خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 16

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 16
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 16 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارJohn stands up in the plane.
‘wait, you can’t do that,’ says the doctor. ‘Sit down!’
John opens the door and says to the doctor: ‘you can
Come too. Do you want to?’
‘what?’ shouts the doctor.جان در هواپیما بلند شده است. دکتر می گوید: صبر کن، نمی توانی اینکار را کنی. بنشین. جان در را باز می کند و به دکتر می گوید: تو هم می توانی با من بیایی. می خواهی ؟
چی؟ دکتر فریاد می زند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.