خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرینات دوره آموزشی ریاضی پایه و پیش جبر

تمرینات دوره آموزشی ریاضی پایه و پیش جبر
نویسنده : امیر انصاری
این دورۀ آموزشی در واقع مکمل دوره آموزشی رایگان ریاضی پایه و پیش جبر است که پیشتر در سایت خوش آموز قرار داده ایم و از طریق لینک زیر نیز می توانید به آن دست یابید. در اینجا با ارائۀ تمرینات بیشتر و البته ارائۀ پاسخهای تمرینات تلاش ما بر اینست که شرکت کنندگان در دورۀ ریاضی پایه مهارت های ریاضی خود را تقویت کنند. هر چند در انتهای هر مجموعه تمرین پاسخها ارائه شده اند اما اکیداً توصیه می کنیم که حتماً ابتدا سعی کنید تمرین ها را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه کنید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکاربرای دسترسی به دورۀ آموزشی اصلی از لینک زیر استفاده کنید:


لیست مطالب این دورۀ آموزشی


 1. کار با اعداد
 2. پاسخنامه کار با اعداد
 3. چهار عمل اصلی
 4. پاسخنامه چهار عمل اصلی
 5. اعداد منفی
 6. پاسخنامه اعداد منفی
 7. ارزیابی عبارات حسابی
 8. پاسخنامه ارزیابی عبارات حسابی
 9. بخش پذیری، فاکتورها و مضربها
 10. پاسخنامه بخش پذیری، فاکتورها و مضربها
 11. کسرها
 12. پاسخنامه کسرها
 13. انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها
 14. پاسخنامه انجام چهار عملیات اصلی بر روی کسرها
 15. اعداد اعشاری
 16. پاسخنامه اعداد اعشاری
 17. کار با درصد
 18. پاسخنامه کار با درصد
 19. اعداد در نماد علمی
 20. پاسخنامه اعداد در نماد علمی
 21. واحدهای اندازه گیری
 22. پاسخنامه واحدهای اندازه گیری
 23. هندسه
 24. پاسخنامه هندسه
 25. مختصات دکارتی و نمودار خط
 26. پاسخنامه مختصات دکارتی و نمودار خط
 27. عبارات جبری
 28. پاسخنامه عبارات جبری
 29. معادلات جبری
 30. پاسخنامه معادلات جبرینمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز