خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 18

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 18
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 18 . آموزشگاه رایگان خوش آموز


The doctor looks out of the window. John is falling –
down, down, down. But the doctor can see a smile on his face.
‘he isn’t going to die,’ thinks the doctor. ‘he knows
That.’
There are small trees below the plane. Cars drive on a
long road. Kangaroos jump all around. John is very small
now and he is falling fast.دکتر از پنجره به بیرون نگاه می کند. جان در حال سقوط است. پایین و پایین پایینتر.
ولی دکتر می تواند لبخند روی چهره جان را ببنید.
دکتر فکر می کند: او نمی میرد. او(دکتر) می داند.
درختان کوچکی پایین هواپیما هستند. ماشین ها در یک جاده طولانی رانندگی می کنند. کانگروها در همه می پرند. جان الان خیلی ریز شده است و به سرعت در حال سقوط است.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.