خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره آموزشی رایگان ریاضی پایه و پیش جبر برای احمق ها

دوره آموزشی رایگان ریاضی پایه و پیش جبر برای احمق ها
نویسنده : امیر انصاری
در این دوره آموزشی از الفبای کار آغاز می کنیم و قدم به قدم شما را با ریاضی پایه و مبحث جبر آشنا می کنیم. این دوره آموزشی در واقع ترجمه ای از یک کتاب بسیار ارزشمند و مفید است با نام Basic Math & Pre-Algebra For Dummies که نام اصلی کتاب در واقع "ریاضی پایه و پیش جبر برای احمق ها" با نویسندگی مارک زاگارالی (Mark Zegarelli) می باشد. برای احمق ها (For Dummies) یک ناشر جهانی و بسیار معروف است که کتابهای فراوانی را در حوزه های مختلف ارائه کرده است و به جرات می توان گفت یکی از بهترین ناشران آموزشی و مطرح جهان می باشد.

آموزش سالیدورکز 20-2019نکته قابل توجه در مورد این کتاب اینست که برای اولین بار است که در ایران ترجمه می گردد و در حال حاضر اولین و تنها ترجمۀ ارائه شده از این کتاب ارزشمند به صورت اختصاصی توسط سایت خوش آموز ارائه می گردد. امیدوارم که اثر مذکور مفید واقع شود. قطعاً نظرات ارزشمند شما می تواند در این مسیر به ما یاری برساند.

مقدمهبخش 1: خودتان را با مبانی ریاضی پایه مسلح کنید


فصل 1: بازی با اعداد


 1. بازی اعداد
 2. اختراع اعداد
 3. درک دنبالۀ اعداد
 4. دنبالۀ اعداد زوج، دنبالۀ اعداد فرد
 5. شمارش اعداد با سه، چهار، پنج و ...
 6. اعداد مربع
 7. اعداد مرکب
 8. اعداد اول
 9. ضرب کردن سریع با استفاده از توان
 10. خط اعداد
 11. جمع و تفریق با استفاده از خط اعداد
 12. درک هیچی یا صفر
 13. بی نهایت: تصور یک داستان بی پایان
 14. اعداد منفی
 15. عملیات ضرب بر روی خط اعداد
 16. عملیات تقسیم با استفاده از خط اعداد
 17. کسرها: کشف فاصله بین اعداد
 18. چهار مجموعۀ مهم از اعداد
 19. اعداد طبیعی
 20. معرفی اعداد صحیح
 21. اعداد گویا
 22. اعداد حقیقی

فصل 2: همه چیز در انگشتان است - اعداد و ارقام


 1. همه چیز در انگشتان است
 2. تفاوت بین رقم و عدد
 3. ارزش مکانی
 4. تفاوت بین نگهدارندگان جا و صفرهای قبل از اعداد
 5. خواندن اعداد طولانی
 6. گرد کردن و برآورد
 7. گرد کردن اعداد (رند کردن)
 8. برآورد کردن مقادیر برای ساده تر کردن مسائل

فصل 3: چهار عمل اصلی: جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم


 1. جمع کردن چیزها با یکدیگر
 2. تفریق کردن
 3. تفریق اعداد بزرگتر
 4. آیا می توانید یک ده یدکی داشته باشید؟ قرض گرفتن برای تفریق
 5. ضرب کردن
 6. علائم ضرب
 7. حفظ کردن جدول ضرب
 8. معرفی جدول ضرب خلاصه
 9. آشنایی با جدول ضرب کوتاه
 10. محاسبه جدول ضرب 9 با یک ترفند ماهرانه
 11. دو رقمی ها: ضرب اعداد بزرگتر
 12. انجام تقسیم
 13. چه بلایی سر جدول تقسیم آمده است؟
 14. حل شدن مشکل تقسیم های طولانی
 15. تقسیم طولانی - مقسوم علیه یک رقمی
 16. تقسیم و باقیماندۀ تقسیم

