خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 8

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 8
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 8 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارThe car drives fast on the long, straight road. The two
men sit and say nothing.
Bill listens to the news on the radio. There is rain in
Adelaide. A man in Sydney is 125 years old today. A
kangaroo is learning to talk. And a very white light is in
the sky near wolalonga.
Bill likes the news. Next to him, the man sleeps.
Bill looks at him. The man wears an expensive suit and
Nice shoes. Why is he out here in the sun, without a hat?
They drive for an hour before they get to Bill’s house.ماشین در جاده ای طولانی و دراز و مستقیم به سرعت رانندگی می کند. دو مرد در آن نشسته و حرفی نمی زنند.
بیل به اخبار رادیو گوش می کند. شهر آدلاید(Adelaide) بارانی است.
امروز سیدنی یک مرد 125 ساله دارد. یک کانگورو در حال یادگیری حرف زدن است. و یک نور بسیار سفید در آسمان نزدیک wolalonga است.
بیل اخبار دوست دارد. در کنارش ، مرد بخواب می رود.
بیل به مرد نگاه می کند. مرد کست و شلواری گران و کفش هایی زیبا پوشیده است. چرا او در اینجا زیر آفتاب و بدون کلاه است؟
پس از یک ساعت رانندگی، آنها به منزل بیل می رسند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.