خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 75: one/ones

Unit 75: one/ones
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 75 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 75: one/ones

A


 • این شکلاتها خوب هستند. یکی میل داری؟
 • یکی میل داری؟
 • یک شکلات میل داری؟
 • یک قلم لازم دارم. یکی داری؟
 • آیا نزدیک اینجا بانکی هست؟
 • بله، یکی در انتهای این خیابان است.

B


 • کدام یک را می خواهی؟ این یکی.
 • کدام یک را می خواهید؟ این سفیدها را.
 • کدام خودرو مال شماست؟ این یکی یا آن یکی؟
 • کدام گلها را می خواهی؟ اینها یا آنها؟
 • در کدام هتل اقامت داشتی؟ آن یکی که روبروی ایستگاه است.
 • کدام کتابها مال شما هستند؟ آنهایی که روی میز هستند.
 • من این کلید را پیدا کردم. آیا این همانی است که گم کردید؟
 • من این کلیدها را پیدا کردم. آیا همانهایی هستند که گم کردید؟
 • من کت مشکی دوست ندارم، اما قهوه ایش را دوست دارم.
 • من کفشهای قرمز را دوست ندارم، اما سبزهایش را دوست دارم.
 • آن دوربین را نخرید. آن یکی را بخرید.
 • آن سیب ها را نخرید. آن یکی ها را بخرید.
 • این فنجان کثیف است. آیا می توانم یک تمیزش را داشته باشم؟
 • این فنجانها کثیف هستند. آیا می توانیم تعدادی از آن تمیزها را داشته باشیم؟
 • آن بیسکوئیت خوشمزه بود. من قصد دارم یکی دیگر هم بخورم.
 • کفش های من خیلی کهنه هستند. قصد دارم چند جفت کفش نو بخرم.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.