خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش اجرای حرکات تمرینی بدنسازی

آموزش اجرای حرکات تمرینی بدنسازی
بعد از ترجمه کتاب 19 نکته برای ساخت 5 پوند عضله در 28 روز، قطعا با دوره ها و کتاب های دیگری هم در آینده در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود. شما برای رشد نیاز به تمرین دارید و حتما باید وزنه بزنید پس باید فرم درست اجرای حرکات بدنسازی را هم بدانید. عدم اجرای صحیح حرکات می تواند منجر به آسیب مفاصل، عدم رشد یا رشد کم شود.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمامی فیلم هایی که در لینک های زیر خواهید دید به زبان انگلیسی می باشند و شما به فرم اجرای حرکت دقت کنید و مطابق با آن در باشگاه این تمرینات را انجام دهید و تا جای امکان ویدئوها را به صورت کوتاه و مفید انتخاب خواهیم کرد که با حرکت تمرینی مطابقت داشته باشد و از جزئیات اضافه اجتناب می کنیم. همه این ویدئوها از یوتیوب اقتباس شده و لینک هر ویدئوی آموزشی هم در قسمت بالای همان ویدئو قرار می گیرد. بیشتر هدف ما گردآوری یک مجموعه (دقت داشته باشید که تمرینات بدنسازی و پرورش اندام، خیلی بیش از آنچیزی است که در اینجا قرار داده ایم و فقط در حد امکان این تمرینات را در اینجا قرار داده ایم) از حرکات بدنسازی و پرورش اندام است که شما در یک جا همه آنها را ببینید و استفاده کنید.

حرکات تمرینی عضلات سینه:

 1. حرکت پرس سینه دمبل
 2. حرکت شنا
 3. حرکت پرس سینه دست جمع
 4. حرکت فلای با دمبل
 5. حرکت پرس بالا سینه دمبل
 6. حرکت کراس اور از پایین با سیم کش
 7. حرکت پرس سینه هالتر
 8. اجرای حرکت پارالل
 9. اجرای حرکت فلای با دمبل روی میز شیب دار(اجرای حرکت روی میز شکم یا زیر سینه)
 10. اجرای حرکت شنا فلای یا شنا پروانه
 11. حرکت بالا سینه سیم کش(فلای بالا سینه روی میز شیب دار)
 12. حرکت پرس زیر سینه هالتر
 13. حرکت پرس سینه هالتر دست باز
 14. حرکت پرس زیر سینه هالتر دست باز
 15. حرکت پرس بالا سینه دمبل دست برعکس
 16. حرکت کراس اور سیم کش
 17. حرکت فلای بالا سینه دمبل
 18. حرکت شنا پرشی
 19. حرکت پرس سینه دست جمع با میله هالتر EZ
 20. حرکت شنا روی میز پرس
 21. اجرای حرکت پرس سینه زیر گردن
 22. حرکت فلای بالا سینه سیم کش
 23. حرکت قفسه سینه دمبل
 24. حرکت پرس سینه سیم کش
 25. حرکت پرس سینه دستگاه
 26. حرکت شنا تک دست
 27. حرکت کراس تک دست با سیم کش
 28. حرکت شنا در حالت پا روی میز
 29. حرکت پلاور دست صاف با دمبل
 30. حرکت پرس زیر سینه با دستگاه اسمیت
 31. حرکت شنا ایزومتریک
 32. حرکت بالا سینه دمبل
 33. حرکت شنا چرخشی(چرخش در جهت عقربه های ساعت)
 34. حرکت پلاور با هالتر
 35. حرکت شنا پرشی با میز یا سکو
 36. حرکت سینه ایزومتریک یا فشار سینه
 37. حرکت شنا با یک دمبل
 38. حرکت پرس زیر سینه هالتر با اسمیت
 39. حرکت فلای سینه سیم کش خوابیده
 40. حرکت Around the Worlds
 41. حرکت پرس سینه دست جمع اسمیت
 42. حرکت سینه دمبل دست جمع
 43. حرکت کراس اور با کش تمرینی
 44. حرکت فلای بالا سینه دمبل چرخشی
 45. حرکت شنا دست باز
 46. حرکت سینه دمبل تک دست روی زمین
 47. حرکت پرس بالا سینه تک دمبل
 48. حرکت پرس زیرسینه تک دمبل
 49. حرکت فلای زیر سینه دمبل
 50. حرکت فلای با دستگاه
 51. حرکت شنا TRX
 52. حرکت فلای دمبل روی زمین
 53. حرکت پرس سینه اسمیت پرتابی
 54. حرکت شنا دست بر عکس
 55. حرکت پرس سینه زنجیر
 56. حرکت فلای سینه دمبل تک دست
 57. 5 تمرین مختلف سینه با دمبل

حرکات تمرینی عضلات ساعد:

حرکات تمرینی عضلات گردن:

حرکات تمرینی عضلات زیربغل:

 1. حرکت بارفیکس با وزنه
 2. حرکت بارفیکس
 3. حرکت بارفیکس دست برعکس
 4. حرکت بارفیکس راکی
 5. حرکت زیربغل سیم کش دست باز از جلو
 6. حرکت بارفیکس از جلو دست باز
 7. حرکت زیر سیم کش تک دست از پایین
 8. حرکت زیر بغل سیم کش دست جمع از جلو
 9. حرکت بارفیکس V
 10. حرکت بارفیکس از پشت
 11. حرکت بالا رفتن از طناب
 12. حرکت زیربغل سیم کش خم با طناب
 13. حرکت زیربغل سیم کش ایستاده
 14. زیربغل سیمکش دست برعکس
 15. حرکت زیربغل سیمکش از جلو دست باز
 16. حرکت بارفیکس از طرفین
 17. حرکت پلاور با سیم کش
 18. حرکت زیربغل سیم کش تک دست از جلو
 19. حرکت زیربغل سیم کش دست باز از جلو روی زانو
 20. حرکت زیربغل پلاور هالتر دست خم
 21. حرکت زیر بغل سیم کش ضربدری
 22. حرکت زیربغل قایقی V
 23. حرکت تمرینی Leverage Iso Row
 24. حرکت زیربغل سیم کش تک دست روی زانو
 25. حرکت بارفیکس Around یا گردشی
 26. حرکت آویزان شدن از یک دست
 27. حرکت زیربغل سیم کش دست باز از پشت
 28. زیر بغل دستگاه نشسته از پشت تک دست
 29. زیر بغل دستگاه نشسته از جلو تک دست
 30. زیر بغل هالتر خم اسمیت با میز بالاسینه
 31. زیر بغل سیم کش با طناب نشسته و خمیده
 32. زیر بغل سیم کش با طناب نشسته
 33. حرکت فلای معکوس روی میز شیب دار
 34. حرکت زیربغل جفت دمبل درازکش
 35. حرکت زیربغل سیم کش خم از پایین با طناب
 36. حرکت زیر بغل دمبل خم همراه با کش
 37. حرکت T-Bar با هالتر
 38. حرکت قایقی دست باز
 39. حرکت زیربغل سیم کش خم با دسته V
 40. حرکت قایقی تک دست
 41. حرکت زیربغل تک دست هالتر خم
 42. حرکت زیربغل جفت دمبل خم
 43. حرکت زیربغل جفت دمبل خم روی میز شیب دار
 44. حرکت زیربغل پلاور با دستگاه
 45. حرکت زیربغل T-Bar با دسته V
 46. حرکت زیر بغل هالتر خم دست برعکس
 47. حرکت زیربغل سیم کش نشسته خمیده
 48. حرکت لیفت با وزنه روی سکو
 49. حرکت زیربغل هالتر خم
 50. حرکت زیربغل هالتر در میز شیب دار
 51. حرکت تی بار دراز کش
 52. حرکت زیربغل هالتر خم
 53. حرکت زیربغل هالتر خم به روش یتس
 54. حرکت زیر بغل قایقی تک دست
 55. حرکت فیله کمر

حرکات تمرینی عضلات پا:

 1. حرکت پرس تک پا
 2. حرکت اسکات المپیک
 3. حرکت پرش تک پا روی سکو یا پله
 4. حرکت اسکات از جلو با کتریبل
 5. حرکت لانج راه رفتنی
 6. حرکت لانج- ثابت
 7. حرکت طناب زدن
 8. حرکت اسکوات پا باز
 9. حرکت اسکوات
 10. حرکت اسکات تک پا با وزنه
 11. حرکت لانج بدون وزنه
 12. حرکت اسکوات بدون وزنه
 13. حرکت سورتمه کشیدن
 14. حرکت اسکوات تک پا با میز یا سکو
 15. حرکت اسکوات تک پا روی میز یا سکو
 16. حرکت اسکوات با کش تمرینی
 17. حرکت اسکوات با زنجیر
 18. حرکت پرس پا ماشین
 19. حرکت پرش از روی سکو یا میز به طرفین
 20. حرکت اسکوات از جلو
 21. حرکت اسکوات با دمبل
 22. حرکت اسکوات جام
 23. حرکت اسکوات با دستگاه
 24. حرکت اسکوات روی سکو یا پله
 25. حرکت هاگ پا جمع
 26. حرکت پرس پا جمع
 27. حرکت الپتیکال
 28. حرکت لانج با دمبل
 29. حرکت پرس پا نشسته
 30. حرکت جلو پا ماشین
 31. حرکت جلو تک پا ماشین
 32. حرکت اسکوات جفرسون
 33. حرکت پرس پا با دستگاه اسمیت
 34. حرکت هاگ اسکات
 35. حرکت هاگ پا هالتر
 36. حرکت اسکوات تک پا
 37. حرکت اسکوات تک پا با دمبل
 38. حرکت تردمیل، دویدن
 39. حرکت ددلیفت هالتر
 40. حرکت پشت پا دستگاه
 41. حرکت پشت پا دستگاه سیم کش
 42. حرکت پشت پا دمبل
 43. حرکت پشت پا سیم کش
 44. حرکت ددلیفت سامو
 45. حرکت ددلیفت رومانیایی با دمبل
 46. حرکت پشت پا(تک پا) سیم کش ایستاده
 47. حرکت پشت پا(تک پا) سیم کش روی میز شیب دار
 48. حرکت پشت پا(تک پا) دستگاه
 49. حرکت ساق پا ایستاده
 50. حرکت ساق پا ایستاده با دستگاه اسمیت
 51. حرکت ساق پا ایستاده با دمبل
 52. حرکت ساق پا نشسته با دستگاه
 53. حرکت ساق پا با اسمیت مدل دانکی
 54. حرکت ساق پا نشسته با اسمیت
 55. حرکت ساق با دستگاه پرس پا
 56. ساق تک پا ایستاده با دمبل
 57. ساق پا ایستاده با دستگاه پرس پا
 58. حرکت ساق با دستگاه پرس پا ایستاده بر عکس
 59. حرکت ساق تک پا نشسته با دستگاه
 60. حرکت ساق پا با وزنه مدل دانکی
 61. حرکت ساق تک پا نشسته با دمبل
 62. حرکت ساق پا ایستاده با اسمیت بر عکس
 63. حرکت ساق پا نشسته با هالتر
 64. پرس ساق دانکی
 65. ساق پا ایستاده با هالتر