بخش 2: درک اعداد صحیح


فصل 4: به کار گیری چهار عمل اصلی


 1. به کار گیری چهار عمل اصلی
 2. دانستن ویژگی های چهار عمل اصلی
 3. عملیات معکوس (Inverse operations)
 4. عملیات جابجایی پذیری (Commutative operations)
 5. عملیات شرکت پذیری (Associative operations)
 6. توزیع برای ساده تر کردن کارها
 7. چهار عمل اصلی با اعداد منفی
 8. جمع و تفریق اعداد منفی
 9. ضرب و تقسیم اعداد منفی
 10. درک واحدها (Units)
 11. ضرب و تقسیم واحدها (units)
 12. درک نابرابری ها (Inequalities)
 13. درک توان ها (exponents)
 14. دانستن ریشه ها
 15. محاسبۀ قدر مطلق (absolute value)

فصل 5: ارزیابی عبارات حسابی


 1. معادلات، عبارات، و ارزیابی
 2. برابری برای همه: معادلات (Equations)
 3. سه ویژگی برابری (equality)
 4. این فقط یک عبارت است
 5. ارزیابی وضعیت
 6. کنار هم قرار دادن برابری، عبارات و ارزیابی
 7. معرفی ترتیب عملیات
 8. بکار بردن ترتیب عملیات ها بر روی عبارات چهار عمل اصلی
 9. عبارتهای فقط شامل جمع و تفریق
 10. عبارتهای فقط شامل ضرب و تقسیم
 11. عبارتهای دارای عملگرهای ترکیبی
 12. ترتیب عملیات ها در عبارتهای دارای توان
 13. عبارتهای دارای پرانتز

فصل 6: تبدیل کلمات به اعداد


 1. تبدیل کلمات به اعداد
 2. باطل کردن طلسم دو افسانه در مورد مسأله های داستانی
 3. حل مسأله های داستانی ساده
 4. تبدیل مسأله های داستانی به معادلات کلمات
 5. متصل کردن اعداد به کلمات
 6. حل کردن مساله های داستانی پیچیده تر
 7. کار با اعداد بزرگتر در مسأله ها
 8. اطلاعات بیش از حد
 9. همۀ اینها را کنار هم بگذار

فصل 7: بخش پذیری


 1. بخش پذیری (divisibility)
 2. دانستن ترفندهای بخش پذیری
 3. بررسی بخش پذیری با جمع کردن ارقام عدد
 4. بخش پذیری بر 9
 5. بخش پذیری بر 11
 6. شناسایی اعداد اول و اعداد مرکب

فصل 8: فاکتورها و مضرب ها


 1. فاکتورها و مضرب ها
 2. شش روش برای گفتن یک چیز مشابه
 3. مرتبط کردن عامل ها و مضرب ها
 4. عامل ها (فاکتورها)
 5. تولید کردن فاکتورهای (عامل های) یک عدد
 6. فاکتورهای عدد اول (Prime factors)
 7. پیدا کردن فاکتورهای اول عدد 100 و اعداد کوچکتر از آن
 8. فاکتورهای اول اعداد بزرگتر از 100
 9. پیدا کردن بزرگترین فاکتور مشترک
 10. مضرب ها (multiples)
 11. پیدا کردن کوچکترین مضرب مشترک

بخش 3: کسرها، اعشار، و درصد


فصل 9: کسرها


 1. کسرها (Fractions)
 2. بریدن یک کیک به قسمتهای کوچکتر
 3. فرهنگ واژگان مرتبط با کسرها
 4. افزایش و کاهش عبارت های کسرها
 5. افزایش عبارات (صورت و مخرج) کسر
 6. ساده کردن کسرها
 7. ساده کردن کسرها با روش رسمی
 8. ساده کردن کسرها با روش غیر رسمی
 9. تبدیل بین اعداد مختلط و کسرهای بزرگتر از واحد
 10. شناخت اجزاء یک عدد مخلوط
 11. تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد
 12. تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط
 13. درک ضرب متقاطع (Cross-multiplication)

فصل 10: کسرها و چهار عمل اصلی


 1. کسرها و چهار عمل اصلی
 2. ضرب و تقسیم کسرها
 3. یک ساده ترین عدد می باشد
 4. تقسیم کسرها
 5. جمع کسرها
 6. جمع زدن کسرهای دارای مخرج یکسان
 7. جمع زدن کسرهای دارای مخرج متفاوت
 8. روش آسان جمع زدن کسرها
 9. ترفندی برای جمع سریعتر کسرها
 10. جمع زدن کسرها با روش سنتی
 11. بهترین روش را انتخاب کنید
 12. تفریق کسرها
 13. تفریق کسرهای دارای مخرج یکسان
 14. تفریق کسرهای دارای مخرج متفاوت
 15. ضرب و تقسیم اعداد مختلط
 16. جمع و تفریق اعداد مختلط

فصل 11: اعداد اعشاری (Decimals)


 1. اعداد اعشاری
 2. شمارش دلار و اعداد اعشاری
 3. ارزش مکانی در اعداد اعشاری
 4. دنباله صفرهای بعد از اعشار (Trailing zeros)
 5. تغییر مکان ممیز اعشاری
 6. گرد کردن اعداد اعشاری (Rounding decimals)
 7. چهار عمل اصلی با اعداد اعشاری
 8. جمع کردن اعداد اعشاری
 9. تفریق اعداد اعشاری
 10. ضرب اعداد اعشاری
 11. تقسیم اعداد اعشاری
 12. تبدیل بین اعداد اعشاری و کسرها
 13. تبدیل اعداد اعشاری به کسرها
 14. تبدیل کسرها به اعداد اعشاری

فصل 12: درصد (Percents)


 1. درصدها (percents)
 2. رفتار با درصدهای بزرگتر از 100%
 3. تبدیل بین درصدها، اعداد اعشاری، و کسرها
 4. تبدیل درصدها به اعداد اعشاری
 5. تبدیل درصدها به کسرها
 6. حل کردن مساله های درصد
 7. کنار هم قرار دادن همۀ مسائل درصد

فصل 13: مسأله های داستانی با کسرها، اعداد اعشاری، و درصدها


 1. مسأله های داستانی با کسرها، اعداد اعشاری، و درصدها
 2. جمع و تفریق بخشهایی از کل در مساله های داستانی
 3. مسائلی در مورد ضرب کسرها
 4. ضرب اعداد اعشاری و درصدها در مسائل داستانی
 5. مدیریت افزایش و کاهش درصد در مسأله های داستانی

بخش 4: نمودارها، اندازه ها، آمارها، و مجموعه ها


فصل 14: نمایش اعداد با نماد علمی


 1. مختصر کردن اعداد با نماد علمی (Scientific Notation)
 2. نمایش مضرب های ده به شکل توان
 3. کار با نماد علمی (Scientific Notation)

فصل 15: وزنه ها و اندازه گیری


 1. وزنه ها و اندازه گیری
 2. بررسی تفاوتهای بین سیستم های انگلیسی و متریک
 3. برآورد و تبدیل بین سیستم انگلیسی و متریک

فصل 16: هندسه پایه (Geometry)


 1. هندسه پایه (Geometry)
 2. هندسۀ مسطحه: نقطه، خط، زاویه، و شکل
 3. اشکال دو بعدی
 4. هندسه فضایی
 5. محیط، مساحت، مساحت رویه، و حجم

فصل 17: نمودارها (Graphs)


 1. نمودارها (Graphs)
 2. سه سبک نمودار مهم
 3. مختصات دکارتی (Cartesian Coordinates)

