خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ارزش مکانی

ارزش مکانی
نویسنده : امیر انصاری
سیستم اعدادی که شما بیشتر با آن آشنا هستید - سیستم اعداد هندی-عربی - ده رقم آشنا دارد:0   1   2   3   4   5   6   7   8   9

با این وجود، تنها با ده رقم، شما می توانید هر عددی را که نیاز داشته باشید، نمایش بدهید. در این بخش، به شما نشان خواهم داد، این اتفاق چگونه رخ می دهد.

شمارش تا ده و فراتر از آن


ده رقم موجود در سیستم اعداد به ما امکان می دهند تا از 0 تا 9 را بشماریم. همۀ اعداد بزرگتر از 9 با استفاده از ارزش مکانی ایجاد می شوند. ارزش مکانی بسته به موقعیت قرارگیری یک رقم در داخل یک عدد ، ارزش بیشتری یا ارزش کمتری را به آن رقم می دهد. هر محلی در یک عدد از محل قرار گیری رقم سمت راستش، ده برابر بزرگتر است.

برای درک اینکه چگونه یک عدد صحیح ارزش خود را می گیرد، فرض کنید شما عدد 45,019 را به شیوه ای که در شکل 1-2 می بینید، نوشته اید.

ارزش مکانی
ترجمه شکل 1-2 : یکان، دهگان، صدگان، یکان هزار، دهگان هزار، صدگان هزار، یکان میلیون، دهگان میلیون، صدگان میلیون

شما 4 دهگان هزار، 5 یکان هزار، 0 صدگان، 1 دهگان و 9 یکان دارید. نمودار به شما نشان می دهد که عدد شما به شکل زیر می شکند:

45,019 = 40,000 + 5,000 + 0 + 10 + 9

در این مثال، توجه کنید که حضور 0 در صدگان به معنای این می باشد که صفر صدگان به عدد اضافه می شود.نمایش دیدگاه ها (2 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.