حرکات تمرینی عضلات بازو:

 1. حرکت پارالل پشت بازو
 2. حرکت پشت بازو خوابیده روی میز شکم با هالتر EZ
 3. حرکت پرس پشت بازو دمبل خوابیده روی زمین
 4. حرکت پشت بازو سیم کش V
 5. حرکت دیپ پشت بازو
 6. حرکت پشت بازو هالتر خوابیده با EZ
 7. حرکت پشت بازو سیم کش دست برعکس
 8. حرکت پشت بازو تک دمبل، جفت دست
 9. حرکت شنا دست جمع
 10. حرکت پشت بازو سیم کش نشسته از بالای سر
 11. حرکت پشت بازو سیم کش تک دست ایستاده از بالای سر
 12. حرکت پشت بازو سیم کش با طناب
 13. حرکت پشت بازو هالتر روی میز شیب دار
 14. حرکت پشت بازو هالتر خوابیده با EZ روی میز بالا سینه
 15. حرکت پشت تک دمبل نشسته
 16. حرکت پشت بازو تک دمبل خم
 17. حرکت پرس سنگ اسمیت
 18. حرکت پشت بازو سیم کش با طناب روی میز بالا سینه
 19. حرکت پشت بازو تک سیم کش خم
 20. حرکت پشت بازو با بند
 21. حرکت پرس پشت بازو دمبل تیت
 22. حرکت پشت بازو تک دست هالتر
 23. حرکت پشت بازو سیم کش خوابیده با طناب
 24. حرکت پرس پشت بازو هالتر دست بر عکس
 25. حرکت پشت بازو دمبل تک دست ایستاده
 26. حرکت پشت بازو تک دمبل خوابیده دست بر عکس
 27. حرکت پشت بازو تک دمبل خوابیده
 28. حرکت پشت بازو جفت دست و تک دمبل خوابیده
 29. حرکت پشت بازو جفت دمبل روی میز شیب دار
 30. حرکت پشت بازو تک دمبل ایستاده
 31. پشت بازو سیم کش کراس
 32. حرکت پشت بازو هالتر ایستاده یا هالتر از پشت
 33. حرکت پشت بازو سیم کش ایستاده با طناب از پشت
 34. حرکت پشت بازو هالتر خوابیده دست جمع از پشت
 35. حرکت پشت بازو هالتر خوابیده دست باز از پشت
 36. حرکت دیپ روی میز
 37. حرکت پشت بازو جفت دمبل خم
 38. حرکت دیپ با بندهای ژیمناستیک
 39. حرکت دیپ با دستگاه
 40. حرکت جلو بازو دمبل چکشی روی میز شیب دار بالا سینه
 41. حرکت جلو بازو سیم کش تک دست نشسته
 42. جلو بازو هالتر EZ در میز شیب دار بالا سینه(دراز کش برعکس)
 43. حرکت جلو بازو هالتر دست باز
 44. حرکت جلوبازو دمبل جفت دست چکشی
 45. حرکت جلو بازو هالتر EZ ایستاده
 46. حرکت جلوبازو جفت دمبل زوتمن
 47. حرکت جلو بازو پرش سرشانه دمبل
 48. حرکت جلو بازو هالتر EZ ایستاده دست باز
 49. حرکت جلو بازو هالتر ایستاده
 50. حرکت جلو بازو دمبل تک دست نشسته
 51. حرکت جلو بازو دمبل روی میز شیب دار(میز بالا سینه)
 52. حرکت جلو بازو دستگاه ناتیلوس
 53. حرکت جلو بازو سیم کش از طرفین(جلو بازو سیم کش صلیبی)
 54. حرکت جلو بازو دمبل ایستاده
 55. حرکت جلو بازو دمبل چکشی کراس
 56. حرکت جلو بازو هالتر EZ
 57. حرکت جلو بازو هالتر روی میز بالا سینه
 58. حرکت جلو بازو سیم کش لاری
 59. حرکت جلو بازو هالتر نشسته دست جمع
 60. جلو بازو هالتر دست بر عکس(روی میز لاری)
 61. حرکت جلو بازو سیم کش تک دست از جلو
 62. حرکت جلو بازو دمبل تناوبی
 63. حرکت جلو بازو دمبل تناوبی دراز کش روی میز شیب دار(میز بالا سینه)
 64. حرکت جلو بازو تک دمبل لاری
 65. حرکت جلو بازو سیم کش دست بر عکس
 66. حرکت جلو بازو دمبل چکشی تناوبی
 67. حرکت جلو بازو دمبل نشسته
 68. حرکت جلو بازو دمبل چکشی لاری
 69. حرکت جلو بازو تک دمبل روی میز شیب دار
 70. حرکت جلو بازو هالتر دست جمع
 71. حرکت جلو بازو هالتر دراگ
 72. حرکت جلو بازو جفت دمبل لاری
 73. حرکت جلو بازو دمبل جفت دست خوابیده
 74. حرکت جلو بازو لاری دستگاه
 75. حرکت جلو بازو هالتر دست بر عکس
 76. حرکت جلو بازو سیم کش چکشی
 77. حرکت جلو بازو سیم کش خوابیده از بالا
 78. حرکت جلو بازو سیم کش روی زانو
 79. حرکت جلو بازو سیم کش با طناب خوابیده چکشی
 80. حرکت جلو بازو تک دست بر عکس سیم کش خوابیده
 81. حرکت جلو بازو سیم کش خوابیده دست بر عکس
 82. حرکت جلو بازو سیم کش خوابیده با دسته های D شکل
 83. حرکت جلو بازو دمبل دست بر عکس ایستاده
 84. حرکت جلو بازو دمبل خوابیده بر عکس روی میز شیب دار(میز بالا سینه)
 85. حرکت جلو بازو هالتر نشسته دست باز
 86. حرکت جلو بازو هالتر لاری دست بر عکس
 87. جلو بازو سیم کش دراز کش روی دستگاه قایقی