فصل 18: حل کردن مسائل داستانی هندسه و اندازه گیری


 1. حل کردن مسائل داستانی هندسه و اندازه گیری
 2. حل کردن مسائل اندازه گیری با زنجیرۀ تبدیل
 3. حل کردن مسائل داستانی هندسه
 4. کنار هم قرار دادن هندسه و اندازه گیری

فصل 19: آمار و احتمال


 1. آمار و احتمال (Statistics and Probability)
 2. آمار پایه (Basic Statistics)
 3. احتمال پایه (Basic Probability)

فصل 20: نظریه مجموعه ها (Set Theory)


 1. نظریه مجموعه ها (Set Theory)
 2. درک مجموعه ها (Sets)
 3. عملیات مجموعه ها

بخش 5: مقدمه ای بر جبر (Algebra)


فصل 21: جبر (Algebra) و عبارات جبری (Algebraic Expressions)


 1. جبر و عبارات جبری
 2. عبارات جبری (Algebraic Expressions)
 3. ساده کردن عبارات جبری

فصل 22: معادلات جبری (Algebraic Equations)


 1. معادلات جبری (Algebraic Equations)
 2. درک معادلات جبری
 3. قانون تعادل: پیدا کردن x
 4. بازچینش معادله و منزوی کردن x

فصل 23: مسائل داستانی جبر (Algebra Word Problems)


 1. مسائل داستانی جبر
 2. حل کردن مسائل داستانی جبر در پنج مرحله
 3. متغیر خود را هوشمندانه انتخاب کنید
 4. حل کردن مسائل جبری پیچیده تر

بخش 6: بخش ده ها


فصل 24: ده مفهوم کلیدی ریاضی که نباید نادیده بگیرید


 1. ده مفهوم کلیدی در ریاضی که نباید نادیده بگیرید

فصل 25: ده مجموعه مهم اعداد که باید بدانید


 1. ده مجموعه مهم اعداد که باید بشناسید


با معرفی سایت خوش آموز به دوستان و همکلاسی هایتان از ما حمایت کنید.

دیدگاه ها(37)

اسماعیل ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

سلام وعرض ادب
تشکر میکنم از تمام زحماتتان واقعا کارتان عالیست .همچنین میخواستم ایا امکانش هست فایل آموزش ریاضی رو یکجا دانلود کنیم.متاسفانه دسترسی مداوم به اینرنت ندارم و دانلود تک تک خیلی زمان بر هستش
ممنون میشم اگر کمک کنید با تشمر

امیر انصاری ۱۳۹۷/۱۱/۰۹

دوست عزیز با سلام

از اینکه آموزش ها مقبولتان افتاده است خرسندیم. در مورد مسأله ای که مطرح کرده اید قبلاً در لینک زیر توضیحات کافی را ارائه داده ایم.

چرا آموزش های سایت خوش آموز در قالب فایل pdf به صورت یکجا ارائه نمی شوند؟
با سپاس

بهزاد ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

سلام کارتون قابل قبول و جای قادر دانی داره و نشان از طرز فکری بزرگ و بزرگتر از اون نشان از انسان بودن شماست

مسعود ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

سلام وقت بخیر.خسته نباشیداستادعزیز.حس میکنم مطالب شماهمون چیزی هستش که مدتها دنبالش بودم.فقط اینکه هرچقدر سایت رو بررسی کردم لینک دانلود۴ تافیلم ازدورۀ آموزش ویدیویی ریاضی پایه موجودهست وبقیه به صورت PDF هستن.درسته یا من اشتباه میکنم؟

امیر انصاری ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

دوست عزیز مسعود با سلام
در مورد آموزش های ویدئویی همینطور است که می فرمایید. حدود چندین کتاب دیگر در دست ترجمه دارم که انشالله با تکمیل آنها در آیندۀ به آموزش های ویدئویی نیز خواهم پرداخت. کتابهای مربوطه بسیار ارزشمند و مفید هستند و حیفم آمد که نصفه و نیمه رها شوند.

