خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


unit 42: too/either so am I / neither do I etc.

unit 42: too/either so am I / neither do I etc.
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 42 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارunit 42: too/either so am I / neither do I etc.

A


 • من خوشحالم. من هم خوشحالم.
 • من خوشحال نیستم. من هم خوشحال نیستم.
 • من از فیلم لذت بردم. من هم از آن لذت بردم.
 • من نمی توانم آشپزی کنم. من هم نمی توانم.
 • جین یک پزشک است. شوهر او هم یک پزشک است.
 • بن تلویزیون تماشا نمی کند. او روزنامه هم نمی خواند.

B


 • من خوشحالم. من هم همینطور.
 • من خوشحال نیستم. من هم همینطور.
 • من در حال کار کردن هستم. من هم همینطور.
 • امروز دیر به محل کارم رسیدم. سم هم همینطور.
 • من در یک بانک کار می کنم. من هم همینطور.
 • دیشب به سینما رفتیم. رفتید؟ ما هم همینطور.
 • من دوست دارم به استرالیا بروم. من هم همینطور.
 • من کلید ندارم. من هم همینطور.
 • کیت نمی تواند آشپزی کند. تام هم همینطور.
 • من فردا اینجا نخواهم بود. من هم همینطور.
 • من هرگز به سینما نمی روم. من هم همینطور.
 • من ازدواج نکرده ام. من هم همینطور.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.