حرکات تمرینی عضلات سرشانه:

 1. حرکت نشر از جانب و جلو همزمان
 2. حرکت وزنه برداری قدرتی
 3. حرکت سرشانه دمبل تک دست ایستاده
 4. حرکت پرس سرشانه دمبل نشسته
 5. حرکت نشر از جلو تناوبی(تا بالای سر)
 6. حرکت نشر خم روی میز شیب دار(میز بالا سینه)
 7. حرکت نشر از جانب
 8. حرکت نشر از جانب تک دست
 9. حرکت پرس سرشانه دمبل ایستاده
 10. حرکت پرس سرشانه هالتر نشسته
 11. حرکت سرشانه دمبل ایستاده
 12. حرکت سرشانه هالتر از جلو ایستاده
 13. حرکت سرشانه تک دست کتلبل
 14. حرکت پرس سرشانه دمبل ایستاده تناوبی
 15. حرکت نشر خم تک دست روی میز شیب دار(میز بالا سینه)
 16. حرکت نشر از جلو تناوبی
 17. حرکت سرشانه هالتر از پشت دست باز
 18. حرکت کار درایور
 19. حرکت نشر از جلو تک دمبل جفت دست ایستاده
 20. حرکت پرس آرنولد نشسته
 21. حرکت سرشانه اسمیت نشسته
 22. حرکت نشر از جلو با وزنه جفت دست
 23. حرکت پرس سرشانه دمبل تک دست ایستاده
 24. حرکت نشر خم
 25. حرکت چرخش خارجی با سیم کش تک دست
 26. حرکت ایستادن روی دست ها
 27. حرکت نشر از جلو روی میز شیب دار(میز بالا سینه)
 28. حرکت نشر از جلو سیم کش تک دست
 29. حرکت طناب
 30. حرکت نشر روی میز شیب دار(میز بالا سینه)
 31. حرکت سرشانه هالتر خم
 32. حرکت نشر خم نشسته
 33. حرکت سیم کش سرشانه با طناب ایستاده
 34. حرکت کراس آیرون اسکات
 35. حرکت نشر از جلو با هالتر خوابیده روی میز شیب دار(میز بالا سینه)
 36. حرکت نشر از جانب نشسته
 37. حرکت نشر از جانب و خم نشسته
 38. حرکت نشر از جانب تم دست دمبل آویزان
 39. نشر از جانب سیم کش ایستاده تک دست
 40. حرکت نشر از جانب تک دست سیم کش ایستاده
 41. حرکت نشر خم روی میز شیب دار(میز بالا سینه)
 42. حرکت نشر از جانب خوابیده روی میز شیب دار(بالا سینه)
 43. حرکت نشر خم سیم کش روی میز شیب دار
 44. حرکت فلای سرشانه دمبل خوابیده
 45. حرکت زیر بغل سیم کش خم تک دست
 46. حرکت فلای سرشانه دمبل دراز کش روی میز صاف
 47. حرکت فلای دستگاه بر عکس
 48. حرکت نشر خم سیم کش کراس
 49. حرکت فلای سرشانه سیم کش ایستاده
 50. حرکت شراگ اسمیت
 51. حرکت کول با اسمیت
 52. حرکت کول هالتر دست جمع
 53. شراگ دستگاه از پشت
 54. حرکت شراگ با دمبل
 55. حرکت کول دمبل
 56. حرکت شراگ با شانه دستگاه
 57. حرکت شراگ هالتر بالای سر
 58. حرکت شراگ هالتر تک دست
 59. حرکت شراگ دستگاه
 60. حرکت شراگ اسمیت از پشت
 61. حرکت شراگ سیم کش از جلو
 62. حرکت شراگ سیم کش از طرفین
 63. حرکت کول سیم کش
 64. حرکت شراگ هالتر از پشت

حرکات تمرینی عضلات شکم و پهلو:

 1. حرکت چرخش کمر با هالتر
 2. حرکت Elbow plank
 3. حرکت Bottoms Up
 4. حرکت Suspended ab fall out
 5. حرکت Dumbbell V-Sit Cross Jab
 6. حرکت Standing cable low-to-high twist
 7. حرکت Dumbbell spell caster
 8. حرکت Decline reverse crunch
 9. حرکت Spider crawl
 10. حرکت Hanging toes-to-bar
 11. حرکت Decline Crunch
 12. حرکت Elbow-to-knee crunch
 13. حرکت Single-arm high-cable side bend
 14. حرکت Cross-Body Crunch
 15. حرکت Cocoons
 16. حرکت Kneeling cable oblique crunch
 17. حرکت Hanging Oblique Knee Raise
 18. حرکت Dumbbell suitcase crunch
 19. حرکت Plate Twist
 20. حرکت Gorilla Chin/Crunch
 21. حرکت Kneeling Cable Crunch With Alternating Oblique Twists
 22. حرکت Barbell roll-out
 23. حرکت Exercise Ball Pull-In
 24. حرکت Hanging leg raise
 25. حرکت Ab Roller
 26. حرکت Otis-Up
 27. حرکت Mountain climber
 28. حرکت Ab bicycle
 29. حرکت 3/4 sit-up
 30. حرکت Reverse crunch
 31. حرکت Crunches
 32. حرکت Dumbbell side bend
 33. حرکت Standing cable crunch
 34. حرکت Sledgehammer swing
 35. حرکت Rope Crunch
 36. حرکت Dead bug reach
 37. حرکت Captain"s chair knee raise
 38. حرکت Crunch - Hands Overhead
 39. حرکت V-up
 40. حرکت Decline oblique crunch
 41. حرکت Bosu Ball Cable Crunch With Side Bends
 42. حرکت Russian twist
 43. حرکت Seated Flat Bench Leg Pull-In
 44. حرکت Flat Bench Lying Leg Raise
 45. حرکت Butt-Ups
 46. حرکت Bench barbell roll-out
 47. حرکت Cable reverse crunch
 48. حرکت Ab Crunch Machine
 49. حرکت Ab Rockers
 50. حرکت Seated bar twist
 51. حرکت Barbell Side Bend
 52. حرکت Side Bridge
 53. حرکت Cable Seated Crunch
 54. حرکت Frog Sit-Ups
 55. تمرینات ساده و عالی برای ساخت عضلات شکم

قطعا در برخی روزها شما حس و حالی برای تمرین ندارید. در مورد خودم گاها برای انگیزه رفتن به باشگاه و تمرین کردن، کارهایی را انجام می دهم. مثلا خرید یک کتونی تمرینی جدید، خرید یک دستمال سر جدید، تهیه یک دست لباس تمرینی جدید، یا هماهنگ کردن با دوستانم و تمرین برای یک جلسه در باشگاه دیگر، تمرین با سایر اعضای باشگاه و این قبیل موارد، کارهایی که می توانید شما هم برای گرفتن حس و حالی تازه و رفتن به باشگاه انجام دهید. یکی از کارهای دیگری بنده انجام میدهم(خصوصا روزهایی که رمغی برای باشگاه رفتن ندارم) نگاه به فیلم های این چنینی است که مثلا فلان بدنساز حرفه ای IFBB، تمریناتی را انجام می دهد و با دیدن چند دقیقه از این نوع فیلم ها انگیره لازم برای باشگاه رفتن را پیدا می کنم.(بنده نه کارشناس و نه حرفه ای در این ورزش هستم) فقط این مورد تجربه ای است که از دیگران یاد گرفته بودم و هدفم اشتراک گذاشتن این تجربه بود، باعث خوشحالی بنده است که شما هم تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید.

تمرین عضلات پا با فیل هیث

بسیاری از دوستان ممکن است به دلایل شغل و کار و یا به دلایل بیماری(مثل کرونا) و غیره.. شاید نمی توانند به باشگاه بروند. خب، شما در منزل هم می توانید تمرین داشته باشید و بدیهی است که در باشگاه وزنه و انواع دستگاه ها را دارید و فشار تمرین در باشگاه قابل قیاس با فشارتمرین در منزل با توپ و کش نیست ولی تمرینات توپ و کش هم قابل چشم پوشی نیستند و حداقل این تمرینات می توانند تا حد زیادی بدن شما را روی فرم نگه دارند. از این بابت تصمیم گرفتم که تمرینات مخصوص توپ و کش را هم بصورت یکجا گردآوری کنیم تا شما دوستان بتوانید با این تمرینات در منزل ورزش کنید. هم آقایان و بانوان با تهیه توپ می توانند این تمرینات را انجام دهند.

حرکات تمرینی با توپ:

