خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 22

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 22
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 22 . آموزشگاه رایگان خوش آموز

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارRoy likes to talk to people. He smiles, then talks to the
Man. ‘perhaps I can help him,’ he thinks.
‘hi, I’m Roy. Who are you?’ Roy puts his hand out but
The man does not move. Roy puts his hand in his pocket
And looks at the plane.روی دوست دارد با مردم صحبت کند. لبخند می زند و سپس با مرد صحبت می کند. او فکر می کند شاید بتوانم به او کمک کنم. سلام ، من روی هستم شما کی هستید؟ روی دستش را بیرون می آورد(می خواهد دست بدهد) اما مرد حرکت نمی کند. روی دستش را توی جیبش می گذارد
و به هواپیما نگاه می کند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.