خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره رایگان آموزش ویدئویی اکسل 2016 و 2019

دوره رایگان آموزش ویدئویی اکسل 2016 و 2019
نویسنده : امیر انصاری
در این دوره آموزشی که به صورت فیلمهای آموزشی ارائه می شود از الفبای اکسل آغاز می کنیم و قدم به قدم شما را با امکانات و ویژگی های این نرم افزار قدرتمند آشنا می سازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارمبانی اکسل


 1. آشنایی با اکسل و ایجاد اولین فایل اکسل
 2. کار با سلولها و وارد کردن داده ها در آنها
 3. افزودن و حذف برگه ها در اکسل
 4. ذخیره سازی فایل ها در اکسل
 5. استفاده از الگوهای آماده اکسل
 6. آشنایی با ریبون در اکسل
 7. نوار ابزار دسترسی سریع در اکسل
 8. بزرگنمایی (Zoom) در اسناد اکسل
 9. تقسیم صفحه (Split) در اکسل
 10. فریز کردن ردیف ها و ستون ها در اکسل
 11. گروه بندی برگه ها در اکسل
 12. یکی کردن محتویات برگه های مختلف در اکسل
 13. مشاهده هم زمان چندین برگه در اکسل
 14. چگونگی بررسی املاء کلمات در اکسل
 15. قالب بندی اعداد (Number Format)
 16. قالب بندی تاریخ و زمان (Date and Time Formats)
 17. صفر قبل از عدد (Leading Zeros)
 18. ابزار نقاش فرمت (Format Painter)
 19. سبک سلول (Cell Style)
 20. تم (Theme)
 21. بسته بندی متن (Wrap Text)
 22. یکی کردن سلولها (Merge Cells)
 23. متن خط خورده (Strikethrough)
 24. بالانویس و زیر نویس (Superscript and Subscript)
 25. پیدا کردن داده ها در اکسل (Find)
 26. جایگزینی داده ها در اکسل (Replace)
 27. انتخاب سلول یا سلولها با پنجرۀ Go To
 28. ابزار Go To Special
 29. حذف ردیف های خالی
 30. پیدا کردن ردیف های متفاوت در اکسل

تجزیه و تحلیل داده ها با اکسل


 1. مرتب سازی داده ها (Sort)
 2. مرتب سازی بر اساس رنگ سلول
 3. معکوس کردن لیست داده
 4. ایجاد ترتیب تصادفی در اکسل
 5. فیلتر کردن داده ها در اکسل
 6. فیلتر کردن تاریخ در اکسل
 7. فیلتر پیشرفته در اکسل
 8. فُرم داده (Data Form)
 9. حذف رکوردهای تکراری
 10. خلاصه سازی داده ها در اکسل
 11. قالب بندی شرطی (Conditional Formatting)
 12. مدیریت قوانین قالب بندی شرطی
 13. میله های داده (Data Bars)
 14. مقیاس رنگ (Color Scales)
 15. مجموعه آیکان (Icon Sets)
 16. پیدا کردن موارد تکراری (Find Duplicates)
 17. تغییر رنگ ردیفهای متناوب (Alternate Rows)
 18. برخورد قوانین با یکدیگر (Conflicting Rules)
 19. افزودن نمودار (Chart)
 20. نوع نمودار و سبک نمایش آن (Chart Style & Chart Type)
 21. عنوان نمودار (Chart Title)
 22. عنوان محورهای نمودار (Axis Titles)
 23. محورهای نمودار (Axes)
 24. برچسب داده (Data Labels)
 25. خطوط شبکه نمایش داده (Gridlines)
 26. علائم و اختصارات نمودار (Legend)
 27. فیلتر کردن داده های نمودار (Chart Filters)
 28. جداول چرخشی (Pivot Tables)
 29. تغییر محاسبه مجموع در جداول چرخشی
 30. گروه بندی داده ها در جداول چرخشی (Group Pivot Table Items)
 31. درصد نسبت به جمع کل در جداول چرخشی (% of Grand Total)
 32. توزیع فراوانی در جداول چرخشی (Frequency Distribution)
 33. نمودار چرخشی (Pivot Chart)
 34. ابزار برش دهنده (Slicers)
 35. تازه سازی داده های جدول چرخشی (Refresh Pivot Table)
 36. تغییر منبع داده جدول چرخشی (Change Data Source)
 37. فیلد محاسباتی در جدول چرخشی (Calculated Field)
 38. آیتم محاسباتی در جدول چرخشی (Calculated Item)
 39. جدول ها در اکسل (Tables)
 40. ارجاع دهی ساختیافته (Structured References) در جداول اکسل
 41. تبدیل جدول به سلول معمولی (Convert to Range)
 42. تجزیه و تحلیل چه می شود اگر؟ (What-If Analysis)
 43. ابزار به دنبال هدف! (Goal Seek) در اکسل
 44. ابزار جدول داده با یک متغیر! (One Variable Data Table)

فرمول نویسی و توابع اکسل


 1. مبانی فرمول نویسی در اکسل (Formulas in Excel)
 2. اولویت اجرای عملگرها در اکسل (Operator Precedence)
 3. کپی کردن فرمول ها در اکسل (Copy/Paste a Formula)
 4. افزودن تابع با دستور Insert Function در اکسل
 5. تفریق کردن در اکسل (Subtract)
 6. محاسبه درصد تغییر (Percent Change) در اکسل
 7. نامها در فرمولها: نامگذاری محدوده ای از سلولها (Named Range)
 8. نامها در فرمولها: نامگذاری ثابتها در اکسل (Named Constant)
 9. مدیریت نامها در اکسل (Name Manager)
 10. نام محدوده پویا (Dynamic Named Range)
 11. گزینه های چسباندن (Paste Options)
 12. فرمول های نوار وضعیت (Status Bar)
 13. تابع محاسبه تعداد (Count & CountA)
 14. تابع محاسبه تعداد با تعیین معیارهای شمارش (Countif)
 15. تابع شمارش سلولهای خالی (Count Blank/Nonblank Cells)
 16. شمارش تعداد کاراکترها (تابع LEN)
 17. جمع پیش رونده (Running Total)
 18. محاسبه جمع سلولها با معیار مشخص (Sumif)
 19. مثالهای بیشتر و متنوعتر از تابع Sumif
 20. استفاده از تابع Sumproduct
 21. استفاده از تابع If در اکسل
 22. استفاده از تابع And در اکسل
 23. استفاده از تابع OR در اکسل
 24. استفاده از تابع IF و AND و OR با هم
 25. استفاده از تابع IF به صورت تو در تو (Nested If)
 26. ارجاع دهی به سلولها به صورت نسبی و ثابت و ترکیبی در اکسل
 27. کپی کردن دقیق خود فرمول (Copy Exact Formula) در اکسل
 28. ارجاع دهی سه بعدی (3D-reference)
 29. ارجاع دهی خارجی (External Reference)
 30. هایپر لینک (Hyperlinks) در اکسل
 31. مقادیر تاریخ و زمان در اکسل (Date & Time)
 32. توابع Year, Month, Day در اکسل
 33. تابع Date در اکسل
 34. تاریخ و زمان جاری (Current Date & Time) در اکسل
 35. توابع Hour, Minute, Second در اکسل
 36. تابع Time در اکسل
 37. تابع DateDif در اکسل
 38. تابع Weekday در اکسل
 39. تابع NETWORKDAYS در اکسل
 40. تابع Workday در اکسل
 41. محاسبه تعداد روزهای مانده به تاریخ تولد در اکسل
 42. تابع EOMONTH در اکسل
 43. بهم پیوستن متن ها (Join Strings) در اکسل
 44. توابع Left و Right در اکسل
 45. تابع Mid در اکسل
 46. تابع Find در اکسل
 47. تابع Substitute در اکسل
 48. جدا کردن متن ها در اکسل (Separate Strings)
 49. تعداد دفعات تکرار یک متن در متنی دیگر (Number of Instances)
 50. تعداد کلمات موجود در یک متن (Number of Words) در اکسل
 51. تبدیل متن به ستون در اکسل (Text to Columns)
 52. حروف کوچک و بزرگ در اکسل (Lower/Upper Case)
 53. تابع VLOOKUP در اکسلنمایش دیدگاه ها (32 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز