خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


کار با درصد

کار با درصد
نویسنده : امیر انصاری
تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: تبدیل درصد به اعشار، تبدیل درصد به کسر، تبدیل اعشار به درصد، تبدیل کسر به درصد، کار با دایرۀ درصد و استفاده از آن برای حل مسائل مرتبط با درصد. برای مشاهدۀ پاسخنامه اینجا کلیک کنید. 1. \(90\%\) را به اعشار تبدیل کنید.

 2. \(4\%\) را به اعشار تبدیل کنید.

 3. معادل اعشاری \(99.44\%\) را بیابید.

 4. \(243.1\%\) را به اعشار بیان کنید.

 5. \(0.57\) را به درصد تبدیل کنید.

 6. \(0.3\) را به درصد بیان کنید.

 7. \(0.015\) را به درصد تبدیل کنید.

 8. \(2.222\) را به درصد بیان کنید.

 9. \(19\%\) را به کسر تبدیل کنید.

 10. \(8\%\) را به کسر بیان کنید.

 11. \(123\%\) را به کسر تبدیل کنید.

 12. \(375\%\) را به کسر بیان کنید.

 13. \(\frac{2}{5}\) را به درصد بیان کنید.

 14. \(\frac{3}{20}\) را به درصد بیان کنید.

 15. \(\frac{7}{8}\) را به درصد تبدیل کنید.

 16. \(\frac{2}{11}\) را به درصد تبدیل کنید.

 17. گزارۀ \(20\%\) از \(350\) برابر با \(70\)، را در دایرۀ درصد (Percent Circle) قرار دهید. با ضرب کردن دو عدد پایینی و بررسی اینکه با عدد بالایی برابر می شوند، کارتان را درست آزمایی کنید.

 18. گزارۀ \(17\%\) از \(150\) برابر با \(25.5\)، را در دایرۀ درصد قرار دهید. با ضرب کردن دو عدد پایینی و بررسی اینکه با عدد بالایی برابر می شوند، کارتان را درست آزمایی کنید.

 19. از دایرۀ درصد برای یافتن \(79\%\) از \(11\) استفاده کنید.

 20. \(30\%\) از چه عددی برابر با \(10\) می شود؟
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.