خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 86: quickly/badly/suddenly etc. (adverbs)

Unit 86: quickly/badly/suddenly etc. (adverbs)
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 86 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 86: quickly/badly/suddenly etc. (adverbs)

A


 • او (مرد) شامش را خیلی سریع خورد.
 • ناگهان قفسه افتاد.

B


 • قطار ناگهان متوقف شد.
 • من درب را به آهستگی باز کردم.
 • لطفاً با دقت گوش دهید.
 • من شما را کاملاً درک می کنم.
 • باران به شدت می بارد.
 • سو خیلی ساکت است.
 • مراقب باش.
 • بازی بدی بود.
 • من عصبی بودم.
 • سو خیلی ملایم صحبت می کند.
 • با دقت گوش کن!
 • تیم ما بد بازی کرد.
 • من با عصبانیت منتظر بودم.

C


 • شغل سو خیلی سخت است.
 • بن یک دوندۀ سریع است.
 • اتوبوس دیر/زود کرد.
 • سو خیلی سخت کار می کند.
 • بن می تواند سریع بدود.
 • من دیر/زود به رختخواب رفتم.

D


 • انگلیسی شما خیلی خوب است.
 • بازی خوبی بود.
 • شما خیلی خوب انگلیسی صحبت می کنید.
 • تیم ما خوب بازی کرد.
 • حالتان چطور است؟ خیلی خوبم، متشکرم. و شما؟

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.