خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 14

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 14
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 14 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارThe flying doctor is late. After an hour he arrives in
His plane.
‘I’m sorry,’ he says. ‘this is new plane – but
Sometimes it doesn’t go very well. I must take it to a
Mechanic. But it doesn’t matter now. I’m here.’
Bill tells him everything. The doctor asks a lot of
Questions, then goes to see the man. John Philips is
Looking at plane through the window.
‘hello john,’ says the doctor. ‘I’m a doctor and need
To ask you some Questions. can you remember your
name? can you remember where you live?’ john does not
answer.
The doctor talks to bill and Emily. He says: ‘john hasn’t got any broken bones … but I’m not happy about him. I want to take him to hospital.’دکتر هوایی دیگر کرد. بعد از یک ساعت با هواپیمایش رسید.
او گفت: متاسفم. این هواپیما جدید است ولی برخی مواقع به خوبی کار نمی کند. باید آن را به مکانیک بدهم. ولی الان مهم نیست. اینجام.
بیل همه چیز را به او می گوید. پزشک سؤالات زیادی می پرسد ، سپس به دیدن مرد می رود. جان فیلیپس از پنجره در حال دیدن هواپیماست.
دکتر گفت: سلام جان. من یک دکتر هستم و باید سؤالاتی را از شما بپرسم. می توانید نام خود را بیاد بیاوری؟ یادت هست کجا زندگی می کنی؟ جان جوابی نمی دهد. پزشک با بیل و امیلی صحبت می کند. او می گوید: جایی از بدن بیل نشکسته است. اما در مورد او خوشحال نیستم و می خواهم او را به بیمارستان ببرم.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.