 1. حرکات تمرینی با توپ - حرکت ball leg curl
 2. حرکات تمرینی با توپ - حرکت ball crunch
 3. حرکات تمرینی با توپ - حرکت ball weighted hyperextension
 4. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Chest Push
 5. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Supine Chest Throw
 6. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Wall ball toss
 7. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Wall Ball Squats
 8. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine ball slam
 9. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Backward Medicine Ball Throw
 10. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Weighted Ball Side Bend
 11. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine Ball Chest Pass
 12. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Catch and Overhead Throw
 13. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Downward Facing Balance
 14. حرکات تمرینی با توپ - حرکت ball chest stretch
 15. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Backward Medicine Ball Throw
 16. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine ball rotational throw
 17. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Chest Push single response
 18. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Standing Two-Arm Overhead Throw
 19. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Partner Russian twist
 20. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Chest Push with Run Release
 21. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine ball partner twist
 22. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Sit-up with single-arm overhand throw
 23. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine ball push-up
 24. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Bosu Ball Push-Up
 25. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Hollow-hold ball toss
 26. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine ball sprawl to chest press
 27. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Bosu Ball Squat
 28. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine ball ninja
 29. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Swiss Ball Ab Roll-Out
 30. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Exercise Ball Cable Crunch - Gethin Variation
 31. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Exercise ball rear delt fly
 32. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Exercise ball squat and twist
 33. حرکات تمرینی با توپ - حرکت ball superman
 34. حرکات تمرینی با توپ - حرکت ball bird dog
 35. حرکات تمرینی با توپ - حرکت ball pike
 36. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Swiss Ball V-Up With Foot Pass
 37. حرکات تمرینی با توپ - حرکت ball Bulgarian split squat
 38. حرکات تمرینی با توپ - حرکت ball jumping sumo squat
 39. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Bosu Cable Reverse Crunch
 40. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine ball jumping jill
 41. حرکات تمرینی با توپ - حرکت AM Ball Crunch
 42. حرکات تمرینی با توپ - حرکت ball oblique crunch
 43. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Partner medicine ball sit-up
 44. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Ball Knee Tuck - Gethin Varation
 45. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Ball Alternate Knee Tucks
 46. حرکات تمرینی با توپ - حرکت BOSU cross-body crunch
 47. حرکات تمرینی با توپ - حرکت medicine ball half moon
 48. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine ball cowboy squat
 49. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine ball duck walk
 50. حرکات تمرینی با توپ - حرکت BOSU knee tuck
 51. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Medicine ball twist
 52. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Hanging exercise ball leg raise
 53. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Feet-elevated plank on ball
 54. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Stability Ball Stir The Pots
 55. حرکات تمرینی با توپ - حرکت MEDICINE BALL MOUNTAIN CLIMBER
 56. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Ball Stir-The-Pot
 57. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Extending Plank Ball
 58. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Side Plank
 59. حرکات تمرینی با توپ - حرکت six-pack Abs Elevated Plank
 60. حرکات تمرینی با توپ - حرکت BOSU Ball Elevated Plank
 61. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Single Arm Ball Plank Feet Elevatedحرکات تمرینی با کش:
 1. حرکات تمرینی با کش- حرکت Band Hip Adductions
 2. حرکات تمرینی با کش- حرکت Band Good Mornings
 3. حرکات تمرینی با کش- حرکت Back Flyes Bands
 4. حرکات تمرینی با کش- حرکت Band Pull Apart
 5. حرکات تمرینی با کش- حرکت Internal Rotation Band
 6. حرکات تمرینی با کش- حرکت External Rotation with Band
 7. حرکات تمرینی با کش- حرکت Cross Over Bands
 8. حرکات تمرینی با کش- حرکت Lateral Forward
 9. حرکات تمرینی با کش- حرکت Lateral Raise Bands
 10. حرکات تمرینی با کش- حرکت Band Curl To Press
 11. حرکات تمرینی با کش- حرکت band lateral raise single hand
 12. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band Squats
 13. حرکات تمرینی با کش- حرکت Band Hip Raise
 14. حرکات تمرینی با کش- حرکت Hip Extension with resistance bands
 15. حرکات تمرینی با کش- حرکت Band-assisted pull-up
 16. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Shoulder Press Bands
 17. حرکات تمرینی با توپ - حرکت Upright Row Bands
 18. حرکات تمرینی با کش - حرکت Bench Press Bands
 19. حرکات تمرینی با کش - حرکت Calf Raises Bands
 20. حرکات تمرینی با کش - حرکت One Leg Calf Raise resistance bands
 21. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band Calf Raise Single Leg
 22. حرکات تمرینی با کش - حرکت Donkey Kicks bands
 23. حرکات تمرینی با کش - حرکت Partner Side Plank With Band
 24. حرکات تمرینی با کش - حرکت Hip Flexion Band
 25. حرکات تمرینی با کش - حرکت Forward Band Walk
 26. حرکات تمرینی با کش - حرکت Partner side plank band row
 27. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band overhead triceps press
 28. حرکات تمرینی با کش - حرکت One Arm Straight Overhead Triceps
 29. حرکات تمرینی با کش - حرکت Forward Triceps Extension bands
