خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 16

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 16
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 16 . آموزشگاه رایگان خوش آموزJohn stands up in the plane.
‘wait, you can’t do that,’ says the doctor. ‘Sit down!’
John opens the door and says to the doctor: ‘you can
Come too. Do you want to?’
‘what?’ shouts the doctor.جان در هواپیما بلند شده است. دکتر می گوید: صبر کن، نمی توانی اینکار را کنی. بنشین. جان در را باز می کند و به دکتر می گوید: تو هم می توانی با من بیایی. می خواهی ؟
چی؟ دکتر فریاد می زند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.