خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 12: I didn't... Did you ... ? (past simple negative and questions)

Unit 12: I didn't... Did you ... ? (past simple negative and questions)
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 12 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 12: I didn

A

B


 • من اغلب تلویزیون تماشا نمی کنم.
 • من دیروز تلویزیون تماشا نکردم.
 • آیا او اغلب بیرون می رود؟
 • آیا او هفتۀ گذشته بیرون رفت؟

C


 • من دیروز تنیس بازی کردم، اما نبردم.
 • آیا خرید کرده اید؟ نه، وقت نداشتم.
 • ما به سینما رفتیم، اما از فیلم لذت نبردیم.

D


 • آیا خواهرتان با شما تماس گرفت؟
 • دیشب چکار کردید؟
 • تصادف چگونه اتفاق افتاد؟
 • والدین شما برای تعطیلاتشان کجا رفتند؟

E


 • آیا دیروز جو را دیدید؟ نه، ندیدم.
 • آیا یکشنبه باران بارید؟ بله، بارید.
 • آیا هلن به مهمانی آمد؟ نه، نیامد.
 • آیا والدینتان تعطیلات خوبی داشتند؟ بله، داشتتند.

نمایش دیدگاه ها (5 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.