خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


Unit 114: go in, fall off, run away etc. (phrasal verbs 1)

Unit 114: go in, fall off, run away etc. (phrasal verbs 1)
نویسنده : امیر انصاری
ترجمه درس 114 از کتاب Essential Grammar in Use.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 114: go in, fall off, run away etc. (phrasal verbs 1)

A


 • بیرون مغازه منتظر ماندم. داخل نرفتم.
 • سارا درب خودرو را باز کرد و سوار شد.
 • به سمت پنجره رفتم و بیرون را نگاه کردم.
 • خودرو ایستاد و یک زن از آن پیاده شد.
 • اتوبوس آمد، و من سوار شدم.
 • مراقب باش! نیفتی.
 • او بلند شد و اتاق را ترک کرد.
 • من معمولاً زود بیدار می شوم.
 • ما به ستاره های آسمان نگاه کردیم.
 • تابلو افتاد.
 • آیا دوست دارید بنشینید؟
 • کف اتاق دراز بکش.
 • دزد فرار کرد.
 • اِما سوار خودرو شد و دور شد.
 • تام به مدت چند روز به جای دیگری رفته است.
 • برو و برنگرد!
 • ما برای شام بیرون رفتیم و سپس به هتلمان برگشتیم.
 • تام در سفر است. او دوشنبه بر می گردد.
 • دیوار خیلی بلند نبود، پس ما از آن بالا رفتیم.
 • ورق بزن و به صفحۀ بعدی نگاه کن.
 • شخصی نام من را فریاد زد، پس من به اطرافم نگاه کردم.
 • ما به یک پیاده روی طولانی رفتیم. بعد از یکساعت دور زدیم و برگشتیم.


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.