خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 10: was/were

Unit 10: was/were
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 10 از کتاب Essential Grammar in Use. در این درس در مورد was و were صحبت می کنیم. این دو فعل کمکی برای صحبت کردن در مورد زمان گذشته مورد استفاده قرار می گیرند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربرای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 10: was/were

A


از \(\text{was}\) و \(\text{were}\) برای صحبت کردن در مورد زمان گذشته استفاده می شود. دیشب کجا بودی؟ ماه گذشته در آلمان بودم. و ... .
Unit 10: was/were
 • الآن رابرت در محل کارش است.
 • در نیمه شب گذشته او در محل کارش نبود.
 • او در تختخوابش بود.
 • او خواب بود.

\(\text{am/is}\) در زمان حال کاربرد دارد و معادل این دو فعل کمکی در زمان گذشته \(\text{was}\) است.

Unit 10: was/were
 • من خسته ام. دیشب من خسته بودم.
 • کِیت کجاست؟ دیروز کِیت کجا بود؟
 • هوا امروز خوب است. هفتۀ گذشته هوا خوب بود.

\(\text{are}\) در زمان حال کاربرد دارد و معادل آن در زمان گذشته \(\text{were}\) می باشد.

Unit 10: was/were
 • شما دیر کردید. دیروز شما دیر کرده بودید.
 • آنها اینجا نیستند. یکشنبۀ گذشته آنها اینجا نبودند.

B


جدول زیر شکل مثبت، شکل منفی، و شکل سوالی فعل های کمکی \(\text{was}\) و \(\text{were}\) را نشان می دهد.

Unit 10: was/were
Unit 10: was/were
 • پارسال راشل 22 ساله بود، بنابراین او الآن 23 ساله است.
 • وقتی که بچّه بودم، از سگها می ترسیدم.
 • بعد از سفر ما گرسنه بودیم، اما خسته نبودیم.
 • هتل راحت بود، اما گران نبود.
 • وقتی که در تعطیلات بودید، آیا هوا خوب بود؟
 • کفش های شما خوب هستند. آیا آنها گران بودند؟
 • چرا امروز صبح دیر کردید؟

C


جدول زیر پاسخ های کوتاه با \(\text{was}\) و \(\text{were}\) را نشان می دهد.

Unit 10: was/were
 • آیا دیر کرده بودید؟ نه، نکرده بودم.
 • آیا تام دیروز در محل کار بود؟ بله، بود.
 • آیا سو و استیو در مهمانی بودند؟ نه، نبودند.

تمرینات


برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 10: was/were
\(\text{10.1}\) این افراد در ساعت 3 بعدازظهر دیروز کجا بودند؟

برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 10: was/were
\(\text{10.2}\) جاهای خالی را با \(\text{am/is/are}\) یا \(\text{was/were}\) پر کنید.

برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 10: was/were
\(\text{10.3}\) جاهای خالی را با \(\text{was/were}\) یا \(\text{wasn't/weren't}\) پر کنید.

برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 10: was/were
\(\text{10.4}\) با این کلمات + \(\text{was/were}\) سوالاتی بنویسید. کلمات را در ترتیب صحیحش چینش کنید.

برای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید Unit 10: was/were

پاسخ تمرینات


Unit 10: was/were

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.