خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 31: must mustn't don't need to

Unit 31: must mustn't don't need to
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 31 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 31: must mustn

A


 • فیلم فوق العاده ای است. باید آن را ببینی.

B


 • خیلی گرسنه ام. باید چیزی بخورم.
 • فیلم فوق العاده ای است. باید آن را ببینی.
 • پنجره ها خیلی کثیفند. باید تمیزشان کنیم.
 • خیلی گرسنه بودم. باید چیزی می خوردم.
 • دیشب باید پیاده به خانه می رفتیم. هیچ اتوبوسی نبود.

C


 • باید بروم. نباید دیر کنم.
 • نباید زنگ زدن به کریس را فراموش کنم.
 • خوشحال باش! نباید غمگین باشی.
 • نباید به عکس ها دست بزنی.

D


 • فعلاً لازم نیست بروم. می توانم کمی بیشتر بمانم.
 • لازم نیست داد بزنید. می توانم بخوبی صدایتان را بشنوم.
 • فعلاً مجبور نیستم بروم. می توانم اندکی بیشتر بمانم.
 • لازم نیست بروید. اگر بخواهید می توانید اینجا بمانید.
 • شما نباید بروید. باید اینجا بمانید.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.