خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 15

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 15
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 15 . آموزشگاه رایگان خوش آموزThey put john in the plane next to the doctor. ‘phone
us,’ says Emily when the doctor gets in the plane. ‘phone
us from the hospital.’ Soon the doctor and john Philips
are high in the sky.
Suddenly john speaks for the first time. He talks
Slowly: ‘I don’t want to be here. I want to be with My
Friends. They are looking for me.’آنها جان را کنار دکتر در هواپیما قرار دادند. وقتی دکتر سوار می شود، امیلی گفت با ما تماس بگیرید. با ما از بیمارستان تماس بگیرید. دکتر و جان فیلیپس در فراز آسمان هستند(پرواز می کنند).
نگهان بیل برای اولین بار صحبت می کند. او به آرامی صحبت می کند: من نمی خواهم اینجا باشم. می خواهم در کنار دوستانم باشم. آنها به دنبال من هستند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.