خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


یافتن مقدار رم نصب شده در سیستم با استفاده از دستورات CMD

یافتن مقدار رم نصب شده در سیستم با استفاده از دستورات CMD
علاوه بر مشاهده اطلاعات سیستم بصورت GUI از Properties کامپیوتر، شما می تانید با استفاده دستورات ساده ای در خط فرمان از اطلاعاتی مانند میزان رم سیستم تان آگاه شوید. ما می توانیم این کار را با استفاده از دستورات systeminfo یا wmic انجام دهیم. البته در ادامه از هر دو دستور برای بدست آوردن میزان رم سیستم استفاده خواهیم کرد.

نرم افزار سامانه مودیان راهکار
در اولین گام از دستور systeminfo استفاده می کنیم:systeminfo | findstr /C:"Total Physical Memory"

ضمنا توجه داشته باشید که خروجی دستور بر حسب مگابایت می باشد.
به عنوان مثال:

C:\>systeminfo | findstr /C:"Total Physical Memory"
Total Physical Memory: 3,794 MB

خب، حال از دستور WMIC برای بدست آوردن مقدار رم موجود در سیستم استفاده می کنیم:

C:\Windows>wmic memorychip get capacity
Capacity
8589934592
8589934592
8589934592
8589934592

C:\Windows>

در خروجی دستور فوق، تعداد 4 رم و طرفیت هر رم، 8 گیگابایت می باشد و مجموعا این سیستم 32 گیگ رم در اختیار دارد.

یافتن مقدار رم نصب شده در سیستم با استفاده از دستورات CMD . آموزشگاه رایگان خوش آموز

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز