خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 23: be/have/do in present and past tenses

Unit 23: be/have/do in present and past tenses
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 23 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 23: be/have/do in present and past tenses

A


 • لطفاً ساکت باشید. در حال کار کردن هستم.
 • در این لحظه باران نمی بارد.
 • امروز غروب چکار می کنید؟
 • وقتی او رسید، مشغول کار بودم.
 • باران نمی بارید، پس ما چتر نیاز نداشتیم.
 • ساعت 3 چکار می کردید؟

B


 • من هرگز به مهمانی ها دعوت نمی شوم.
 • کره از شیر درست می شود.
 • این دفتر کارها هر روز تمیز نمی شوند.
 • دفتر کار دیروز تمیز شد.
 • این خانه ها 100 سال پیش ساخته شده اند.
 • پنجره چطور شکسته شد؟
 • کجا متولد شدید؟

C


 • اتاقم را تمیز کرده ام.
 • تام گذرنامه اش را گم کرده است.
 • کیت در کانادا نبوده است.
 • پُل و اِما کجا رفته اند؟

D


 • من قهوه دوست دارم، اما چای دوست ندارم.
 • کریس اغلب بیرون نمی رود.
 • معمولاً آخر هفته ها چکار می کنید؟
 • آیا سَم تنها زندگی می کند؟
 • دیروز تلویزیون تماشا نکردم.
 • هفتۀ گذشته باران نبارید.
 • چه زمانی پُل و اِما بیرون رفتند؟

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.