خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انواع صفحه ها در هندسه

انواع صفحه ها در هندسه
نویسنده : امیر انصاری
در این بخش کوتاه، چیزهایی را در مورد صفحات (planes) خواهید دانست. در مورد اینکه چگونه صفحات بر یکدیگر اثر میگذارند، فقط یک چیز را می توان گفت: یا از همدیگر عبور می کنند و یا خیر. ای کاش می توانستم این را برایتان جذابتر یا هیجان انگیزتر کنم، اما همه اش همین است. در مورد یک جفت صفحه دو اصلاح می توان استفاده کرد (شکل 11-2 را ببینید):

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارصفحات موازی (Parallel planes)


صفحات موازی، صفحاتی هستند که هرگز همدیگر را قطع نمی کنند. سقف یک اتاق و کف یک اتاق، دو صفحۀ موازی می باشند (اگرچه صفحات واقعی تا ابد ادامه می یابند).

صفحات متقاطع (Intersecting planes)


خودتان را برای یک چیز کمی سختتر آماده کنید ـــ صفحات متقاطع، صفحاتی هستند که از یکدیگر عبور می کنند یا با هم تقاطع دارند. هنگامی که صفحات همدیگر را قطع می کنند، محلی که همدیگر را قطع می کنند خطی را شکل می دهد که به آن خط تقاطع (line of intersection) گفته می شود. کف اتاق و یکی از دیوارهای اتاق دو صفحۀ متقاطع هستند، و محلی که کف اتاق و دیوار با هم برخورد دارند، خط تقاطع این دو صفحه می باشد.

انواع صفحه ها در هندسهنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.