خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
نویسنده : امیر انصاری
ممکن است زمان هایی وجود داشته باشد که سند شما چندین شیء (objects) در خودش داشته باشد، بعنوان مثال تصویر ها (pictures)، شکل ها (shapes)، و جعبه متن ها (text boxes). شما می توانید این اشیاء را به روشهای مختلف سازماندهی کنید، روشهایی مانند تراز کردن (aligning)، گروه بندی (grouping)، مرتب سازی (ordering)، و چرخاندن (rotating) آنها در حالتهای مختلف.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراگر می خواهید مثالهای ارائه شده را دقیقا مانند آموزش اجرا کنید فایل ورد زیر را که مربوط به مثالهای همین درس می باشد دانلود کنید.

دانلود فایل ورد مربوط به مثالهای این آموزش

روش تراز کردن (align) دو یا چند شیء (object) در ورد


دکمه Shift (و یا Ctrl) در صفحه کلید را نگهدارید، و همزمان بر روی اشیائی که می خواهید تراز شوند، کلیک کنید. در این مثال ما 4 شکل را انتخاب کرده ایم.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
در تب Format بر روی دستور Align کلیک کنید، سپس یکی از گزینه های هم ترازی (alignment options) را انتخاب کنید.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
با توجه به گزینه هم ترازی که شما انتخاب کرده اید، شیء شما تراز بندی می شود. در مثال ما شکلهایی که انتخاب کرده ایم با یکدیگر هم تراز شده اند.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
توجه داشته باشید که گزینه Align Selected Objects بصورت پیش فرض در حالت انتخاب قرار دارد، که به شما این امکان را می دهد تا اشیاء را تراز کنید، بدون اینکه آنها را به قسمت دیگری از صفحه منتقل کنید. با این حال، اگر قصد دارید تا اشیاء را به بالا یا پایین صفحه منتقل کنید، شما می توانید با انتخاب گزینه های Align to Page یا Align to Margin ، قبل از اینکه هم ترازی را انتخاب کرده باشید، این کار را انجام بدهید.

توزیع کردن اشیاء بطور مساوی در ورد


اگر اشیاء خود را در یک ردیف یا ستون مرتب کرده باشید، شما ممکن است بخواهید تا فاصله آنها از یکدیگر برابر باشد، تا ظاهر شسته و رفته تری داشته باشند. شنا می توانید با استفاده از ویژگی های Distribute Horizontally یا Distribute Vertically این کار را انجام بدهید.

کلید Shift (یا Shift) را نگهدارید و همزمان بر روی اشیاء مورد نظر کلیک کنید.

در تب Format بر روی دستور Align کلیک کنید، سپس بر روی گزینه Distribute Horizontally یا Distribute Vertically کلیک کنید.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
فاصله بین اشیاء با یکدیگر برابر خواهد شد.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016

گروه بندی اشیاء (Grouping objects) در ورد


بعضی وقتها، ممکن است بخواهید چندین شیء (object) را با هم دیگر گروه بندی کنید، تا همیشه در کنار یکدیگر باقی بمانند. این روش معمولا از انتخاب تک تک آنها ساده تر می باشد، همچنین این امکان را نیز خواهید داشت تا همه آنها را با هم جابجا کنید و یا تغییر اندازه بدهید.

روش گروه بندی اشیاء در ورد


دکمه Shift (یا Ctrl) را پایین نگهدارید و همزمان بر روی اشیاء مورد نظر کلیک کنید.

بر روی دستور Group که در تب Format قرار دارد کلیک کنید و سپس گزینه Group را انتخاب کنید.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
اشیاء انتخاب شده در حال حاضر تبدیل به یک گروه شده اند. در اطراف هر گروه یک جعبه با دستگیره های تغییر اندازه ایجاد می شود که می توانید با استفاده از آنها کل اشیاء یک گروه را یکجا تغییر اندازه بدهید و یا جابجا نمایید.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016

روش خروج اشیاء از حالت گروه بندی در ورد


ابتدا گروه مربوطه را انتخاب کنید. در تب Format بر روی دستور Group کلیک کنید و گزینه Ungroup را انتخاب کنید.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
اشیاء موجود در گروه از حالت گروه بندی خارج می شوند. و دوباره به وضعیت اولیه قبل از گروه بندی بر می گردند.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016