 30. حرکات تمرینی با کش - حرکت TRX Push-Up
 31. حرکات تمرینی با کش - حرکت Front Plank with Band Row
 32. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band Seated Calf Raise
 33. حرکات تمرینی با کش - حرکت FYR Banded Plank Jack
 34. حرکات تمرینی با کش - حرکت Resistance Band Crunch
 35. حرکات تمرینی با کش - حرکت Banded jump squat
 36. حرکات تمرینی با کش - حرکت Vertical Jump Resistance Bands
 37. حرکات تمرینی با کش - حرکت Jumping Drill Resistance Bands
 38. حرکات تمرینی با کش - حرکت BAND_SPRINT
 39. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band roundhouse elbow
 40. حرکات تمرینی با کش - حرکت Standing alternating band speed row
 41. حرکات تمرینی با کش - حرکت Single Arm Band Row
 42. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band Glute Bridge
 43. حرکات تمرینی با کش - حرکت Banded Reverse Crunch
 44. حرکات تمرینی با کش - حرکت Banded biceps curl in squat position
 45. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band Split Squats with Bicep Curl
 46. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band Hip Abduction
 47. حرکات تمرینی با کش - حرکت Resistance Band Bent Over (rear deltoid) Fly
 48. حرکات تمرینی با کش - حرکت Fly- Rear Delts Shoulder Resistance band
 49. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band Seated Hip Abduction
 50. حرکات تمرینی با کش - حرکت Chest Fly Band
 51. حرکات تمرینی با کش - حرکت band bicep curls squats
 52. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band Face Pull
 53. حرکات تمرینی با کش - حرکت Banded biceps and triceps
 54. حرکات تمرینی با کش - حرکت Banded Bicep Curls Hammer
 55. حرکات تمرینی با کش - حرکت Resistance Band Bent Over Row
 56. حرکات تمرینی با کش - حرکت Banded Face Pulls
 57. حرکات تمرینی با کش - حرکت Band front squat
 58. حرکات تمرینی با کش - حرکت Bent over resistance bands
 59. حرکات تمرینی با کش - حرکت Deadlift resistance bands
 60. حرکات تمرینی با کش - حرکت Seated Band Row
 61. حرکات تمرینی با کش - حرکت Seated Back Row bands
 62. حرکات تمرینی با کش- حرکت lying band pullover
 63. حرکات تمرینی با کش- حرکت Bands Bent Over Row
 64. حرکات تمرینی با کش - حرکت Lying on your back Lat Pull With Elastic Resistance Bands
 65. حرکات تمرینی با کش - حرکت Power Band Bent Over Integrated Rows
 66. حرکات تمرینی با کش- حرکت Bent Over Row Left
 67. حرکات تمرینی با کش - حرکت One Arm Bent Over Row band
 68. حرکات تمرینی با کش- حرکت Seated Rear Shoulder Row with resistance bands
 69. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band-Resisted Bent-Over Row with V-Grip
 70. حرکات تمرینی با کش-حرکت resistance band bent over row
 71. حرکات تمرینی با کش- حرکت Lying Band Pullover on bosu ball
 72. حرکات تمرینی با کش-حرکت Pullover with a Resistance Band
 73. حرکات تمرینی با کش- حرکت BAND FLUTTER KICKS
 74. حرکات تمرینی با کش- حرکت FLUTTER KICKS
 75. حرکات تمرینی با کش- حرکت Lying on Lat Elastic Resistance Bands
 76. حرکات تمرینی با کش - حرکت Reverse Biceps Curls Band
 77. حرکات تمرینی با کش- حرکت Mini-Band Tricep Extensions - Arms
 78. حرکات تمرینی با کش- حرکت MINI BAND OH TRICEPS EXTENSION
 79. حرکات تمرینی با کش-حرکت Mini Band Standing Glute Kickback
 80. حرکات تمرینی با کش-حرکت Mini Band Activated Push Ups
 81. حرکات تمرینی با کش-حرکت Mini Band Tricep Overhead Extension
 82. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing One Arm Anchor Preacher Curl bands
 83. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing One Arm Biceps Preacher Curl bands
 84. حرکات تمرینی با کش-حرکت One Arm Triceps Extensions with Resistance Bands
 85. حرکات تمرینی با کش-حرکت single arm Triceps Kickbacks ANYWHERE Bands
 86. حرکات تمرینی با کش-حرکت Seated Biceps Curls Bands
 87. حرکات تمرینی با کش-حرکت Biceps Concentration Curls Band
 88. حرکات تمرینی با کش-حرکت Sitting CONCENTRATION CURL Resistance Band
 89. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Biceps Curl Underhand Grip Concentration Single Arm
 90. حرکات تمرینی با کش-حرکت Seated Preacher Curl band
 91. حرکات تمرینی با کش-حرکت One Arm Biceps Side Curl band
 92. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing Biceps Anchor Hammer Curl band
 93. حرکات تمرینی با کش-حرکت High to Low Wood Chops band
 94. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying Biceps Hammer Curl Low band
 95. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying Biceps Curl Low bands
 96. حرکات تمرینی با کش-حرکت High to Low Kneeling Wood Chop
 97. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Triceps Kickback - Seated Overhand Grip
 98. حرکات تمرینی با کش-حرکت Triceps Kickbacks Band
 99. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying One Arm Biceps Preacher Curl band
 100. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying One Arm Hammer Preacher Curl band
 101. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying Leg Curl Band
 102. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Hamstring Curls
 103. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Leg Extension
 104. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing Leg Curl Band
 105. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing Band Leg Curl
 106. حرکات تمرینی با کش-حرکت Seated Band Hamstring Curls
 107. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing One Arm Chest Fly Mid with resistance bands
 108. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing One Arm Chest Fly Low band
 109. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing One Arm Chest Fly band
 110. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing Chest Fly Using Resistance Bands
 111. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing Decline Chest Press Using Resistance Band
 112. حرکات تمرینی با کش-حرکت Incline Chest Press Resistance Band
 113. حرکات تمرینی با کش-حرکت One Arm Chest Press resistance band
 114. حرکات تمرینی با کش-حرکت Chest Press With Resistance Bands
 115. حرکات تمرینی با کش-حرکت Seated Resistance Band Chest Press
 116. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing Incline Chest Press Using Resistance Band
 117. حرکات تمرینی با کش-حرکت Kneeling Back Row band
 118. حرکات تمرینی با کش-حرکت Half Kneeling Band Row
 119. حرکات تمرینی با کش-حرکت one arm Band Rotational Row with Weight Shift
