خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ضرب و تقسیم اعداد منفی

ضرب و تقسیم اعداد منفی
نویسنده : امیر انصاری
ضرب (Multiplication) و تقسیم (division) اعداد منفی تقریباً مشابه ضرب و تقسیم اعداد مثبت می باشند. وجود یک یا دو علامت منفی (-) قسمت عددی پاسخ را تغییر نمی دهد. تنها سوال باقی مانده در اینجا اینست که علامت پاسخ، مثبت است یا منفی:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاریادتان باشد: هنگام ضرب و تقسیم دو عدد:
  • اگر علامت اعداد یکسان باشند، علامت پاسخ همواره مثبت (positive) است.
  • اگر علامت اعداد متضاد یکدیگر باشند، علامت پاسخ همواره منفی (negative) است.

برای مثال:

ضرب و تقسیم اعداد منفی
همانطور که خودتان هم می توانید ببینید، قسمت عددی پاسخ همواره 6 است. تنها سوال باقی مانده اینست که آیا پاسخ 6+ است یا 6- . در اینجاست که قانون علامت یکسان یا علامت متضاد وارد کار می شود.

نکته: روش دیگری برای فکر کردن به این قانون اینست که دو علامت منفی یکدیگر را خنثی می کنند و یک علامت مثبت را ایجاد می کنند.

به طرز مشابهی، به این چهار سوال تقسیم دقت کنید:

ضرب و تقسیم اعداد منفی
در این مورد، بخش عددی پاسخ همواره 5 است. هنگامی که علامت اعداد یکسان باشند، علامت پاسخ مثبت خواهد بود، و هنگامی که علامت اعداد متضاد یکدیگر باشند، علامت پاسخ منفی خواهد شد.نمایش دیدگاه ها (5 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.