مرتب سازی اشیاء (Ordering objects) در ورد


علاوه بر تراز کردن اشیاء، ورد این امکان را نیز به شما می دهد تا آنها را بترتیب خاصی روی یکدیگر بچینید. این مرتب سازی مخصوصا در زمانهایی که چندین شیء روی یکدیگر قرار گرفته باشند و اصطلاحا همپوشانی داشته باشند، بسیار مفید خواهد بود و با استفاده از این ویژگی می توانیم تعیین نماییم، کدام شیء در جلو (front) و کدام شیء در عقب (back) قرار بگیرد.

درک مفهوم سطح ها (levels) در ورد


اشیاء ورد با توجه به ترتیب زمانی افزوده شدن آنها به ورد، در سطوح مختلفی قرار می گیرند. در مثال زیر، اگر تصویر امواج را به ابتدای سند ورد منتقل کنیم، روی برخی از جعبه متن ها (text boxes) را می پوشاند. دلیل این مساله اینست که تصویر امواج در حال حاضر در سطح بالاتری قرار دارد. با این حال، ما می توانیم سطح آن را تغییر بدهیم تا پشت سر سایر اشیاء قرار بگیرد.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016

روش تغییر دادن سطح اشیاء (object's level) در ورد


ابتدا شیء مورد نظر را انتخاب کنید. در این مثال ما تصویر امواج را انتخاب می کنیم.

در تب Format بر روی دستورهای Bring Forward یا Send Backward کلیک کنید تا سطح این شیء را یک سطح تغییر بدهد. در این مثال ما دستور Send Backward را انتخاب می کنیم.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
اشیاء از نوع مرتب سازی می گردند. در مثال ما تصویر امواج پشت سر جعبه متنی که در سمت چپ آن قرار داشت قرار می گیرد، اما همچنان جعبه متن هایی که در سمت راست آن قرار دارند در زیر آن مخفی مانده اند.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
اگر می خواهید یک شیء را به پشت سر و یا به جلوی گروهی از اشیاء دیگر منتقل کنید، بجای اینکه سایر گزینه های مرتب سازی را چندین بار کلیک کنید می توانید با استفاده از دستورات Bring to Front یا Send to Back این کار را سریعتر انجام بدهید.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
در مثال ما، تصویر امواج به پشت سر تمامی اشیاء دیگر می رود و در نتیجه تمامی اشیائی که در زیر آن مانده بودند، نمایان می شوند.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
اگر چندین شیء بر روی هم قرار گرفته باشند، معمولا انتخاب یکی از آنها کار مشکلی می باشد. در این حالت دستور Selection Pane می تواند در انتخاب اشیاء به شما کمک کند. دستور Selection Pane در تب Format قرار دارد.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016

روش چرخاندن یک شیء با استفاده از rotate یا flip در ورد


اگر بخواهید یک شیء را در جهت های متفاوت بچرخانید، شما این امکان را خواهید داشت تا آن را به سمت چپ و یا راست بچرخانید، و یا آن را بصورت افقی و یا عمودی بچرخانید.

بعد از اینکه شیء مورد نظرتان را انتخاب کردید، در تب Format بر روی دستور Rotate کلیک کنید، سپس گزینه مناسب برای چرخاندن را انتخاب نمایید. ما در این مثال گزینه Flip Horizontal را انتخاب کرده ایم.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016
شیء انتخاب شده خواهد چرخید. در مثال ما، می توانیم حباب ها را در سمت چپ تصویر امواج ببینیم، قبل از چرخاندن، این حبابها در سمت راست و در زیر جعبه متن ها مخفی شده بودند.

22. تراز کردن (Aligning)، مرتب سازی (Ordering)، و گروه بندی (Grouping) اشیاء در ورد 2016

آموزش قبلی : 21. جعبه متن ها (Text Boxes) در ورد 2016

آموزش بعدی : 23. جدول ها (Tables) در ورد 2016

نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.