خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 105: before after during while

Unit 105: before after during while
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 105 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 105: before after during while

A


 • قبل از فیلم
 • در طول فیلم
 • بعد از فیلم
 • همه قبل از امتحانات احساس نگرانی دارند.
 • من در طول فیلم خوابم برد.
 • ما بعد از بازدیدمان از موزه خسته بودیم.

B


 • قبل از اینکه بازی کنیم
 • در طول مدتیکه بازی می کردیم
 • بعد از اینکه بازی کردیم
 • فراموش نکن پنجره را ببندی قبل از اینکه بیرون بروی.
 • من اغلب هنگامیکه در حال خواندنم خوابم می برد.
 • آنها بعد از اینکه خریدشان را کردند به خانه رفتند.

C


 • ما در طی غذا صحبت نکردیم.
 • وقتی داشتیم غذا می‌خوردیم صحبت نکردیم.
 • ما به مدت دو ساعت تنیس بازی کردیم.
 • من به مدت یک سال در لندن زندگی کردم.

D


 • من همیشه قبل از اینکه به محل کارم بروم صبحانه می خورم.
 • آنها بعد از اینکه خرید کردند به خانه رفتند.
 • قبل از اینکه سیب را بخورم، آن را با دقت شستم.
 • بعد از اینکه روزنامه را خواندم کار را آغاز کردم.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.