با سپاس

مسعود ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

از خداوند منان برای شما آرزوی توفیق روزافزون و سلامتی دارم

رامین ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

سلام خسته نباشین
خواستم تشکر کنم بابت دوره آموزشی که قرار دادین و ازتون جندتا سوال داشتم
بنده دیپلمه نظام قدیم هستم و در حال حاضر دارم واسه کنکور نظام جدید میخونم و اگه خدا بخواد هدفم پزشکی هست و من ریاضی رو از صفر شروع کردم میخواستم بدونم میتونم با این دوره آموزشی که شما قرار دادین پایه ریاضیمو تا دوره اول دبیرستان تقویت کنم یعنی منم مثل همون دوست عزیزی که فرمودن واقعا از ریاضی فقط بلدم اسمش رو بنویسم و خیلی چیزهارو نمیدونم و به نظرتون همین دوره آموزشی کافیه یعنی نیازی نیست کتاب های ریاضی دوره دبستان و راهنمایی رو بخونم و کار کنم؟ و همین ترتیبی که قرار دادین منو به هدفم میرسونه یا واسه من ترتیب خاصی رو مد نظر دارین؟

امیر انصاری ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

دوست عزیز رامین با سلام
در این آموزش ها ما صرفاً به دانش ریاضی پرداخته ایم و بر اساس دوره های تحصیلی مختلف هیچ طبقه بندی ارائه نکرده ایم. به عنوان مثال وقتی صحبت از جبر می کنیم دیگر برایمان مهم نیست که چقدر از جبر در دوره های آموزشی متوسطه اول یا متوسطه دوم پوشش داده شده است، بلکه خود مباحث جبر ملاک می باشند. در اینجا هدف صرفاً خود ریاضی است و نه پوشش دادن کتابهای درسی. شاید در آینده به مباحث کتابهای درسی هم بپردازیم اما الان در کوتاه مدت چنین برنامه ای نداریم.
نکته: به هر حال مطالعۀ این مباحث قطعاً در درک ساده تر کتابهای درسی به شما کمک می کند، چون جذر همان جذر است و توان همان توان، قضیه قیثاغورث در همه جای دنیا یک چیز است و توابع مثلثاتی نیز همینطورند و ... .
با سپاس

رامین ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

سپاسگزارم

روزبه ماهک ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

سلام
با عرض خسته نباشید
ببخشید من هرکار میکنم نمیتونم لینک خرید یا دانلود رو پیدا کنم میشه راهنمایی کنید؟

روزبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

سلام
این کتاب ریاضی پایه به صورت کتاب نیست تا اون رو خریداری کنیم یا دانلود کنیم؟

امیر انصاری ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

دوست عزیز روزبه ماهک سلام
کلیه آموزش های سایت خوش آموز به صورت رایگان ارائه می شوند و تنها راه دسترسی به آنها از طریق سایت می باشد. در اینجا هیچ گونه فروشی نداریم.
با سپاس

علی ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

سلام و وقت بخیر - مجموعه آموزش های ریاضی بسیار عالی است. سوال اینکه آیا مباحث جدیدی به این مجموعه اضافه میشه؟ اگر بله زمانش رو هم بفرمایید و همچنین عنوان اون مباحث رو. مشتاقانه منتظر مباحث جدید هستم.

امیر انصاری ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

دوست عزیز علی با سلام
در سایت خوش آموز شما می توانید صفر تا صد ریاضی را بیاموزید. در واقع از ابتدایی ترین آموزش های ریاضی آغاز می شود و تا ریاضیات عالی پیش می رویم. اگر علاقمند به فراگیری ریاضی هستید دوره های آموزشی را به ترتیب زیر دنبال کنید:

سعید ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

درود و احترام و سپاس به شما که کمک بزرگی در زمینه یادگیری قدم بزرگی برداشتید همانطور که خودتون میدونید یادگیری ریاضی بدون تمرین ممکن نیست کاش در پایان هر مبحث تمرین های رو قرارمیدادید تا آون مطلب راحت آموزش به طورکامل در ذهن بشینه باز هم تشکر میکنم از شما

امیر انصاری ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

دوست عزیز سعید با سلام
در مورد این دورۀ آموزشی تمریناتی در دست ایجاد می باشند که بزودی از طریق لینک زیر می توانید به آن دسترسی یابید:


مهدی ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

سلام ، خیلی خیلی ممنونم از شما بخاطر این زحماتون ، من بخاطرندانستن ریاضی تو رشته ام واقعا ضعیف بودم و الان هم هستم و تقریبا افسردگی گرفته بودم ولی وقتی با سایت شما آشنا شدم ریاضی را خیلی عالی یادمیگیرم و باز هم سپاسگذار از شما

شالیزاری ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

ای کاش اموزش فیزیکم داشتید وگرنه عالی میشد
کتاب فوردامیز فیزیک هم داره

نیلوفر ۱۳۹۸/۱۲/۰۲

واقعا کارتون حرف ندارههههه 20 ه 20 بینهایت تشکر میکنم ازتون

علی ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

سلام ایا برای المپیاد میتونم فقط از اینا استفاده کنم

امیر انصاری ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

دوست بزرگوار علی با سلام
هدف از این آموزش ها المپیاد نیست و دانش خود ریاضی منظور ما است. اما قطعاً بی فایده نیست چون ریاضی در همۀ دنیا یک چیز است.

محمد جواد ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

انسان بزرگی هستین. خیلی به دردم خورد این کتاب

سید ابوالفضل حسینی ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

خیلی ممنونم که این کتاب را در اختیار ما قرار داده این کتاب برای کسانی که راهشان را مثل من گم کرده بودند برای شان امید بخش بود انشا الله خداوند عمر تان طولانی کند

شهرام ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

میتونین درباره ی اسم کتاب توضیح بدید که چرا این اسم براش انتخاب شده

امیر انصاری ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

دوست عزیز شهرام با سلام
این اسم توسط نویسندۀ کتاب "مارک زاگارالی" انتخاب شده است و ما فقط آن را عیناً ترجمه کرده ایم. با این حال در ابتدای همین صفحه هم در مورد کتاب و هم در مورد ناشر آن توضیحاتی آورده ایم.

MehdiSaze ۱۳۹۹/۰۵/۱۷

سلام.برای خرید این دوره چیکار باید بکنم؟

امیر انصاری ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

دوست بزرگوار MehdiSaze با سلام
این دوره و سایر دوره های سایت خوش آموز کاملاً رایگان هستند و از طریق سایت در اختیار عموم مردم قرار دارند. لازم نیست خریدی انجام بدهید.

لیلا ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

خداحفظتون کنه که در این بازار اموزشی شما این کار باکیفیت رو رایگان در اختیار بقیه گذاشتید.

hojat ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

سلام به نظر شما حداکثر زمانی که باید برای فراگیری این دوره بگذاریم چقدر هستش؟

امیر انصاری ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

دوست عزیز حجت با سلام
اگر بخواهم کوتاه جواب دهم: نمی دانم!
در واقع نمی توان دقیق گفت. به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. ازجمله اینکه سطح ریاضی قبلی شما چقدر است؟ اینکه قابلیت آموزش پذیری شما چطور است؟ اینکه روزانه، هفتگی، یا ماهانه چقدر وقت می گذارید؟ و ...

مرتضی ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

سلام و خسته نباشین واقعا تیتر بسیار جالبی بود با اینکه نیازی به اموزش ریاضی نداشتم
آموزش ریاضی برای احمق ها.

