خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 62: l/me/my/mine

Unit 62: l/me/my/mine
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 62 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 62: l/me/my/mine

A


 • من می توانم او (مرد) را ببینم، اما او (مرد) نمی تواند مرا ببیند.
 • شمارۀ تان را به من بدهید، من مال خودم را به شما خواهم داد.
 • من تام را می شناسم.
 • ما تام را می شناسیم.
 • شما تام را می شناسید.
 • او (مرد) تام را می شناسد.
 • او (زن) تام را می شناسد.
 • آنها تام را می شناسند.
 • تام مرا می شناسد.
 • تام ما را می شناسد.
 • تام شما را می شناسد.
 • تام او (مرد) را می شناسد.
 • تام او (زن) را می شناسد.
 • تام آنها را می شناسد.
 • آن خودروی من است.
 • آن خودروی ماست.
 • آن خودروی شماست.
 • آن خودروی اوست (مرد).
 • آن خودروی اوست (زن).
 • آن خودروی آنهاست.
 • آن مال من است.
 • آن مال ماست.
 • آن مال شماست.
 • آن مال اوست (مرد).
 • آن مال اوست (زن).
 • آن مال آنهاست.

B


 • آیا آن مرد را می شناسید؟ بله، او را می شناسم، اما نمی توانم نامش را بخاطر بیاورم.
 • او خیلی خوشحال بود زیرا ما از او دعوت کردیم تا با ما در خانۀ مان بماند.
 • بچه ها کجا هستند؟ آیا آنها را دیده اید؟
 • بله، آنها با دوستانشان در پارک بازی می کنند.
 • آن قلم من است. آیا می توانید آن را به من بدهید، لطفاً؟
 • آیا این چتر شماست؟ نه، آن مال شماست.
 • او (مرد) چتر نداشت، بنابراین او (زن) مال خودش را به او (مرد) داد.
 • امروز غروب با یکی از دوستانم بیرون می روم.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.