خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 17

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 17
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 17 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارJohn looks into the doctor’s eyes. The doctor cannot
Move. He cannot look away. It is cold in the plane but the
Doctor is hot. John’s eyes are looking straight through
Him.
‘come with me. It’s a good place. It’s better than here.’
‘how can I?’ says the doctor quietly. Then john jumps.جان به چشمان دکتر خیره می شود. دکتر نمی تواند حرکتی کند. او نمی تواند به جایی نگاه کند. داخل هواپیما سرد است ولی دکتر گرمش است. چشمان جان مستقیماً به او نگاه می کنند.
با من بیا. جای خوبیست. بهتر از اینجاست.
دکتر به آرامی می گوید: چطور می توانم؟ سپس جان پرید.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.