خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 76: some and any

Unit 76: some and any
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 76 از کتاب Essential Grammar in Use.Unit 76: some and any

A


 • من مقداری پول دارم.
 • من هیچ پولی ندارم.
 • من قصد دارم چند لباس بخرم.
 • من قصد ندارم هیچ لباسی بخرم.
 • مقداری شیر در یخچال هست.
 • هیچ شیری در یخچال نیست.
 • ما چند اشتباه کردیم.
 • ما هیچ اشتباهی نکردیم.

B


 • آیا هیچ شیری در یخچال هست؟
 • آیا او هیچ دوستی دارد؟
 • آیا هیچ کمکی نیاز دارید؟
 • مقداری قهوه میل دارید؟ بله، لطفاً.
 • آیا می توانم مقداری سوپ بخورم، لطفاً؟ بله. از خودتان پذیرایی کنید.
 • آیا می توانی مقداری پول به من قرض بدهی؟ حتماً. چقدر نیاز داری؟

C


 • من هیچ عکسی نگرفتم، اما جسیکا چندتا گرفت.
 • شما می توانید مقداری قهوه بخورید، اما من هیچی نمی خواهم.
 • من تازه مقداری قهوه درست کردم. مقداری میل داری؟
 • چمدانت کجاست؟ هیچی ندارم.
 • آیا هیچ بسیکوئیتی آنجا هست؟ بله، مقداری در آشپزخانه هست.

D


 • او (زن) چیزی گفت.
 • من شخصی را دیدم.
 • میل دارید چیزی بخورید؟
 • کسی پشت در است.
 • او (زن) هیچ چیزی نگفت.
 • من هیچ کسی را ندیدم.
 • آیا امشب هیچ چیزی انجام می دهید؟
 • سو کجاست؟ آیا هیچ کسی او را دیده است؟

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.