خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 3

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 3
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین آموزش بخشی از یک مجموعه آموزش می باشد که آموزش اول این مجموعه و فهرست آموزش های آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

پرسش


با استفاده از نماد نگاشت (mapping notation) توضیح دهید که چگونه نمودارهای توابع زیر می توانند از روی نمودار \(y=f(x)\) بدست آیند.

 1. $$
  y=f(x+10)
  $$
 2. $$
  y+6=f(x)
  $$
 3. $$
  y=f(x-7)+4
  $$
 4. $$
  y-3=f(x-1)
  $$

پاسخ


برای حل این تمرینات، ابتدا لازم است که مقادیر \(h\) و \(k\) را بدست آوریم. سپس با دانستن این موضوع که نماد نگاشت برای تابعی در شکل \(y-k=f(x-h)\) برابر با \((x,y) \to (x+h,y+k)\) می باشد، نماد نگاشت هر تمرین را می نویسیم.

 1. $$
  y=f(x+10) \\
  y=f(x-(-10)) \\
  h=-10, k=0 \\
  (x,y) \to (x-10,y)
  $$
 2. $$
  y+6=f(x) \\
  y-(-6)=f(x) \\
  h=0, k=-6 \\
  (x,y) \to (x ,y-6 )
  $$
 3. $$
  y=f(x-7)+4 \\
  y-4=f(x-7) \\
  h=7, k=4 \\
  (x,y) \to (x+7 ,y+4 )
  $$
 4. $$
  y-3=f(x-1) \\
  h=1, k=3 \\
  (x,y) \to (x +1,y+3 )
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.