 120. حرکت تمرینی با کش-حرکت Resistance Band Pull Through
 121. حرکات تمرینی با کش-حرکت Split Stance one Arm Band Row
 122. حرکات تمرینی با کش-حرکت HALF KNEELING ONE ARM BAND ROW
 123. حرکات تمرینی با کش-حرکت Squat Band Suspenders
 124. حرکات تمرینی با کش-حرکت Sumo Squat with a Resistance Band
 125. حرکات تمرینی با کش-حرکت BAND SPLIT SQUAT
 126. حرکات تمرینی با کش-حرکت Straight Arm Lat Pulldown Band
 127. حرکات تمرینی با کش-حرکت Straight Arm Band Pulldown
 128. حرکات تمرینی با کش-حرکت Wide Grip Lat PullDown Band
 129. حرکات تمرینی با کش-حرکت Single Leg Band Wide Grip Row
 130. حرکت تمرینی با کش-حرکت Reverse Grip Lat Pulldown with band
 131. حرکات تمرینی با کش-جرکت Band Wide Row
 132. حرکات تمرینی با کش-حرکت Wide Row with Resistance Band
 133. حرکات تمرینی با کش-حرکت Resistance Band Lat Pulldowns
 134. حرکات تمرینی با کش-حرکت Single-Arm Banded Lat Pulldown
 135. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Single Arm Horizontal Tricep
 136. حرکات تمرینی با کش-حرکت Single Arm Resistance Band Floor Press
 137. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying Single Arm Band Tricep Extension
 138. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying Reverse Fly Band
 139. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying Face Up Banded Reverse Fly
 140. حرکات تمرینی با کش-حرکت Single Arm(side) Banded Lat Pull Down
 141. حرکات تمرینی با کش-حرکت Single Arm Banded Pull Down
 142. حرکات تمرینی با کش-حرکت Resistance Band Seated Lat Pulldown
 143. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Straight Arm Lat Pull Down
 144. حرکات تمرینی با کش-حرکت Chest Press Resistance Band
 145. حرکات تمرینی با کش-حرکت Triceps Curl Resistance Band
 146. حرکات تمرینی با کش-حرکت Horizontal Wood Chop Resistance Band
 147. حرکات تمرینی با کش-حرکت Overhead Press resistance Band
 148. حرکات تمرینی با کش-حرکت Inclined Row Resistance Band
 149. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying Front Shoulder Raise resistance band
 150. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing Overhead Shoulder Press Bands
 151. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lat Raise Resistance Band
 152. حرکات تمرینی با کش-حرکت Row Resistance Band
 153. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Upright Row to External Rotation
 154. حرکات تمرینی با کش-حرکت Single arm resistance band upright row
 155. حرکات تمرینی با کش-حرکت Squat Upright Row Resistance Band
 156. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Upright Row, Wide
 157. حرکات تمرینی با کش-حرکت Upright Row Cross Resistance Bands
 158. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying Delt Lateral Raise with Resistance Bands
 159. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded RDL/Hip Extension for Glue Activation
 160. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded RDL
 161. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Single Leg RDL
 162. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded DB Single Leg RDL
 163. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Single Leg RDL
 164. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Single Leg RDL
 165. حرکات تمرینی با کش-حرکت Multi Band Resisted Dumbbell RDL
 166. حرکات تمرینی با کش-حرکت Shoulder Lateral Raise With Bands
 167. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Knee Tuck Crunches + Banded Lying Leg Raises
 168. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Resisted Supine Knee Tuck
 169. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying Leg Raise with Band
 170. حرکات تمرینی با کش-حرکت Lying Tricep Pushdown w/ Band
 171. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Tricep Pushdown Lying ez barbell
 172. حرکات تمرینی با کش-حرکت Side band Lying External Rotation
 173. حرکات تمرینی با کش-حرکت Advanced Shoulder Lateral Raise with a Resistance Band
 174. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Lateral Raises
 175. حرکات تمرینی با کش-seated band Double Shoulder Press
 176. حرکات تمرینی با کش-حرکت Single hand Shoulder Press Resistance Band
 177. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Crab Walk
 178. حرکات تمرینی با کش- حرکت Glute Activation Exercise
 179. حرکات تمرینی با کش-حرکت Resistance band calf raises
 180. حرکات تمرینی با کش-حرکت Resistance Band Standing Calf Raise
 181. حرکات تمرینی با کش-حرکت Band Side Bend
 182. حرکات تمرینی با کش-حرکت Obliques Twist Band
 183. حرکات تمرینی با کش-حرکت Standing Banded Oblique Twist
 184. حرکات تمرینی با کش-حرکت BAND twists obliques
 185. حرکات تمرینی با کش-Resistance Band Attached Overhead Side Bend
 186. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Side Bends
 187. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Ab Pulldowns
 188. حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Ab Pull downs
 189. حرکات تمرینی با کش-حرکت Kneeling Banded Ab Pulldown
 190. حرکات تمرینی با کش-حرکت Landmine 180° with Band
 191. حرکات تمرینی با کش-حرکت Resistance Band Side Bend - Overhead
 192. حرکات تمرینی با کش-حرکت Side Lying Bend and Stretch with Flex-Band
 193. حرکات تمرینی با کش-حرکت Side Bend with elastic band
 194. حرکات تمرینی با کش-حرکت Rear Side Bends
 195. حرکات تمرینی با کش-حرکت Resistance Band Oblique Side Bend
 196. حرکات تمرینی با کش-حرکت Double Leg Stretch with Band
 197. حرکات تمرینی با کش-حرکت Scissors Flex Band
 198. حرکات تمرینی با کش-حرکت Side Twist Sitting with Arm Work Band
 199. حرکات تمرینی با کش-حرکت Quad Bend and Stretch with Flex Band
 200. حرکات تمرینی با کش-حرکت Kneeling Bend and Stretch with Band
 201. حرکات تمرینی با کش-حرکت Bend and Stretch with Bicep Curl Band
 202. حرکات تمرینی با کش-حرکت Rotation Prone Band
 203. حرکات تمرینی با کش-حرکت Shoulder Bridge One-Leg Circle Band
 204. حرکات تمرینی با کش-اجرای چند تمرین عضله ساز شکم با کش

در ویدئوهای پیشین تمرکز بر نحوه اجرای تمرینات بدنسازی و پروش اندام بود که از طرز صحیح حرکات اطلاع کسب کنیم. در ویدئوهای آتی ضمن تمرکز بر فرم اجرای صحیح حرکت ها، به تمریناتی که برای قسمت خاصی از بدن مناسب است می پردازیم و به عنوان مثال تمریناتی که مناسب عضلات پشت یا تمریناتی که مناسب عضلات سینه یا بالا سینه هستند، تمرکز می کنیم.


نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز