خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


لیست امکانات اضافه شده در نسخه های بروز رسانی سیستم یکپارچه سازمانی راهکار

لیست امکانات اضافه شده در نسخه های بروز رسانی سیستم یکپارچه سازمانی راهکار
نویسنده : امیر انصاری
در این نوشتار لیست امکانات اضافه شده در نسخه های مختلف بروز رسانی از سیستم یکپارچه سازمانی راهکار، به تفکیک هر نسخه و تاریخ ارائه نسخه مربوطه آمده است. توجه داشته باشید که همواره آخرین نسخه دارای تمامی این امکانات می باشد. در ضمن با ارائه هر نسخه جدید از نرم افزار لیست امکانات جدید آن نسخه در همین صفحه بروز رسانی می گردد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارامکانات اضافه شده در نسخه 3.4.1.0 ، تاریخ : 1394/09/02


 1. بهبود عملکرد سیستم مخصوصآ در گزارشات سنگین
 2. رفع بسیاری از باگها که توسط کاربران اعلام شده بود
 3. در سیستم تدارکات و خرید ثبت فاکتورهای خرید هوشمندتر شده است و رسید انبار را بصورت تمام اتوماتیک تولید می نماید
 4. در سیستم تدارکات و خرید تولید حواله تمام اتوماتیک برای فاکتورهای برگشت از خرید
 5. در سیستم فروش تولید تمام اتوماتیک حواله انبار برای فاکتورهای فروش
 6. در سیستم فروش تولید تمام اتوماتیک رسید انبار برای فاکتورهای برگشت از فروش
 7. در سیستم حسابداری قابلیت مرور سریع اسناد حسابداری در فرم مدیریت اسناد اضافه گردیده است
 8. و یکسری امکانات عمومی در کلیه بخشهای برنامه که با بروز رسانی قابل مشاهده می باشد

امکانات اضافه شده در نسخه 3.6.2.0 ، تاریخ : 1395/03/08


 1. تکمیل و رفع مشکلات بخش چاپ چک : هم اکنون ماژول چاپ چک نرم افزار بصورت کامل قابل بهره برداری می باشد
 2. دفتر روزنامه تجمیعی بصورت تفکیک روزانه و شماره سند
 3. دفتر روزنامه تجمیعی بصورت تفکیک روزانه
 4. دفتر روزنامه تجمیعی بصورت تفکیک شماره سند
 5. دفتر روزنامه تجمیعی بصورت تفکیک ماهیانه
 6. امکان مشاهده دفتر روزنامه در سطح کل، معین و تفصیلی به تفکیکهایی که در موارد بالا اشاره شد
 7. هم اکنون دفتر روزنامه ارائه شده در نرم افزار برای انجام ثبت های دفتر روزنامه مناسب می باشد
 8. دفتر کل، معین و تفصیلی ها، به تفکیک روزانه و شماره سند، به تفکیک شماره سند، به تفکیک روزانه و به تفکیک ماهیانه، قابل اعمال در کلیه سطوح حسابها
 9. در تراز حسابهای شناور امکان تفکیک تراز بر اساس حسابها اضافه شده است، همچنین امکان مشاهده تراز بر اساس مانده به شکلهایی که در ادامه می آیند افزوده شده است : دارای مانده بدهکار یا بستانکار - دارای مانده بدهکار - دارای مانده بستانکار - بدون مانده - نمایش همه
 10. دفتر حساب تفصیلی شناور به همراه امکان تفکیک حساب (در هر سطحی از حسابها)
 11. مژده به کاربران : عملیات برنامه نویسی ماژول های اتوماسیون اداری شامل نرم افزار بایگانی (آرشیو) و نرم افزار دبیرخانه کلید خورده است و هر چند که این ماژولها هنوز قابل بهره برداری نمی باشند اما بخشی از قسمت مرتبط با تعاریف این سیستمها در نسخه فعلی قابل مشاهده هستند

امکانات اضافه شده در نسخه 3.7.0.0 ، تاریخ : 1395/03/22


 1. نرم افزار بایگانی (آرشیو) راهکار به مجموعه نرم افزارهای سیستم یکپارچه راهکار اضافه شد
 2. در کلیه قسمتهای نرم افزار در زمینه فایلهای ضمیمه به بخشهای مختلف امکان ذخیره سازی فایلهای پیوست در هارد دیسک و یا در دیتابیس با گزینش توسط کاربر اضافه شد

امکانات اضافه شده در نسخه 3.7.3.0 ، تاریخ : 1395/04/22


 1. نرم افزار دبیرخانه راهکار به مجموعه نرم افزارهای سیستم یکپارچه راهکار اضافه شد

امکانات اضافه شده در نسخه 3.8.0.0 ، تاریخ : 1395/06/03


 1. نرم افزار اموال و داراییهای ثابت راهکار به مجموعه نرم افزارهای سیستم یکپارچه راهکار اضافه شد
 2. از این نسخه یکسری اطلاعات پیش فرض نرم افزار در سروری که بدین منظور تهیه شده است قرار گرفته است و کاربران با اتصال به اینترنت می توانند از این اطلاعات استفاده نمایند
 3. معرفی کدینگ پیش فرض حسابداری با استفاده از اتصال نرم افزار به سرور راهکار سافت
 4. قابلیت جدید دانلود قالب گزارشات از داخل نرم افزار با استفاده از اتصال به سرور راهکار سافت

امکانات اضافه شده در نسخه 3.9.0.0 ، تاریخ : 1395/10/26


 1. نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار به مجموعه نرم افزارهای سیستم یکپارچه راهکار اضافه شد. امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد راهکار به شرح زیر می باشد :
  • معرفی انواع مزایا و کسور
  • معرفی جدول مالیات دستمزدها
  • تعیین انواع کارکرد پرسنل
  • ثبت کارکرد ماهانه پرسنل به روز، ساعت و دقیقه
  • ثبت حقوق ماهانه پرسنل
  • محاسبه اتوماتیک بیمه و مالیات
  • امکان کپی کارکرد و حقوق ماهانه پرسنل از روی ماه های قبل
  • چاپ فیش حقوق
  • امکان تهیه دیسکت بیمه
  • گزارش حقوق پرسنل
  • گزارش مزایا و کسور پرسنل
  • گزارش کارکرد پرسنل
 2. در امنیت سیستم امکانی اضافه شد تا بتوان برای کاربران در دیدن حسابهای ترازنامه اعمال محدودیت ایجاد کرد.
 3. در قسمت خزانه داری و در چکهای پرداختی امکان انتخاب حساب شناور اضافه شد.
 4. در قسمت خزانه داری و در چکهای دریافتی گزینه امکان دریافت از حساب و یا دریافت از شخص اضافه شد و در حالت دریافت از حساب، امکان تعیین حساب شناور نیز اضافه شد.
 5. قسمت تنظیمات شرکت جاری به نرم افزار اضافه شد و از این طریق می توانید پارامترهای پیش فرض سیستم را برای هر شرکت تغییر دهید.
 6. در اموال باگ سند استهلاک که به جای 365 روز، تعداد 364 روز محاسبه می شد برطرف گردید.
 7. در اموال این امکان اضافه شد که اگر بخواهید سند حسابداری نزنید و فقط عملیات جمعداری را انجام بدهید امکانش را خواهید داشت.
 8. در قسمت چاپ چک، امکان انتخاب پرینتر برای هر الگو میسر شد.

امکانات اضافه شده در نسخه 3.9.2.0 ، تاریخ : 1396/01/13


 1. امکان تغییر دوره مالی از داخل نرم افزار میسر شد.
 2. باگ مربوط به نمایش مرکز هزینه ها در حالت چند شرکتی برطرف شد.
 3. باگ مربوط به تنظیمات شرکت جاری در حالت چند شرکتی برطرف شد.
 4. ابزار گزارش ساز فوری راهکار بعنوان یک ابزار جدید برای طراحی گزارشات فوری ایجاد شد.
 5. در هنگام بستن دوره مالی امکان انتقال سرفصلهای اتوماتیک از دوره قبل به دوره جدید میسر شد.
 6. امکان چاپ گروهی اسناد حسابداری به نرم افزار اضافه شد.

