را btnFind بگذارید. مقدار ویژگی Text آن را هم برابر با "جستجو" قرار دهید. نام کنترل Label را lblSearchLastName بگذارید و مقدار Text آن را برابر با "جستجوی نام خانوادگی" قرار دهید.
ویژگی Anchor هر سه کنترل بالا را برابر با Top, Right قرار دهید.

افزودن کنترل DataGridView به فرم مدیریت تماسها


یک کنترل DataGridView به فرم اضافه کنید و مشابه تصویر زیر ابعاد و محل قرار گیری آن را تنظیم نمایید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
مشابه تصویر زیر تیک گزینه های Enable Adding ، Enable Editing و Enable Deleting را بردارید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
مقدار ویژگی Anchor کنترل گرید را برابر با Top, Bottom, Left, Right قرار دهید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن

افزودن ستونهای DataGridView


بر روی کنترل DataGridView1 راست کلیک کنید و از منوی ظاهر شده گزینه Edit Columns را انتخاب کنید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
کادر محاوره ای Edit Columns نمایان می شود . بر روی دکمه Add کلیک کنید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
کادر محاوره ای Add Column نمایان می شود. در قسمت Name مقدار RowID را وارد کنید و در قسمت Header Text مقدار "کد" را وارد کنید. سپس بر روی دکمه Add کلیک کنید. سپس بر روی دکمه Close کلیک کنید تا کارد محاوره ای Add Column بسته شود.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
حالا در کادر محاوره ای Edit Columns ابتدا گزینه "کد" را انتخاب کنید و سپس در ویژگی Data Property Name مقدار RowID را وارد کنید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
در پایان بر روی دکمه Ok کلیک کنید. گرید شما باید مشابه تصویر زیر شده باشد.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
با همین روشی که الان انجام دادید ستونهای زیر را نیز اضافه کنید. مقدار Name و مقدار ویژگی Data Property Name را کاملا مشابه وارد نمایید.

 • FirstName : نام
 • LastName : نام خانوادگی
 • PhoneNumber : شماره تلفن ثابت
 • MobileNumber : شماره موبایل
 • Address : نشانی
 • MaleOrFemale : جنسیت

اضافه کردن دکمه های مخصوص عملیات افزودن، ویرایش، و حذف


در پایین صفحه مشابه تصویر زیر سه کنترل Button اضافه کنید.

21. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . طراحی فرم مدیریت اطلاعات در برنامه دفتر تلفن
مقدار ویژگیهای این کنترلها را به شکل زیر تنظیم کنید.

 • دکمه افزودن
  • Name : btnAdd
  • Text : افزودن

 • دکمه ویرایش
  • Name : btnEdit
  • Text : ویرایش

 • دکمه حذف
  • Name : btnDelete
  • Text : حذف

مقدار ویژگی Anchor هر سه دکمه را برابر با Bottom, Right قرار دهید.

پروژه خود را ذخیره کنید. در آموزشهای بعدی به ادامه تکمیل آن خواهیم پرداخت.

پروژه ای را که تا الان با هم ساخته ایم از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.

دانلود پروژه دفتر تلفن


آموزش قبلی : 20. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . ایجاد اتصال به پایگاه داده با شیء Connection

آموزش بعدی : 22. آموزش برنامه نویسی به زبان ساده . بازیابی اطلاعات از پایگاه دادهنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.