محمود ۱۴۰۰/۰۶/۲۶

سلام بابت زحماتی که میکشید از شما سپاسگزارم خیلی خیلی کارتون ارزشمنده ممنوونم

ماهک ۱۴۰۰/۱۰/۱۲

سلام استاد
به ریاضی خیلی علاقه دارم ولی از دوران دبستان تا دانشگاه هیچوقت درست و حسابی بهمون اموزش ندادن و همیشه حس میکردم در زمینه ریاضی کندذهنم!
الان برای خودم میخام شروع کنم و ریاضی بخونم. واقعیت اینه که جمع و تفریق و ضرب و تقسیم فقط بلدم و حتی موقع خرید دوساعت طول میکشه تا مثلا اگر جنسی اف خورده درصدش رو حساب کنم اخرشم نمیتونم.
اما دسترسی به اینترنتم کم و محدوده. آیا کتابی در بازار کتاب هست که بتونم تهیه کنم و به صورت خوداموز باشه؟
به طورکلی چه روشی رو به بنده توصیه میفرمایید؟
سپاشگزارم

امیر انصاری ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

دوست عزیز ماهک با سلام

در مورد سایر منابع آموزشی بنده اطلاع دقیقی از بازار ندارم. اما در مورد آموزش فعلی که البته بسیار هم مناسب می باشد، فقط از طریق اینترنت و وبسایت خوش آموز در دسترس است.
در ضمن یک نکتۀ مهم: اینکه شما نتوانید ذهنی جمع و تفریق کنید یا درصد حساب کنید، به هیچ عنوان ارتباطی به سطح دانش ریاضی شما ندارد. محاسبات ذهنی خودش یک مهارت جداگانه است و باید روی آن تمرین کنید. به عنوان مثال ممکن است شما دکترای ریاضیات محض داشته باشید، و پیچیده ترین مسائل ریاضی را حل کنید، اما هنوز هم در محاسبات جمع و تفریق ذهنی مشکل داشته باشید، برخلاف باور رایج مردم در مورد ریاضی، اینها هیچ تناقضی با هم ندارند.

asal ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

سلام و درود استاد گرامی
لطف میکنید سال انتشار و نشر چندم کتاب اصلیی که ترجمه کردید رو بگید بنده میخوام کتاب رو دانلود کنم و نسخه ی انگلیسی رو به کمک ترجمه ی شما مطالعه کنم ممنون میشم اگر پاسخ بدید.

امیر انصاری ۱۴۰۰/۱۰/۱۶

دوست عزیز با سلام

از لینک زیر می توانید همۀ کتاب های ترجمه شده توسط بنده را به زبان اصلی دانلود نمایید.


زهرا ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

سلام من امروز با سایت خوبتان آشنا شدم خیلی خوشحالم واقعا احتیاج داشتم از پایه و از اول اول شروع به خواندن کنم ممنون از شما

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.

لطفا پیش از ارسال دیدگاه ، به نکات زیر توجه فرمایید :

- از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید. دیدگاه ها و سوالات متفرقۀ خود را می توانید در تالارهای گفتمان خوش آموز مطرح نمایید.
- لطفاً دیدگاه های خود را با حروف فارسی تایپ کنید، دیدگاه های فینگیلیش تایید نمی شوند.
- قبل از ارسال دیدگاه حتما متن پست و نظرات سایر دوستان را بخوانید . نظرات اسپم و تکراری تایید نخواهند شد.
- نظر شما ممکن است بدون پاسخ تایید شوند که در این صورت باید منتظر پاسخ از سوی دیگر کاربران باشید .
- لطفا انتقادات و پیشنهادات و همچنین درخواست های خود را از طریق ایمیل khoshamoz[at].hotmail.com ارسال نمایید
- چرا آموزش های سایت خوش آموز در قالب فایل pdf به صورت یکجا ارائه نمی شوند؟
- چرا برخی پرسش های کاربران پاسخ داده نمی شوند؟

آموزش های رایگان خوش آموز