خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 10

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 10
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 10 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار‘can you walk?’ Emily asks john. He gets up slowly.
‘You’re ill. Let’s put you into a bed.’ Carefully, they help
john out of the car.
Bill’s dog sees john and is afraid. He runs away and sits
under a tree. Bill and Emily help john upstairs and onto
a bed. Ten minutes later he is sleeping again.می توانید راه بروید؟ امیلی از جان می پرسد. او آرام بلند می شود.
شما بیمار هستید. اجازه دهید شما را در رختخواب ببریم. "با احتیاط ، آنها جان را بیرون از ماشین کمک می کنند.
سگ بیل، جان را می بیند و می ترسد. فرار می کند و زیر یک درخت مینشیند. بیل و امیلی به جان تا طبقه بالا و رختخواب کمک می کنند. ده دقیقه بعد دوباره جان به خواب رفت.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.