خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 20

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 20
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 20 . آموزشگاه رایگان خوش آموزRoy Cole is mechanic and he works in an airport.
Today he is happy. The sun is nice and warm. Tomorrow
Is Saturday, and this weekend Roy is buying a new car. He
Is excited.
He is eating a sandwich when he hears the plane. He
Looks up and sees it in the sky. The plane is coming to the
Airport. It gets very near. In the plane, Roy can see a man.
‘who is this?’ think Roy. ‘I don’t know this plane.’ He
Puts his sandwich in his pocket.روی کول مکانیک است و در فرودگاه کار می کند.
امروز او خوشحال است. خورشید خوب و گرم است. فردا
شنبه است و این آخر هفته روی در حال خرید یک ماشین جدید است. او
هیجان زده است.
هنگام ساندویچ خوردن (صدای) هواپیمایی را می شنود. او به بالا نگاه می کند و آن را درآسمان می بیند. هواپیما در حال آمدن به فرودگاه است. هواپیما خیلی نزدیک می شود. در هواپیا، روی می تواند یک مرد را ببینید.
روی فکر میکند: او کیست؟ من این هواپیما را نمی شناسم. او ساندویچش را در جیبش می گذارد.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.