خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


الفبای ترسیم نمودار توابع مثلثاتی

الفبای ترسیم نمودار توابع مثلثاتی
نویسنده : امیر انصاری
نمودار توابع سینوس و کسینوس بسیار مشابه یکدیگرند. اگر بدون وجود یک محور مختصات به آنها نگاه کنید، نمی توانید آنها را از هم تشخیص بدهید. آنها مقادیر یکسانی را بارها و بارها تکرار می کنند ـــ و آن مقادیر، یا خروجی ها، برای هر دوی این توابع یکسان هستند. این دو نمودار شناخته شده ترین و سودمندترین مدلسازی برای وضعیتهای زندگی واقعی می باشند. منحنی های سینوس و کسینوس می توانند هر چیزی که به فصل ها ـــ آب و هوا، خرید، شکار، و نور روز ـــ گره خورده است را نشان دهند. این معادلات و نمودارها از منحنی ها در توصیف آنچه که در طول این فصل ها اتفاق افتاده است، مفید هستند. شما همچنین این منحنی ها را در سناریوهای شکار و شکارچی و چرخه های فیزیکی خواهید یافت.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارالفبای ترسیم نمودار


شما می توانید نمودار یک تابع مثلثاتی را به سرعت و به طور موثر صرفاً با چندین اشاره گر ترسیم کنید. اگر محورها را بدرستی ایجاد کنید و یک دانش عمومی از اشکال توابع مختلف داشته باشید، سپس برای انجام این کار آماده هستید.

انواع مختلف مقادیر دو محور را در نمودارهای مثلثاتی نشان می دهند. محور \(x\) نشان دهندۀ اندازۀ زاویه ها، و محور \(y\) نشان دهندۀ اعداد ساده می باشد. محور \(x\) با واحد درجه یا واحد رادیان برچسب گذاری می شود. اغلب، یک نمودار مقادیر را از \(-2\pi\) تا \(2\pi\) نشان می دهد تا دو چرخۀ کامل از توابع سینوس، کسینوس، سکانت، یا کسکانت (یا چهار چرخۀ کامل از توابع تانژانت و کتانژانت) را نشان دهد. اگر محور \(x\) در واحد درجه برچسب گذاری شده باشد، معمولاً بازۀ آن از \(-360\) تا \(360\) می باشد، که یک بازۀ وسیع است. این بازه در تضاد شدید با محور \(y\) قرار دارد، که اغلب از \(-5\) تا \(5\) می رود. شما درخواهید یافت که رادیان ها ـــ که اعداد حقیقی می باشند ـــ در هنگام ترسیم نمودار توابع مثلثاتی ارجح ترند. محور \(y\) با اعداد حقیقی برچسب گذاری می شود.

اینکه این بازه چقدر افزایش یا کاهش می یابد بستگی به آن تابع خاص یا تغییرات تابعی که نمودارش را ترسیم می کند، دارد.

اگر از یک ماشین حساب نموداری استفاده می کنید، نیاز است تا آگاه باشید که هنگام ایجاد نمودارها در چه حالتی (mode) قرار دارید. در غیر اینصورت، نتایج کاملاً گیج کننده ای را بدست خواهید آورد یا اینکه اصلاً به نتیجه ای نخواهید رسید. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تغییر حالت ماشین حساب به فصل 16 مراجعه کنید. برای تغییر حالت صرفاً فشردن یک یا دو دکمه کفایت می کند.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.