خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 112: afraid of..., good a t... etc. of/at/for etc. (prepositions) + -ing

Unit 112: afraid of..., good a t... etc. of/at/for etc. (prepositions) + -ing
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 112 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 112: afraid of..., good a t... etc. of/at/for etc. (prepositions) + -ing

A


 • کمک!
 • او (مرد) از من می ترسد.
 • من در ریاضی خیلی خوب نیستم.
 • از شغلم سیر شدم.
 • آیا از سگها می ترسید؟
 • چرا از من عصبانی هستی؟ من چه کار کرده ام؟
 • آیا بخاطر دیشب عصبانی هستی؟
 • لیسا با خواهرش خیلی فرق می کند.
 • از شغلم سیر شدم. می خواهم کار متفاوتی انجام دهم.
 • اتاق پر از آدم بود.
 • آیا در ریاضی خوب هستی؟
 • من به ورزش علاقه ندارم.
 • سو با یک دندانپزشک ازدواج کرده است.
 • لطف کردید که به ما کمک کردید. خیلی متشکرم.
 • دیوید خیلی بامحبت است. او همیشه با من خیلی مهربان است.
 • متاسفم نمی توانم کمکتان کنم. در این باره متاسفم.
 • متاسفم که دیروز به شما زنگ نزدم.
 • دلم برای آن‌ها می‌سوزد. آن‌ها در شرایط بسیار دشواری قرار دارند.

B


 • من در داستان تعریف کردن خیلی خوب نیستم.
 • آیا از انجام دادن کاری یکنواخت در هر روز سیر شده اید؟
 • متاسفم که دیروز به شما زنگ نزدم.
 • بابت کمکی که کردید متشکرم.
 • مارک به خریدن یک خودروی جدید فکر می کند.
 • تام بدون خداحافظی اینجا را ترک کرد.
 • بعد از خرید، آنها به خانه رفتند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.