خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


2A We're Canadian

2A We're Canadian
نویسنده : امیر انصاری
در این درس، دانشتان در مورد فعل be را کامل می کنید. در اینجا شکل های مثبت، منفی، و سوالی we، you، و they را مطالعه می کنید. در ابتدای درس با صفت های ملیت برای کشورها که در بخش 1B آغاز شده بودند، کار را شروع می کنید. سپس با مباحث گرامری و تلفظ ها کار ادامه می یابد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربرای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید 2A We

1 واژگان

ملیت ها
 1. آنها اهل کجا هستند؟ جملات را با یک کشور کامل کنید.

  2A We
 2. به صفحۀ 117 بانک واژگان کشورها و ملیت ها بروید.
  بخش 2 را انجام بدهید.

  • برای رفتن به صفحۀ 117 اینجا کلیک کنید.

 3. \(\text{1.44}\) گوش دهید. ملیت را بگویید.


  2A We

2 تلفظ

استرس کلمه؛ \(\text{/ʃ/}\) و \(\text{/ʈ ʃ/}\)

 1. \(\text{1.45}\) استرس یکسان یا استرس متفاوت؟ گوش دهید و اجزاء دارای استرس را با زیر خط مشخص سازید. اگر استرس ها یکسان باشد با نوشتن حرف \(\text{S}\) و اگر متفاوت باشند با حرف \(\text{D}\) آنها را مشخص سازید.  2A We
 2. دوباره گوش دهید و تکرار کنید.

 3. \(\text{1.46}\) گوش دهید و کلمات و صداها را تکرار کنید.


  2A We
  دوش، او، اسپانیایی، انگلیسی، تعطیلات
  شطرنج، معلم، صندلی، چین، پرتقال

  نکات تلفظ:
  • \(\text{/ʃ/}\) (ش): حرف بی صدای (consonants) sh همیشه به شکل \(\text{/ʃ/}\) تلفظ می شود، مانند she. همچنین حروف \(\text{ti}\) در کلماتی که دارای جزء \(\text{tion}\) باشند، مانند \(\text{nationality}\) ، با \(\text{/ʃ/}\) تلفظ می شوند.
  • \(\text{/tʃ/}\) (چ): حرف بی صدای ch و tch معمولاً به شکل \(\text{/tʃ/}\) تلفظ می شوند، مانند \(\text{children}\) و \(\text{watch}\).

 4. \(\text{1.47}\) گوش دهید. این جملات را تمرین کنید.


  2A We

3 گوش دادن و خواندن


 1. \(\text{1.48}\) گوش دهید و تصاویر را از \(\text{1-3}\) شماره گذاری کنید.


  2A We
  1
  لیز معذرت می خواهم. آیا این صندلی ها خالی هستند؟
  جنی بله، خالی اند. لطفاً بنشینید.
  لیز متشکرم.
  2
  مکس من مکس هستم، و او لیز است. ما کانادایی هستیم.
  استیو آیا شما در تعطیلات هستید؟
  مکس بله، هستیم. شما چطور؟
  استیو ما در تعطیلات نیستیم. ما دانش آموزیم.
  3
  لیز آیا شما آمریکایی هستید؟
  جنی نه، نیستیم. ما اهل آمریکا نیستیم.
  لیز اوه. آیا اهل ژاپن هستید؟
  جنی نه، نیستیم.
  لیز شما آمریکایی نیستید، و ژاپنی نیستید. اهل کجایید؟
  جنی ما هم اهل کانادا هستیم!

  2A We
 2. دوباره گوش دهید و مکالمه ها را بخوانید. سپس جملات صحیح را با تیک و جملات اشتباه را با ضربدر نشان گذاری کنید.

  2A We
  1. مکس و لیز آمریکایی هستند.
  2. مکس و لیز در تعطیلات هستند.
  3. استیو و جنی در تعطیلات نیستند.
  4. استیو و جنی معلم هستند.
  5. استیو و جنی آمریکایی نیستند.
  6. استیو و جنی ژاپنی هستند.

 3. جملات اشتباه بالا را تصحیح کنید.

 4. \(\text{1.49}\) گوش دهید و مکالمه ها را تکرار کنید.پاسخ تمرینات


\(\text{1 a}\)
2A We
\(\text{c 1.44}\)
2A We
\(\text{a 1.45}\)
2A We
\(\text{a 1.48}\)
2A We
\(\text{3 b}\)
2A We
\(\text{3 c}\)
2A We

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.