خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دستور Rename - دستور برای تغییر نام فایل ها Command Prompt ویندوز

دستور Rename - دستور برای تغییر نام فایل ها Command Prompt ویندوز
با استفاده از دستور rename، شما می توانید فایلی را در محل خاصی از ویندوزتان تغییر نام دهید. Syntax دستور را در ذیل مشاهده خواهید کرد:rename  file_path  new_name

مثلا به مثال زیر توجه کنید که فایل file1.doc به file2.doc تغییر نام می دهد.

rename  d:\data\file1.doc file2.doc

ضمنا شما به جای rename، می توانید از کوتاه شده دستور، یعنی Ren استفاده کنیدو هر دوی اینها به یک دستور اشاره دارند.
اگر فایل ها توسط یک برنامه مورد استفاده قرار می گیرند ، با اجرای دستور، با ارور مواجه خواهید شد.

C:\>rename data.xlsx newdata.xlsx
The process cannot access the file because it is being used by
another process.
C:\>

ضمنا شما باید دسترسی کامل برای Rename کردن فایل مورد نظرتان هم داشته باشید. مثلا در دستور زیر به دلیل عدم وجود دسترسی کافی، ارور Access is denied نمایش داده شده است.

c:\>rename c:\windows\csc test
Access is denied.
c:\>

ضمنا دستور rename، فقط نام فایل را تغییر می دهد و نوع فایل را تغییر نمی دهد. به عنوان مثال ، اگر یک فایل را از پسوند mp4 به mp3 تغییر نام دهید ، فرمت فایل را تغییر نمی دهد. تغییر نام یک فایلmydocument.docx بهmydocument.pdf باعث نمی شود فایل توسط Acrobat Reader قابل اجرا شدن خواندن باشد. چون فرمت فایل همچنان فرمت Word می باشد و فرمتی ناشناس برای Adobe Reader می باشد.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز