خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 1

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین آموزش بخشی از یک مجموعه آموزش می باشد که آموزش اول این مجموعه و فهرست آموزش های آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

سوال


برای هر تابع، مقادیر \(h\) و \(k\)، یعنی پارامترهایی که نشان دهندۀ انتقال های افقی و عمودی اِعمال شده بر روی \(y=f(x)\) هستند، را بیان کنید.

 1. $$
  y-5=f(x)
  $$
 2. $$
  y = f(x) - 4
  $$
 3. $$
  y = f(x+1)
  $$
 4. $$
  y + 3 = f(x-7)
  $$
 5. $$
  y = f(x+2) +4
  $$

پاسخ


برای حل این تمرین لازم است که ابتدا تابع داده شده را در شکل \(y - k = f(x-h)\) بازنویسی کنید. در این حالت مقادیر \(h\) و \(k\) به سادگی قابل تشخیص هستند.

 1. $$
  y-5=f(x) \\
  k=5, h = 0
  $$
 2. $$
  y = f(x) - 4 \\
  y + 4 = f(x) \\
  y - (-4) = f(x) \\
  k = -4, h = 0
  $$
 3. $$
  y = f(x+1) \\
  y = f(x-(-1)) \\
  k = 0, h=-1
  $$
 4. $$
  y + 3 = f(x-7) \\
  y -(-3) = f(x-7) \\
  k = -3, h = 7
  $$
 5. $$
  y = f(x+2) +4 \\
  y -4 = f(x+2) \\
  y -4 = f(x-(-2)) \\
  k = 4, h=-2
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.