امکانات اضافه شده در نسخه 3.9.6.0 ، تاریخ : 1396/02/30


 1. در ابزار گزارش ساز راهکار، امکان دانلود گزارش از سرور راهکار فراهم شد.
 2. سیستم یکپارچه راهکار به ابزار هوش تجاری راهکار مجهز شد.
 3. در قسمت معرفی اشخاص و شرکتها امکان معرفی اتوماتیک حساب شناور ایجاد شد، همچنین موقع ویرایش نام شخص امکان ویرایش نام حساب شناور مربوطه بصورت اتوماتیک نیز وجود دارد. همچنین در قسمت تنظیمات شرکت جاری امکان ذخیره سازی این قابلیت برای همیشه وجود دارد تا کار معرفی حسابهای شناور برای اشخاص ساده تر گردد.
 4. در هنگام معرفی شخص یا شرکت جدید، امکان تعیین سرفصلهای پیش فرض برای اینکه همواره توسط سیستم پیشنهاد شوند اضافه گردید تا رویه معرفی سرفصلهای اتوماتیک برای اشخاص و شرکتها ساده تر گردد.
 5. در ماژول حقوق و دستمزد امکان ویرایش ترتیب نمایش انواع مزایا و کسور میسر شد.
 6. در ماژول حقوق و دستمزد و در قسمت ثبت حقوق ماهیانه پرسنل این امکان اضافه شد که اگر جمع مبلغ را بزنید و تعداد روزها را وارد نمایید برنامه خودش دستمزد روزانه را محاسبه نماید، همینطور همچنان طبق رویه قبلی می توانید تعداد روزهای کارکرد و دستمزد روزانه را نیز وارد نمایید تا سیستم جمع مبلغ را محاسبه کند.
 7. در ماژول حقوق و دستمزد و در قسمت ثبت حقوق ماهیانه پرسنل امکان محاسبه اتوماتیک اضافه کاری فراهم شد.
 8. امکان معرفی و ویرایش تحصیلات به ماژول عمومی اضافه شد.
 9. در منبع داده قسمت مربوط به چاپ فیش حقوقی اطلاعات بیشتری از پرسنل اضافه گردید. بعنوان نمونه شماره بیمه، نام پدر، شماره شناسنامه، ملیت و ...
 10. در قسمت تهیه دیسکت بیمه از ماژول حقوق و دستمزد یک باگ کوچک در ایجاد فایل بیمه وجود داشت که برطرف گردید.
 11. در ماژول حقوق و دستمزد هنگام تکمیل اطلاعات بیمه ای پرسنل برای افراد غیر ایرانی کد ملی می تواند خالی باشد و الزام آن در این مورد برداشته شد.
 12. در ماژول بایگانی امکان چاپ شیء بایگانی به همراه فیلدهای بایگانی و همینطور سوابق تغییر مکان بایگانی ایجاد شد.

امکانات اضافه شده در نسخه 3.9.8.0 ، تاریخ : 1396/04/07


 1. در قسمت سایر گزارشات (ابزار گزارش ساز راهکار) در کلیه قسمتهای برنامه امکان اعمال تنظیمات مود چاپ مستقیم یا طراحی، نمایش پیش نمایش یا عدم پیش نمایش و امکان انتخاب گزارش پیش فرض فراهم شد.
 2. امکان جستجوی بارکد کالا در بخشهای مختلف ماژول مدیریت کالا و ماژول انبار راهکار فراهم شد. بدین نحو که بارکد کالا در تمامی سیستمهای کدینگ را مورد جستجو قرار می دهد.
 3. در ماژول مدیریت کالا و همینطور ماژول انبار امکان اینکه هر کاربری به سلیقه خودش مرتب سازی را تنظیم کند ایجاد شد.
 4. در فرم مدیریت کالاها امکان نمایش جزئیات بیشتری شامل بارکدها، اجزاء مجموعه کالا، واحدهای فرعی و ... فراهم شد
 5. در گزارش کاردکس کالا امکان مشاهده کاردکس اجزاء مجموعه کالاها اضافه شد، همینطور امکان مشاهده کلی کاردکس همه کالاها بصورت یکجا نیز اضافه گردید
 6. امکان چاپ درخواست کالا به ماژول انبار اضافه شد و همینطور قالب نمونه ای برای آن طراحی شد و در سرور راهکار قرار گرفت
 7. بحث حسابداری انبار بصورت کامل با امکان محاسبه بهای تمام شده کالاها به روشهای فایفو، لایفو و میانگین موزون در نرم افزار اضافه شد. بدین ترتیب بعد از این می توانید به حسابداری بصورت دائمی نیز بپردازید و کلیه اسناد حسابداری مربوطه بصورت اتوماتیک برای رسیدها و حواله ها قابلیت تولید دارند
 8. متناسب با اضافه شدن حسابداری انبار یکسری تنظیمات برای تولید اسناد نیز در بخشهای مختلف ماژول مدیریت کالا و همینطور انبار اضافه گردید
 9. گزارش کاردکس فایفو، کاردکس لایفو و کاردکس میانگین موزون به همراه قابلیت پیش بینی بهای تمام شده حواله هایی که هنوز ثبت نشده اند ایجاد گردید

امکانات اضافه شده در نسخه 3.9.9.0 ، تاریخ : 1396/05/19


 1. در کلیه گزارشات نرم افزار در قسمت تنظیمات شبکه نمایش داده امکان تنطیمات پیشرفته شبکه نمایش داده و همینطور تنظیمات پیشرفته ستونها اضافه گردید. این امکان در اختصاصی سازی ظاهر گزارشات بسیار کاربرد مفیدی دارد.
 2. صورت سود و زیان و همینطور ترازنامه در گزارشات ماژول حسابداری اضافه شد.
 3. در برخی گزارشات بخش حسابداری امکان ارتباط مستقیم با ابزار هوش تجاری راهکار فراهم شد، بدین ترتیب تحلیل و آنالیز گروهی اطلاعات آن بخشها از طریق قدرت ابزار هوش تجاری میسر می باشد.
 4. در غالب فرمهای ماژول حسابداری امکان تعیین مرتب سازی توسط کاربر، همراه با ذخیره سازی این ترتیب ها در پروفایل همان کاربر، به برنامه اضافه شد.
 5. در فرم ثبت سند حسابداری، امکان نمایش یا عدم نمایش حساب شناور، مرکز هزینه، و پروژه ایجاد گردید. همینطور قابلیت شخصی سازی نحوه نمایش آرتیکلها با استفاده از تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده و همینطور تنظیمات پیشرفته ستونها در این فرم فراهم شد.

امکانات اضافه شده در نسخه 4.0.0.0 ، تاریخ : 1396/07/13


 1. در ماژول حسابداری و در فرم درختواره حسابها، الگوریتم مربوط به رفرش کردن درختواره بهینه سازی شده است، به این شکل که با رفرش یک نود، فقط زیر نودهای آن بازیابی می گردند و از بازیابی کلی درخت جلوگیری می شود. این بهینه سازی مخصوصا در جاهایی که قرار است از هاست و در بستر اینترنت، اطلاعات بازیابی گردند بسیار چشمگیر می باشد.
 2. در قسمت ضمائم در همه ماژول های سیستم یکپارچه، امکان ثبت گروهی ضمائم به نرم افزار اضافه شد. همینطور امکان بزرگنمایی پیش نمایش تصاویر ضمیمه در لیست ضمیمه ها فراهم شد.
 3. در ماژول تدارکات و خرید، و در فرم تایید درخواستهای خرید، امکان مشاهده درخواستهای تایید شده و درخواستهای رد شده فراهم شد. همینطور امکان بازگرداندن وضعیت درخواستهای تایید شده یا رد شده به وضعیت اولیه میسر شد.
 4. در ماژول انبار، ویژگی دسته بندی رسید و همینطور دسته بندی حواله اضافه گردید. از این پس می توانید در صورت تمایل برای هر رسید و یا هر حواله به دلخواه خود دسته بندی معرفی نمایید، کاربرد کلی این دسته بندی ها امکان تفکیک رسیدها و حواله ها بنا به تعریف کاربر می باشد.
 5. در ماژول انبار، و در قسمت تولید اتوماتیک سند حسابداری برای حواله ها، امکان بروز رسانی بهای تمام شده اقلام حواله ها به صورت اتوماتیک و بنا به انتخاب و تایید کاربر، میسر گردید.
 6. امکان ویرایش تاریخ روز جاری در سیستم میسر شد. این گزینه برای مواردی که می خواهید تعداد زیادی سند (هر سندی) به تاریخ های گذشته ثبت نمایید، بسیار کاربردی و مفید می باشد. همچنین به دلیل حساسیت موضوع، برای این امکان، مجوزی در ماژول امنیت اضافه گردید تا امکان ایجاد دسترسی یا عدم دسترسی به آن برای کاربرهای خاصی فراهم باشد.

امکانات اضافه شده در نسخه 4.0.3.0 ، تاریخ : 1396/11/03


 1. در دفتر روزنامه ریز آرتیکلها، فیلدهای نام سیستم و عامل ایجاد سند اضافه شدند.
 2. امکان جدیدی با نام پوشه های ضمائم با قابلیت متصل کردن یک یا چند پوشه به یک رکورد اطلاعاتی در برنامه اضافه شد. این قابلیت در کلیه قسمتهای برنامه که دارای ضمائم می باشد اضافه شده است.
 3. در ماژول انبار، نوع حواله از نظر حسابداری اضافه شد و مکانیزم تولید سند حسابداری برای حواله های انبار بر این اساس ارتقاء یافت

امکانات اضافه شده در نسخه 4.0.5.0 ، تاریخ : 1397/06/17


 1. امکان کپی مقادیر یک ستون به حافظه موقت ویندوز (Clipboard) در همه گزارش ها اضافه شد.
 2. امکان کپی مقادیر همه سلولها به حافظه موقت ویندوز (Clipboard) در همه گزارش ها اضافه شد. در این روش امکان تعیین جدا کنندۀ متنی توسط کاربر اضافه شد.
 3. مجوز حذف اسناد حسابداری اتوماتیک در قسمت تنظیمات کاربر ایجاد گردید.
 4. امکان مشاهدۀ تنظیمات کاربر جاری در منوی تنظیمات برنامه اضافه شد.
 5. در قسمت امنیت و در بخش کاربران، امکان لاگین به برنامه توسط مدیر سیستم با سایر کاربرها افزوده شد. این امکان برای تست میزان دسترسی کاربران توسط مدیر برنامه بسیار کاربردی و مفید می باشد.
 6. در ثبت اسناد حسابداری کنترل هایی قرار داده شد که تطابق دوره مالی جاری و دوره مالی سند را به شدت مدیریت کند.
 7. بخشی با نام ویرایش گروهی اطلاعات به نرم افزار اضافه شده که برای کاربردهای خاص و رفع اشکالات احتمالی داده ها کاربردی می باشد.
 8. پیشنهاد کد حساب شناور توسط سیستم به ماژول حسابداری اضافه شد.
 9. در ماژول حقوق و دستمزد امکان محاسبه مالیات حقوق به صورت پلکانی و بر اساس تبصره سال 1397 اضافه شد.
 10. در ماژول حقوق و دستمزد مبنای محاسبه اضافه کاری به عنوان پارامتر در اختیار کاربر قرار گرفت، از این پس مقدار ثابت 192 ساعت به مقادیر دیگر همچون 220 ساعت و ... می تواند تغییر یابد.

امکانات اضافه شده در نسخه 4.0.5.6 ، تاریخ : 1397/10/04


 1. امکان چاپ رسید پرداخت چک به شیوه ای که به نوعی از آن به شکل مکانیزم جدیدی برای چاپ چک نیز می توان استفاده کرد.
 2. در گزارش عملیات اموال باگ نمایش نام تحویل گیرنده و نام جمع دار مرتفع شد.
 3. در کپی اطلاعات حسابها از دوره مالی قبل، تیک های مرکز هزینه و پروژه نیز لحاظ شدند.
 4. برای چاپ رسید انبار مکانیزم جدید و پیشرفته تری ایجاد گردید که امکان ایجاد بی نهایت قالب چاپی برای رسیدها را میسر می سازد و محدودیت قبلی که فقط می شد یک قالب چاپی طراحی کرد برطرف شده است.

امکانات اضافه شده در نسخه 4.1.0.3 ، تاریخ : 1398/06/11


 1. در ماژول حسابداری و در گزارش "دفتر کل، معین، تفصیلی"، دو ستون "مانده بدهکار" و "مانده بستانکار" اضافه شدند.
 2. در ماژول خزانه داری و در فرم "پاس کردن چک های پرداختی" امکان جستجو و فیلترینگ چکها بر اساس فیلدهای "تاریخ چک"، "سررسید"، "مبلغ" و ... ایجاد شد.
 3. در ماژول خزانه داری و در فرم "چاپ چک" امکان اینکه برخی فیلدها مستقیماً توسط کاربر تایپ شوند، ایجاد شد. همچنین امکان چاپ رسید پرداخت برای چکهایی که در سیستم ثبت نیز نمی شوند، ایجاد گردید.
 4. در ماژول حسابداری و در گزارش "دفتر حساب تفصیلی شناور" امکان مشاهدۀ اطلاعات گردش یک حساب شناور در تمامی دوره های مالی فراهم شد.
 5. در ماژول حسابداری و در گزارش "دفتر حساب" امکان مرتب سازی نتایج بر اساس "تاریخ و شماره سند"، "فقط تاریخ"، "فقط شماره سند"، و "شناسه سیستمی" فراهم شد.
 6. امکان قفل گذاری موقت در نرم افزار برای اینکه کسی نتواند بدون داشتن رمز کاربر با آن کار کند میسر شد. برای استفاده از این ویژگی نیاز به بستن برنامه نمی باشد و صرفاً با یک کلیک فعال می شود.

امکانات اضافه شده در نسخه 5.0.0.0 ، تاریخ : 1398/12/28


 • ماژول CRM راهکار با امکاناتی به شرح زیر به ماژول های سیستم یکپارچۀ راهکار اضافه شد:
  1. معرفی مخاطب ها با امکان درج جزئیات فراوانی در ارتباط با هر مخاطب
  2. مدیریت چرخۀ حیات مخاطب، وضعیت هدایت مخاطب، منابع آشنایی، میزان جذابیت و ...
  3. امکان درج نامحدود شماره تلفن برای هر مخاطب با امکان تعیین شماره تلفنی به عنوان اصلی
  4. امکان درج نامحدود آدرس برای هر مخاطب با امکان تعیین آدرسی به عنوان اصلی
  5. امکان درج نامحدود آدرس اینترنتی/شبکۀ اجتماعی برای هر مخاطب با امکان تعیین موردی به عنوان اصلی
  6. امکان درج نامحدود ایمیل برای هر مخاطب با امکان تعیین ایمیلی به عنوان اصلی
  7. امکان مدیریت ارتباط بین مخاطبان، تعیین ارتباط بین اشخاص با اشخاص یا شرکتها با اشخاص
  8. امکان درج یادداشت برای مخاطب ها
  9. امکان درج دیدگاه برای مخاطب ها
  10. امکان ثبت لاگ وقایع مختلف همچون تماس های تلفنی، ایمیل ها، جلسات
  11. امکان تعیین وظایف همراه با تعیین زمان یادآوری به صورت اعلان درون برنامه ای و اعلان در سیستم نوتیفیکیشن ویندوز
  12. امکان معرفی توافق ها همراه با مدیریت کامل توافق ها
  13. امکان معرفی تیکت ها همراه با مدیریت کامل تیکت ها
  14. امکان مدیریت ارتباطات گوناگون بین تیکت ها، توافق ها، و مخاطب ها
  15. برخورداری از سیستم کامل امنیت سیستم یکپارچۀ راهکار شامل کاربران و نقش ها
  16. امکان تعریف تیم های کاری و تعیین اعضای تیم ها برای مدیریت کارهای گروهی
  17. ایجاد ارتباط بین ماژول CRM راهکار با ماژول هوش تجاری (BI) راهکار و ارائۀ گزارشات تجمیعی بی نظیر و چند بعدی به دلخواه شما
  18. برخورداری از ابزار گزارش ساز راهکار و سایر ماژول های قدرتمند راهکار
  19. امکان تعیین ترتیب نمایش اطلاعات با مکانیزمی خاص توسط کاربرها در سطح هر رکورد اطلاعاتی
  20. برخورداری از جستجوهای قدرتمند همراه با نوار ابزار عمومی راهکار
  21. امکان درج ضمائم به صورت فایلی و پوشه ای با ویژگی های جالب و سودمند
  22. و ده ها امکان ریز و درشت دیگر که برای اطلاع از همۀ آنها می توانید آموزش این نرم افزار را در لینک زیر مشاهده کنید:

امکانات اضافه شده در نسخه 5.0.0.2 ، تاریخ : 1399/02/08


 1. گردش حساب به تفکیک سیستم ها در دفتر کل، معین، تفصیلی (کاربرد این گزینه در مشاهدۀ اسناد جمع اسناد اتوماتیک و جمع اسناد مستقیم حسابداری به تفکیک می باشد)
 2. نمایش اطلاعات منبع تولید آرتیکل در دفتر حساب

امکانات اضافه شده در نسخه 5.2.1.0 ، تاریخ : 1399/12/22


 1. امکان چاپ سند حسابداری با قالب های چاپی مختلف
 2. امکان چاپ پیش فاکتور خرید با قالب های چاپی مختلف
 3. امکان چاپ درخواست خرید با قالب های چاپی مختلف
 4. امکان چاپ سفارش خرید با قالب های چاپی مختلف
 5. امکان چاپ دستور خرید با قالب های چاپی مختلف
 6. امکان چاپ فاکتور برگشت از خرید با قالب های چاپی مختلف
 7. امکان چاپ اعلامیۀ قیمت فروش با قالب های چاپی مختلف
 8. امکان چاپ پیش فاکتور فروش با قالب های چاپی مختلف
 9. در کلیۀ مواردیکه در بالا اشاره شدند یک نمونه قالب چاپی پیش فرض در سرور راهکار اضافه گردید که می توانید از داخل برنامه و از داخل بخش مربوطه دانلود درون برنامه ای نمایید
 10. دکمۀ "ثبت" در فرم "افزودن سند حسابداری" اضافه شد و به کاربر اجازۀ ثبت سند و در عین حال ماندن در سند را می دهد
 11. گزینۀ "ذخیرۀ اتوماتیک سند حسابداری با ثبت هر آرتیکل" در تنظیمات برنامه اضافه شد، با فعال کردن این گزینه بعد از ثبت هر ردیف جدید در سند حسابداری به صورت اتوماتیک عملیات ذخیره سازی سند انجام می پذیرد

امکانات اضافه شده در نسخه 5.2.2.0 ، تاریخ : 1400/03/19


 1. امکان افزودن مخاطبان از طریق فایل اکسل در ماژول CRM راهکار اضافه شد.

امکانات اضافه شده در نسخه 5.2.3.0 ، تاریخ : 1400/04/20


 1. در ماژول CRM امکان جستجوی ترکیبی در بین تمامی شماره موبایل ها، شماه تلفن ها، آدرس ها، آدرس شبکه های اجتماعی و ایمیل های یک مخاطب اضافه شد.
 2. در ماژول CRM و در فرم مخاطب ها، امکانی اضافه شد که بعد از افزوده شدن هر مخاطب جدید، به طور اتوماتیک مخاطب مربوطه در لیست یافت شود و جهت تسریع انجام سایر عملیات ها انتخاب گردد.
 3. امکان چاپ حواله انبار با قالب های چاپی مختلف اضافه شد. همچنین یک نمونه قالب چاپی پیش فرض در سرور راهکار اضافه گردید که می توانید از داخل برنامه و از داخل بخش مربوطه دانلود درون برنامه ای نمایید.
 4. در تنظیمات شرکت جاری و در قسمت تنظیماتی بازرگانی-انبار،گزینۀ "جلوگیری از منفی شدن موجودی کالا در حواله ها" اضافه شده است. با فعال کردن این گزینه سیستم جلوی منفی شدن موجودی کالا در هنگام ثبت حواله ها را می گیرد.
 5. در قسمت های پشت صحنۀ گزارش ساز فوری راهکار یک سری بهبودها صورت پذیرفت.

امکانات اضافه شده در نسخه 5.3.0.0 ، تاریخ : 1400/06/29


 1. امکان چاپ فاکتور فروش با قالب های چاپی مختلف اضافه شد. همچنین یک نمونه قالب چاپی پیش فرض در سرور راهکار اضافه گردید که می توانید از داخل برنامه و از داخل بخش مربوطه دانلود درون برنامه ای نمایید.
 2. قالب چاپ فاکتور رسمی برای فاکتورهای فروش ایجاد شد و همراه با امکان جدید چاپ فاکتور فروش با قالب های مختلف ارائه شد.
 3. گزارش تاریخچۀ رکوردهای حذف شده در گزارش های بخش امنیت اضافه شد. این بخش هنوز در حال توسعه می باشد و در حال حاضر شامل رسید و حواله های انبار در ماژول بازرگانی می شود.

امکانات اضافه شده در نسخه 5.4.0.0 ، تاریخ : 1400/12/08


 1. در تنظیمات برنامه و در برگۀ "بازرگانی" و سپس برگۀ "تدارکات و خرید" گزینۀ "ملاک محاسبۀ مالیات در اقلام فاکتورها" اضافه شد. این گزینه دارای دو مقدار محاسبه مالیات اقلام "بر اساس جمع مبلغ" و "بر اساس جمع مبلغ پس از کسر تخفیف" می باشد. گزینۀ مشابهی در برگۀ "فروش" اضافه شد. این دو گزینه نحوۀ محاسبۀ مالیات اقلام فاکتورها در پیش فاکتور خرید، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید، پیش فاکتور فروش، فاکتور فروش و فاکتور برگشت از فروش را تعیین می کنند.
 2. در ماژول تدارکات و خرید و در ماژول فروش، در فرم های پیش فاکتور خرید، فاکتور خرید، فاکتور برگشت از خرید، پیش فاکتور فروش، فاکتور فروش، و فاکتور برگشت از فروش، فیلد "جمع مبلغ پس از تخفیف" اضافه شد.
 3. در ماژول حسابداری و در فرم درختواره حسابها، امکانات زیر اضافه شدند:
  • امکان افزودن، ویرایش و حذف گروه حساب، حساب کل، حساب معین و تفصیلی
  • امکان ایجاد کدینگ پیش فرض از سرور راهکار
  • امکان حذف تمامی گروه های حساب ها و همچنین حساب ها به صورت یکجا
  • امکان حذف یکجای یک گروه یا یک حساب با تمامی زیر حساب هایش
  • امکان بسط دادن نود انتخاب شده (باز کردن تمامی زیر شاخه ها)
  • امکان جمع کردن نود انتخاب شده (بستن تمامی زیر شاخه ها)
  • اضافه شدن منویی با نام "گزارشات مرتبط"
  • اضافه شدن گزارش "لیست همۀ حسابهای کل، معین و تفصیلی" در قسمت "گزارشات مرتبط"
  • امکان نمایش نام حساب یا کد حساب یا کد و نام حساب و یا نام و کد حساب، به صورت انتخابی توسط کاربر، در نودهای درختوارۀ حسابها.
 4. کدینگ حسابداری برای واحدهای بازرگانی، واحدهای خدماتی، واحدهای تولیدی و واحدهای پیمانکاری جهت دانلود درون برنامه ای به عنوان کدینگ پیشنهادی سیستم، در سرور راهکار قرار گرفت.
 5. در تنظیمات شرکت جاری و در زبانۀ بازرگانی و سپس زبانۀ انبار دو گزینۀ زیر اضافه شدند:
  • امکان ویرایش حواله هایی که بصورت اتوماتیک از سایر سیستمها ایجاد شده اند
  • امکان حذف حواله هایی که بصورت اتوماتیک از سایر سیستمها ایجاد شده اند

امکانات اضافه شده در نسخه 5.5.0.0 ، تاریخ : 1401/01/17


 1. در فرم انتخاب شرکت و دورۀ مالی، و همچنین در قسمت تغییر دورۀ مالی در داخل برنامه و سایر جاهایی که امکان انتخاب دورۀ مالی وجود دارد، ترتیب نمایش دوره های مالی به ترتیب بر اساس تاریخ آغاز دورۀ مالی تغییر یافت.
 2. در ماژول حسابداری و در هنگام افزودن گروه حساب، کد گروه توسط سیستم پیشنهاد می شود. همچنین در هنگام افزودن حساب کل، حساب معین و حساب های تفصیلی نیز، امکان پیشنهاد کد اضافه شد.
 3. رویه های پیشنهاد کد در بخش های گروه حساب، حساب کل، حساب معین، حساب های تفصیلی، گروه حساب شناور و حساب شناور به شکلی هوشمند شد که اگر کدها را با صفر در ابتدای آنها، همچون 001 یا 01، معرفی کنید، طبق همان رویه ای که شما کد را معرفی کرده اید، سیستم بقیه اش را به همان شکل پیشنهاد می دهد.
 4. در ماژول حسابداری و در قسمت عملیات برنامه، امکان انتقال گردش یک حساب به حسابی دیگر فراهم شد. به کمک این عملیات می توانید کلیۀ آرتیکلهای مربوط به یک حساب را به حساب دیگری انتقال دهید. همچنین در همین قسمت از برنامه امکان انتقال گردش یک حساب شناور، یک مرکز هزینه، و یک پروژه به معادل هایشان نیز فراهم شد.
 5. در فرم تهیه نسخۀ پشتیبان امکانی اضافه شد که با راست کلیک ماوس بر روی مسیر تهیه پشتیبان، و انتخاب منوی باز شدۀ "مشاهدۀ مسیر تهیۀ پشتیبان" می توانید وارد مسیر مربوطه شوید.
 6. در صفحۀ دربارۀ ما دکمه ای اضافه شد که به کمک آن بتوانید به صفحۀ دانلود آخرین نسخۀ برنامه وارد شوید.
 7. در ماژول حسابداری و در اطلاعات حسابهای کل و معین و تفصیلی ها، فیلدی با نام ماهیت حساب اضافه شد، در این فیلد می توانید ماهیت حساب را روی "نامشخص"، "بدهکار" و یا "بستانکار تنظیم کنید. در گزارش تراز حسابها، اگر مانده حسابی مخالف با ماهیتش باشد، به رنگ قرمز در خواهد آمد. در واقع کنترل ماهیت حساب به صورت هوشمند به شما هشدارهای نرمی با رنگ قرمز می دهد. این ویژگی کنترل ماهیت حساب در گزارشات تراز حسابها، تراز آزمایشی، دفتر حساب، دفتر کل-معین-تفصیلی، و دفتر روزنامۀ تجمیعی اضافه گردید.
 8. در ماژول حسابداری و در فرم ویرایش حساب کل، معین و تفصیلی ها، این امکان فراهم شد که ماهیت حساب برای تمامی حساب های زیرمجموعۀ آن، بسته به انتخاب کاربر، به صورت یکجا بروز رسانی شود. همچنین در فرم افزودن حساب معین و تفصیلی ها، این امکان فراهم شد که مقدار ماهیت آن به صورت پیش فرض از روی حساب پدرش انتخاب شود.
 9. در ماژول حسابداری و در فرم ثبت سند حسابداری، دو فیلد شمارۀ ردیابی و تاریخ ردیابی اضافه شدند. بدین ترتیب اگر در اقلام اسناد حسابداری، علاوه بر اطلاعات ریالی، نیاز به اطلاعات دیگری جهت ردیابی آرتیکل داشته باشید، می توانید از این دو فیلد استفاده نمایید. به عنوان مثال می توانید در هنگام ثبت سند حسابداری به صورت دستی برای یک چک، در صورت تمایل از شمارۀ ردیابی به عنوان شمارۀ چک و از تاریخ ردیابی به عنوان تاریخ سررسید چک استفاده کنید.
 10. در ماژول حسابداری و در فرم ثبت سند حسابداری، امکان ویرایش سریع شرح آرتیکل، همچنین مبلغ بدهکار و مبلغ بستانکار در داخل شبکۀ نمایش داده، فراهم شد.
 11. در ماژول حسابداری و در فرم ثبت سند حسابداری، مکانیزم جستجوی کد و نام حساب، جهت انتخاب در ثبت اقلام سند، دارای الگوریتمی هوشمند شد. از جملۀ هوشمندی های این الگوریتم می توان به شناسایی ترکیب مختلف و جابجایی بخش های مختلف جستجوی یک عبارت اشاره کرد. همچنین اگر کد حساب را مورد جستجو قرار دهید، دیگر ضرورتی ندارد که حتماً خط فاصله (-) را به عنوان جداکننده وارد کنید. البته اگر هم وارد کنید مشکلی نیست و سیستم هر دو حالت را تشخیص می دهد.
 12. در ماژول حسابداری و در فرم مدیریت اسناد، برای هر سند حسابداری یک "کد سیستمی" اضافه شد. این کد سیستمی یک شمارۀ ثابت و غیر تغییر می باشد که می توانید از آن در هنگام چاپ روکش سند به عنوان یک شمارۀ رفرنس مطمئن استفاده کنید. از ویژگی های دیگر این کد سیستمی اینست که حتی بین اسناد موجود در دوره های مالی مختلف نیز یکتا می باشد و امکان تفکیک را به شما می دهد. حتی در صورتیکه در نرم افزار چند شرکت معرفی کرده باشید، این کد سیستمی بین شرکت های مختلف و دوره های مالی مختلف آنها نیز یکتا بودن خودش را حفظ می کند. همچنین امکان جستجوی این کد سیستمی نیز فراهم شد.
 13. در ماژول حسابداری و در هنگام انتخاب حساب شناور در ثبت سند حسابداری، جستجوی هوشمند و ترکیبی برای یافتن حسابهای شناور ایجاد شد.
 14. از این به بعد، سیستم در زمینۀ اینکه آیا نیاز به بروز رسانی ساختار پایگاه داده دارد یا خیر، به صورت هوشمند عمل می کند.
 15. در ماژول حسابداری و در فرم مشاهده سند حسابداری در سطح حسابهای کل، امکان چاپ سند در سطح کل فراهم شد. همچنین نمونه ای پیش فرض طراحی شد و جهت دانلود درون برنامه ای در سرور راهکار قرار گرفت. علاوه بر دانلود نمونۀ پیش فرض، امکان طراحی بی شمار قالب چاپی برای این بخش را نیز در اختیار خواهید داشت.
 16. در ماژول حسابداری و در فرم مشاهده سند حسابداری - خلاصه سند حسابداری، امکان چاپ خلاصه سند فراهم شد. همچنین نمونه ای پیش فرض طراحی شد و جهت دانلود درون برنامه ای در سرور راهکار قرار گرفت. علاوه بر دانلود نمونۀ پیش فرض، امکان طراحی بی شمار قالب چاپی برای این بخش را نیز در اختیار خواهید داشت.
 17. در ماژول حسابداری و در فرم مشاهده سند حسابداری - سطح آخر حسابها، امکان چاپ سند حسابداری در سطح آخر حسابها فراهم شد. همچنین نمونه ای پیش فرض طراحی شد و جهت دانلود درون برنامه ای در سرور راهکار قرار گرفت. علاوه بر دانلود نمونۀ پیش فرض، امکان طراحی بی شمار قالب چاپی برای این بخش را نیز در اختیار خواهید داشت.
 18. به برنامۀ نصب راهکار، تعدادی فونت فارسی پیش فرض، از جمله چندین مدل از فونت B_Nazanin و همینطور فونت زیبای Tornado_Tahoma، اضافه شد که به صورت اتوماتیک همراه با نصب بروز رسانی، در سیستم شما اضافه می شوند. از این فونت ها در گزارشات پیش فرض برنامه به وفور استفاده شده است و در آینده نیز برای طراحی قالب های گزارشی متنوع تر و بیشتر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
 19. در ماژول حسابداری و در فرم انتخاب سرفصل های مربوط به صورت های مالی، هم در ترازنامه و هم در صورت سود و زیان، سطح حساب به صورت پیش فرض بر روی حساب کل قرار گرفت.
 20. در صفحۀ اصلی نرم افزار و در قسمت جستجوی دستورات، به هر دستور یک کد 4 رقمی تخصیص داده شد و به کمک این کد می توانید دستورات پرکاربرد را سریعتر مورد جستجو قرار دهید.
 21. در ماژول حسابداری و در بخش صورت های مالی، به گزارش ترازنامه گزینه ای با نام "محاسبه و نمایش سود(زیان) از صورت سود و زیان" اضافه شد. این گزینه به شما این امکان را می دهد که حتی بدون بستن حساب های موقت (حساب های درآمد و هزینه)، بتوانید ترازنامه را مشاهده و بررسی کنید.
 22. در ماژول حسابداری و در فرم ثبت سند حسابداری، کلید میانبر Ctrl+S برای ذخیره سازی سند (دکمۀ ثبت) ایجاد شد. همچنین ترتیبی اتخاذ شد که طی آن در صورتی که سند نیاز به ذخیره سازی داشته باشد، در متن دکمۀ ثبت، یک آیکان کوچک قرمز رنگ این موضوع را به کاربر اطلاع دهد.
 23. در تمامی صفحات برنامه که امکان انتخاب تاریخ از تقویم وجود دارد، با راست کلیک بر روی آیکان تقویم، می توانید از گزینه های "امروز، یک روز بعد، یک روز قبل، روز اول ماه جاری، روز آخر ماه جاری، روز اول سال جاری، روز آخر سال جاری" برخوردار شوید.

امکانات اضافه شده در نسخه 5.5.1.0 ، تاریخ : 1401/02/19


 1. در ماژول حسابداری و در فرم درختواره حسابها، نحوۀ نمایش عناوین حسابها به شکل "نام حساب"، "کد حساب"، و ... بسته به سلیقۀ کاربر در تنظیمات برنامه ذخیره می شود.
 2. در ماژول حسابداری و در فرم تراز گروه حسابها، سه گزینۀ "افتتاحیه"، "اختتامیه" و "بستن حسابها" اضافه شد. به کمک این گزینه ها می توانید محاسبه یا عدم محاسبۀ این سه نوع سند در تراز را لحاظ کنید. همچنین این تنظیمات بنا به سلیقۀ کاربر به ازاء هر شرکت و دورۀ مالی در تنظیمات برنامه ذخیره می گردند. همچنین این تغییرات به طرز مشابهی در فرم های تراز حسابها، تراز حسابهای شناور، تراز پروژه ها، تراز مرکز هزینه ها و تراز آزمایشی نیز اِعمال شدند.
 3. در ماژول حسابداری و در فرم تراز حسابها، هنگام مشاهدۀ تراز زیرحسابهای یک حساب، گزینه های "افتتاحیه"، اختتامیه" و "بستن حسابها" طبق انتخاب شما در تراز حسابها، در فرم تراز زیر حسابها نیز اعمال می گردد. همچنین این تغییرات به طرز مشابهی در فرم های تراز آزمایشی (هشت ستونی)، تراز مرکز هزینه ها و تراز پروژه ها اعمال شدند.
 4. در ماژول حسابداری و در فرم تراز حسابها، امکان فیلتر کردن گروه حساب فراهم شد. بدین ترتیب شما می توانید تراز حسابهای مربوط به یک گروه خاص را در هر سطحی مشاهده نمایید.
 5. در ماژول حسابداری و در فرم تراز گروه حسابها، امکان مشاهدۀ تراز حسابهای کل مربوط به هر گروه با دوبار کلیک بر روی آن گروه فراهم شد.
 6. در ماژول مدیریت کالا و در فرم افزودن سیستم کدینگ، رویه ای به سیستم اضافه شد که در هنگام معرفی اولین سیستم کدینگ در نرم افزار، آن سیستم را به صورت اتوماتیک به عنوان سیستم کدینگ جاری انتخاب کند.
 7. در صفحۀ اصلی برنامه و در درختوارۀ منوها، امکان "بسط دادن نود انتخاب شده" و همچنین امکان "جمع کردن نود انتخاب شده" در گزینه های راست کلیک بر روی درختواره منوها اضافه شد.
 8. یک گزارش چاپی برای دفتر حساب تفصیلی شناور طراحی شد و جهت دانلود درون برنامه ای در سرور راهکار قرار گرفت.
 9. در ماژول حسابداری و در فرم ثبت سند حسابداری، کلید میانبر Ctrl+F جهت انتقال فوکوس به تاریخ سند، کلید میانبر Ctrl+D جهت انتقال فوکوس به شرح سند، کلید میانبر Ctrl+N جهت انتقال فوکوس به شماره سند، و کلید Ctrl+T جهت انتقال فوکوس به نوع سند، اضافه شدند.
 10. در ماژول حسابداری و در فرم ثبت سند حسابداری، امکان جستجوی حساب شناور با کد آن به صورت مستقیم در صفحه فراهم شد.
 11. در ماژول فروش و در فرم افزودن فاکتور فروش، در هنگام انتخاب پیش فاکتور مرتبط (تبدیل پیش فاکتور به فاکتور)، تخفیف اقلام، مالیات اقلام، اضافات، کسورات، تخفیف کلی و مالیات کلی لحاظ گردید.

امکانات اضافه شده در نسخه 5.6.0.0 ، تاریخ : 1401/04/28


 1. در ماژول حسابداری مالی و در گزارش های صورت های مالی، شامل صورت سود و زیان و ترازنامه، بهبودهایی ایجاد شد که در نتیجۀ آن حتی در صورت عدم انتخاب کامل سرفصل های صورت مالی، گزارش کاملاً خوانا و گویا باشد.
 2. در ماژول خزانه داری و در فرم مدیریت چکهای پرداختی، در شبکۀ نمایش دادۀ مربوط به عملیات مرتبط با چک انتخاب شده، امکان شخصی سازی شبکۀ نمایش داده فراهم شد. امکان مشابهی در فرم مدیریت چکهای دریافتی نیز اضافه گردید.
 3. در تنظیمات شرکت جاری، در برگۀ مالی و سپس برگۀ حسابداری مالی، گزینۀ "نحوۀ ایجاد اسناد حسابداری اتوماتیک از سایر ماژول ها" ایجاد شد. به کمک این گزینه می توانید چگونگی ایجاد اسناد حسابداری هر ماژول را به صورت یک سند در هر روز، یا اسناد جداگانه برای هر سند اتوماسیون، تنظیم نمایید.
 4. در گزارش "گردش و مانده یک حساب به تفکیک حساب های شناور" یک قالب چاپی در فرمت A4 و افقی طراحی شد و جهت دانلود درون برنامه ای در سرور راهکار قرار گرفت.
 5. در ماژول حقوق و دستمزد، امکان ثبت "تاریخ آغاز به کار" و "تاریخ ترک کار" جهت درج در دیسکت بیمه، اضافه شد.
 6. در ماژول مدیریت کالا و در هنگام معرفی کالا، امکان اینکه فیلدهای "نام کالا"، "نام لاتین کالا" و "نام اختصاری کالا" با اسامی طولانی تری معرفی شوند، ایجاد شد. طول این فیلدها از 100 کاراکتر به 255 کاراکتر افزایش پیدا کردند.
 7. در ماژول حسابداری و در حساب شناور، طول کاراکترهای حساب شناور از 100 کاراکتر به 300 افزایش پیدا کرد.
 8. در ماژول حقوق و دستمزد و در فرم ثبت حقوق ماهانه پرسنل، فیلدی با نام "نحوۀ محاسبۀ حقوق پایه" به صفحه اضافه شد که دارای دو مقدار "محاسبۀ جمع مبلغ از روی تعداد روزها و دستمزد روزانه" و "محاسبۀ دستمزد روزانه از روی جمع مبلغ و تعداد روزها" می باشد. با توجه به گزینۀ مطلوبتان برای چگونگی محاسبۀ حقوق پایه می توانید یکی از این دو مقدار را انتخاب نمایید.

امکانات اضافه شده در نسخه 6.0.0.0 ، تاریخ : 1401/08/09


 1. در ماژول مدیریت کالا و در اطلاعات کالا، و گروه کالا و همچنین در ماژول انبار و در اطلاعات انبار، در روش ارزش گذاری کالا، علاوه بر روش های میانگین، لایفو و فایفو که پیشتر موجود بودند، روش جدیدی با نام "محاسبۀ دستی" اضافه شد. اگر این روش را انتخاب کنید، قیمتی را که به صورت دستی در حواله وارد کرده اید ملاک محاسبۀ بهای تمام شدۀ کالا در تولید اسناد حسابداری انبار می شود.
 2. در ماژول حسابداری و در فرم ترازنامه، سه گزینۀ "افتتاحیه"، "اختتامیه" و "بستن حسابها" اضافه شد. به کمک این گزینه ها می توانید محاسبه یا عدم محاسبۀ این سه نوع سند در ترازنامه را لحاظ کنید. همچنین این تنظیمات بنا به سلیقۀ کاربر به ازاء هر شرکت و دورۀ مالی در تنظیمات برنامه ذخیره می گردند. همچنین این تغییرات به طرز مشابهی در فرم های صورت سود و زیان و نمودار گردش یک حساب در طول زمان نیز اِعمال شدند.
 3. در ماژول حسابداری، نوع سند "نامشخص" به "عادی" تغییر نام پیدا کرد.
 4. در ماژول حسابداری و در فرم "تراز حسابها"، مرتب سازی پیش فرض این گزارش بر روی کد حساب و به صورت صعودی قرار گرفت. ضمن اینکه امکان تغییر مرتب سازی توسط کاربر بر اساس فیلد های "کد حساب"، "نام حساب"، "گردش بدهکار"، "گردش بستانکار"، "مانده بدهکار" و "مانده بستانکار" هم به صورت صعودی و هم به صورت نزولی فراهم شد. ضمن اینکه می توانید مرتب سازی را بر اساس ترکیبی از این فیلدها نیز صورت دهید.
 5. در گزارش تراز حسابها، سطح حساب، گروه حساب، نوع فیلتر تاریخ یا شماره سند، بازۀ تاریخ، و بازۀ شماره سند انتخاب شده توسط کاربر در هر شرکت و دورۀ مالی برای او ذخیره می شود تا در مراجعات بعدی کارش راحتتر شود. در واقع سلیقۀ کاربر ذخیره می شود.
 6. در گزارش تراز حسابها دو ستون "گردش بدهکار منهای گردش بستانکار" و "گردش بستانکار منهای گردش بدهکار" اضافه شدند. این دو ستون در واقع همان ماندۀ بدهکار و ماندۀ بستانکار می باشند، با این تفاوت که مانده در یک بازۀ زمانی خاص و یا مانده در یک بازۀ شماره اسناد خاص را بر می گردانند.
 7. در نام فایل پشتیبان (بکاپ)، نسخۀ اس کیو ال سرور اضافه شد.
 8. الگوریتم یافتن شماره سندهای از قلم افتاده ارتفاء یافت. این الگوریتم ارتقاء یافته بسیار سریع تر از الگوریتم قبلی عمل می کند. ضمن اینکه دکمۀ "بررسی مجدد" جهت فراخوانی شماره سندهای از قلم افتاده بدون بستن فرم "شماره سندهای از قلم افتاده"، اضافه شد.
 9. ماژول پیام رسان داخلی بین کاربرها به برنامه اضافه شد. با این ویژگی کاربرهای برنامه قادر خواهند بود از داخل سیستم یکپارچۀ راهکار به یکدیگر پیام بدهند. این ویژگی در حالتی که برنامه به صورت شبکه نصب شده باشد، کاربرد خواهد داشت.
 10. توسعۀ ماژول گردش کار به شرح زیر:
  1. گردش کار افزودن سند حسابداری، گردش کار ویرایش سند حسابداری، گردش کار حذف سند حسابداری و گردش کار نمایش سند حسابداری با امکان اینکه داده های اسناد حسابداری در محلی غیر از داده های اصلی نگهداری شوند ایجاد شد. در این رویه بعد از اینکه کارها در کارتابل مورد پذیرش قرار گرفتند به داده های اصلی اضافه می شوند.
  2. در قسمت معرفی گردش کار، امکانی اضافه شد که بتوانید یک سری گردش کارها را در قالب اطلاعات پیش فرض سیستمی به برنامه بیفزایید. در حال حاضر فرآیند افزودن سند حسابداری، فرآیند ویرایش سند حسابداری، فرآیند حذف سند حسابداری و فرآیند نمایش سند حسابداری به این داده های پیش فرض سیستمی اضافه شدند.
  3. گزارش گردش کارها به بخش گزارشات اضافه شد. این گزارش فرآیندهای در حال انجام و فرآیندهای خاتمه یافته و همچنین گامهای این فرآیندها را به صورت کامل به شما نشان می دهد. ضمن اینکه با دوبارکلیک بر روی هر گام فرآیند می توانید کار انجام شده در آن گام را مشاهده نمایید. در این گزارش با انتخاب هر گام فرآیند، در قسمت پایین صفحه، گردش کامل آن فرآیند از آغاز تا پایان فرآیند را به شما نشان می دهد.
  4. با مکانیزم گردش کار جدید می توانید در هر مقیاسی، از شرکت های کوچک با چند نفر کارمند گرفته تا سازمان های بزرگ با ده ها هزار کارمند، فرآیندهای اسناد حسابداری را پیاده سازی کنید. همچنین با توجه به اینکه فرآیندهای مورد نیاز بخش حسابداری به صورت پیش فرض در سیستم معرفی شده اند، شما کافیست سطوح امنیتی و دسترسی ها را معرفی نموده و بلافاصله اقدام به حسابداری مبتنی بر فرآیندها کنید.

امکانات اضافه شده در نسخه 6.1.0.0 ، تاریخ : 1401/09/01


 1. در ماژول فروش امکانات زیر اضافه شدند:
  1. ویژگی چاپ فاکتور برگشت از فروش با امکان افزودن بی نهایت قالب چاپی، به برنامه اضافه شد. همچنین قالب نمونه ای طراحی شد و جهت دانلود درون برنامه ای از سرور راهکار در این بخش از برنامه قرار گرفت.
  2. در قالب های چاپ فاکتور فروش، دو قالب جدید یکی در سایر A4 و به صورت عمودی و دیگری در سایز A4 و به صورت افقی طراحی شدند و جهت دانلود درون برنامه ای در سرور راهکار قرار گرفتند.
  3. در قالب های چاپ فاکتور برگشت از فروش، دو قالب جدید یکی در سایر A4 و به صورت عمودی و دیگری در سایز A4 و به صورت افقی طراحی شدند و جهت دانلود درون برنامه ای در سرور راهکار قرار گرفتند.

 2. در ماژول حسابداری مالی امکانات زیر اضافه شدند:
  1. در فرم افزودن و ویرایش سند حسابداری دکمه ای با نام "گزارشات مربوط به ردیف انتخاب شده" به نوار ابزار این فرم اضافه شد. با کمک این دکمه می توانید گزارشات زیر را برای ردیفی که روی آن قرار گرفته اید مشاهده کنید:
   • گزارش دفتر حساب برای حساب انتخاب شده
   • گزارش دفتر روزنامه ریز آرتیکلها برای حساب انتخاب شده
  2. امکان درج یادداشت های متعدد، توسط کاربرهای مختلف برای هر سند حسابداری فراهم شد. همچنین به لحاظ امنیتی امکانی ایجاد شد که هر کاربر فقط بتواند یادداشت های خودش را ویرایش یا حذف کند و نتواند در یادداشت های سایر کاربرها دخل و تصرف کند. در لیست اسناد امکانی فراهم شد که با قرار گرفتن بر روی هر سند، تعداد یادداشت آن (در صورت وجود یادداشت) را نشان دهد.

 3. امکانات عمومی زیر به نرم افزار اضافه شدند:
  1. امکان حذف قالب های چاپی به صورت گروهی به تمامی بخش های "سایر گزارشات" در برنامه اضافه شد.
  2. امکان دانلود گروهی قالب چاپی از سرور راهکار، در تمامی بخش های "سایر گزارشات" در برنامه اضافه شد.
  3. در تنظیمات مخصوص کاربر گزینۀ "نمایش همه فرمها در فرم اصلی برنامه" ایجاد شد. با فعال کردن این گزینه، فرم های افزودن اطلاعات نیز، مشابه فرم های گزارشی در صفحۀ اصلی برنامه باز خواهند شد.
   نکتۀ مهم: در حال حاضر این گزینه در ماژول حسابداری مالی برنامه نویسی شده است، اما بزودی به کل برنامه تعمیم داده خواهد شد.
  4. در نام فایل تهیه نسخه پشتیبان، علاوه بر داده های قبلی ثانیه نیز اضافه شد.
  5. امکانی برای اطلاع از مهلت پشتیبانی در داخل صفحۀ اصلی برنامه گنجانده شد. برای اطلاع از مهلت تمدید پشتیبانی خود، کافیست شماره موبایلی که با آن نرم افزار را خریداری کرده اید وارد نمایید.

امکانات اضافه شده در نسخه 6.2.0.0 ، تاریخ : 1401/09/22


 • در ماژول حسابداری مالی امکانات زیر اضافه شدند:
  1. در چاپ سند حسابداری فیلدهای "کد حساب کل"، "نام حساب کل"، "کد حساب معین"، "نام حساب معین"، کد حساب تفصیلی سطح یک"، "نام حساب تفصیلی سطح یک"، "کد حساب تفصیلی سطح دو"، "نام حساب تفصیلی سطح دو" به منبع دادۀ گزارش اضافه شدند.
  2. دو قالب برای چاپ سند حسابداری به سرور راهکار اضافه شدند. این دو قالب امکان چاپ سند حسابداری در سطح کل را همراه با نمایش مبلغ جزء فراهم می سازند.
  3. در گزارش دفتر روزنامه تجمیعی، مبالغ بدهکار و بستانکار از یکدیگر تفکیک شدند.
  4. گزارشی تحت نام دفتر روزنامه مخصوص نوشتن دفاتر دستی به برنامه اضافه شد. همچنین برای این گزارش یک قالب چاپی پیش فرض نیز آماده شد و جهت دانلود درون برنامه ای در سرور راهکار قرار گرفت.

 • امکانات عمومی زیر به نرم افزار اضافه شدند:
  1. در تمامی بخش های "سایر گزارشات" در برنامه، امکان معرفی شرح قالب ها به صورت چند خطی فراهم شد.
  2. امکان درج اعشار در مبالغ و همچنین مشخص ساختن تعداد ارقام اعشار فراهم شد. بدین ترتیب کسانی که از واحدهای پولی غیر از ریال، همچون دلار، یورو و ... که دارای اعشار می باشد، استفاده می کنند، می توانند این گزینه را فعال کنند. این گزینه ها را در تنظیمات شرکت جاری و در برگۀ عمومی می توانید بیابید.
  3. الگوریتم مربوط به چک کردن نسخه های بروز رسانی از سرور راهکار سافت و همچنین چک کردن پیام های راهکار سافت برای شما در هنگام باز شدن برنامه به نحوی ارتقاء داده شد که جلوی کندی برنامه را بگیرد.

امکانات اضافه شده در نسخه 6.3.0.0 ، تاریخ : 1401/10/07


 • در ماژول حسابداری مالی امکانات زیر اضافه شدند:
  1. در فرم ثبت سند حسابداری، قسمت مربوط به جستجوی حسابها، جستجوی مراکز هزینه و جستجوی پروژه ها به شکلی تغییر یافت که به صورت اتوماتیک با تغییر ابعاد صفحه بزرگتر شود تا فضای بیشتری برای مشاهدۀ اسامی حسابها، اسامی مراکز هزینه و اسامی پروژه ها موجود باشد.
  2. در فرم ثبت اسناد حسابداری فیلد شمارۀ عطف اضافه شد. شمارۀ عطف توسط کاربر غیر قابل ویرایش می باشد و برای ردیابی روکش اسناد و مواردی از این دست می تواند به عنوان یک شمارۀ مرجع مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین این فیلد در فهرست اسناد حسابداری نیز اضافه شد و امکان جستجو بر روی آن نیز میسر شد.
  3. در فرم فهرست اسناد حسابداری، و در قسمت سایر عملیات ها، عملیات بروز رسانی کلی فیلد شماره عطف در اسناد قدیمی اضافه شد. کاربرد این رویه در اعطای شماره عطف به اسنادی می باشد که قبل از افزودن ویژگی شماره عطف ایجاد شده اند.
  4. در چاپ سند حسابداری، شماره عطف نیز اضافه شد. همچنین در قالب های "چاپ سند حسابداری نوع 4" و "چاپ سند حسابداری نوع 5" این فیلد جایگزین کدسیستمی شد و جهت دانلود درون برنامه ای در سرور راهکار قرار گرفت.
  5. در فرم ثبت اسناد حسابداری، و در قسمت گزارشات مربوط به ردیف انتخاب شده، گزارش "تراز حسابها برای حساب انتخاب شده" اضافه شد. با استفاده از این امکان می توانید گردش و ماندۀ حساب مربوطه را در فرم تراز حسابها ببینید.
  6. در فرم مدیریت اسناد حسابداری، امکان قطعی کردن اسناد و همچنین امکان خروج اسناد از حالت قطعی فراهم شد. بدین ترتیب شما قادر خواهید بود اسناد را بر اساس بازۀ زمانی، بر اساس بازۀ شماره سند و پارامترهای فراوان دیگر مورد جستجو قرار دهید و فقط آن سند خاص یا آن اسناد خاص را قطعی نمایید.

 • امکانات عمومی زیر به نرم افزار اضافه شدند:
  1. در تمامی گزارشات برنامه الگوریتم ذخیره سازی به صورت فایل اکسل طوری بهبود یافت که هم با نسخه های قدیمی اکسل (xls) و هم با نسخه های جدید اکسل (xlsx) به درستی کار کند.
  2. در سراسر برنامه و در نوار ابزار عمومی راهکار و در قسمت تنظیمات شبکه نمایش داده، دستور "حذف مرتب سازی های اعمال شده روی شبکه نمایش داده" اضافه شد. به کمک این دستور می توانید مرتب سازی هایی را که با کلیک بر روی ستون های شبکه نمایش داده اعمال نموده اید، لغو کنید. پیشتر برای انجام این کار باید یک بار صفحه را می بستید و مجدداً باز می کردید.

امکانات اضافه شده در نسخه 6.4.0.0 ، تاریخ : 1402/04/21


 • در ماژول حسابداری مالی امکانات زیر اضافه شدند:
  • در دفتر روزنامه تجمیعی، امکان اینکه مبالغ بدهکار و بستانکار از یکدیگر تفکیک شوند، یا اینکه به صورت ترکیبی نمایش داده شوند فراهم شد.
  • در دفتر روزنامه تجمیعی، سلیقۀ هر کاربر در اعمال تنظیمات روی صفحه همچون فیلترهای مختلف تاریخ و ... برای هر کاربر به صورت مجزا و به تفکیک شرکت و دورۀ مالی برایش ذخیره می گردد تا در فراخوانی های بعدی این گزارش، کار انتخاب گزینه های روی صفحه برایش ساده تر گردد.
  • در تراز حسابهای شناور، سلیقۀ هر کاربر در اعمال تنظیمات روی صفحه همچون فیلترهای مختلف تاریخ و ... برای هر کاربر به صورت مجزا و به تفکیک شرکت و دورۀ مالی برایش ذخیره می گردد تا در فراخوانی های بعدی این گزارش، کار انتخاب گزینه های روی صفحه برایش ساده تر گردد.
  • الگوریتم امکان کپی اسناد یک دوره مالی خاص به دوره مالی مشابه آن بین شرکت ها بهبود بخشیده شد. به عنوان مثال طی این عملیات شما می توانید تمامی اسناد مربوط به دورۀ مالی 1402 را از شرکت الف به شرکت ب کپی کنید. کاربرد این عملیات در مواقعی است که می خواهید یک کپی از اسناد حسابداری اصلی را داشته باشید و روی آنها تغییراتی را اعمال نمایید.
  • در فرم ثبت سند حسابداری امکانی اضافه شد که خروجی اکسل با فرمت مناسب جهت ورود مجدد از طریق اکسل را برای هر سند بسازد. عنوان این گزینه در برنامه "ایجاد فایل اکسل از آرتیکل های این سند به منظور انتقال آرتیکلها از طریق فایل اکسل" می باشد.
  • در فرم لیست اسناد حسابداری و در نوار ابزار فرم امکان تهیه فایل اکسل از اسناد جهت وارد کردن مجدد در نرم افزار راهکار فراهم شد. اسامی این گزینه ها "ایجاد فایل اکسل از اسناد به منظور انتقال از فایل اکسل" و "ایجاد فایل اکسل از آرتیکل های اسناد به منظور انتقال از فایل اکسل" می باشند.

 • در ماژول اموال امکانات زیر اضافه شدند:
  • در محاسبه استهلاک دارایی ها فیلد "تاریخ آغاز بهره برداری" به اطلاعات لیست داده ها اضافه شد، همچنین شرطی در این قسمت گنجانده شد که فقط برای دارایی هایی استهلاک محاسبه شود که تاریخ آغاز بهره برداری آنها کوچکتر یا مساوی با تاریخ خاتمۀ دورۀ مالی جاری باشد.

امکانات اضافه شده در نسخه 6.5.0.0 ، تاریخ : 1402/07/27


 • در ماژول مدیریت کالا امکانات زیر اضافه شدند:
  • در قسمت معرفی واحدهای اندازه گیری دو فیلد "کد در سامانه مودیان" و "نام در سامانه مودیان" اضافه شدند. این دو فیلد در نرم افزار واسط سامانه مودیان راهکار کاربرد خواهند داشت.
  • در قسمت معرفی کالاها فیلد "کد در سامانه مودیان" اضافه شد. این فیلد در نرم افزار واسط سامانه مودیان راهکار کاربرد خواهد داشت.

 • در ماژول عمومی امکانات زیر اضافه شدند:
  • در بخش اشخاص و شرکت ها، در هنگام ویرایش اطلاعات شخص، در قسمت اطلاعات بیشتر، اطلاعات در سه دسته بندی "مشخصات"، "نشانی و تلفن: و "سامانه مودیان" سازماندهی شدند. همچنین در زبانۀ "سامانه مودیان" فیلدهای "نوع شخص" و "شناسه ملی/شماره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی" اضافه شدند. این فیلدها در نرم افزار واسط سامانه مودیان راهکار کاربرد خواهند داشت.
  • امکان معرفی ارزها در بخش عمومی اضافه شد. در حال حاضر کاربرد این ارزها در نرم افزار واسط سامانه مودیان راهکار می باشد، اما در آینده به سایر ماژول ها نیز تعمیم داده خواهد شد.

 • امکانات مشترک تمامی ماژول های برنامه:
  • تقریباً در تمامی گزارشات برنامه و در قابلیت جستجوی ترکیبی، امکان این اضافه شد که بتوانید فیلدی را به عنوان عبارت جستجو انتخاب کنید و آن را با شرط های "برابر"، "مخالف"، "بزرگتر از" و "کوچکتر از" مورد مقایسه و فیلترینگ قرار دهید. این ویژگی قابلیت فیلترینگ نرم افزار را به شدت تقویت می کند.

امکانات اضافه شده در نسخه 6.6.0.0 ، تاریخ : 1402/10/17


 • در ماژول حسابداری مالی امکانات زیر اضافه شدند:
  • در گزارش تراز حسابها امکان نمایش یا عدم نمایش حسابهای انتظامی در تراز فراهم شد.

 • زیر ساخت های لازم برای اتصال به سامانه مودیان فراهم شد و هم اکنون می توانید ماژول سامانه مودیان راهکار را نیز که قابل اتصال به سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به صورت جداگانه خریداری نمایید.

امکاناتی که در بروز رسانی بعدی ارائه می شوند


 • در ماژول حسابداری مالی امکانات زیر اضافه شدند:
  • در فرم مدیریت اسناد حسابداری (لیست اسناد حسابداری) امکان مرتب سازی شمارۀ عطف اسناد بر اساس تاریخ ایجاد شد.
  • در فرم دفتر روزنامه تجمیعی، سه گزینۀ "افتتاحیه"، "اختتامیه" و "بستن حسابها" اضافه شد. به کمک این گزینه ها می توانید محاسبه یا عدم محاسبۀ این سه نوع سند در تراز را لحاظ کنید. همچنین این تنظیمات بنا به سلیقۀ کاربر به ازاء هر شرکت و دورۀ مالی در تنظیمات برنامه ذخیره می گردند.
  • در فرم دفتر کل، معین، تفصیلی، سه گزینۀ "افتتاحیه"، "اختتامیه" و "بستن حسابها" اضافه شد. به کمک این گزینه ها می توانید محاسبه یا عدم محاسبۀ این سه نوع سند در تراز را لحاظ کنید. همچنین این تنظیمات بنا به سلیقۀ کاربر به ازاء هر شرکت و دورۀ مالی در تنظیمات برنامه ذخیره می گردند.
  • در دفتر کل، معین، تفصیلی، سلیقۀ هر کاربر در اعمال تنظیمات روی صفحه همچون فیلترهای مختلف تاریخ و ... برای هر کاربر به صورت مجزا و به تفکیک شرکت و دورۀ مالی برایش ذخیره می گردد تا در فراخوانی های بعدی این گزارش، کار انتخاب گزینه های روی صفحه برایش ساده تر گردد.

 • در ارتباط با ماژول سامانه مودیان امکانات زیر اضافه شدند:
  • ارتقاء ها و بهبودهایی در زیر ساخت های مرتبط با ماژول سامانۀ مودیان راهکار ایجاد شد.
  • با توجه به آخرین دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی، ماژول سامانه مودیان بروز رسانی گردید.

 • ...

توجه: با ارائه هر نسخه بروز رسانی جدید، لیست امکانات آن نسخه در همینجا قرار داده می شود.
برای دانلود آخرین نسخه سیستم یکپارچه سازمانی راهکار اینجا کلیک کنید.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز