خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 5

انتقال های افقی و عمودی در توابع: تمرین 5
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به انتقال های افقی و عمودی (Horizontal and Vertical Translations) در توابع می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاراین آموزش بخشی از یک مجموعه آموزش می باشد که آموزش اول این مجموعه و فهرست آموزش های آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

پرسش


برای هر کدام از تبدیلات زیر، مقادیر \(h\) و \(k\) را شناسایی کنید. سپس معادلۀ تابع منتقل شده را در شکل \(y-k=f(x-h)\) بنویسید.

 1. \(f(x)=\frac{1}{x}\)، به میزان \(5\) واحد به سمت چپ و \(4\) واحد به سمت بالا منتقل شده است.
 2. \(f(x)=x^2\)، به میزان \(8\) واحد به سمت راست و \(6\) واحد به سمت بالا منتقل شده است.
 3. \(f(x)=|x|\)، به میزان \(10\) واحد به سمت راست و \(8\) واحد به سمت پایین منتقل شده است.
 4. \(y=f(x)\)، به میزان \(7\) واحد به سمت چپ و \(12\) واحد به سمت پایین منتقل شده است.

پاسخ


 1. $$
  h=-5,k=4 \\
  y-4=f(x-(-5)) \\
  y-4 = f(x+5)
  $$
 2. $$
  h=8,k=6 \\
  y-6=f(x-8)
  $$
 3. $$
  h=10,k=-8 \\
  y-(-8)=f(x-10) \\
  y+8=f(x-10)
  $$
 4. $$
  h=-7,k=-12 \\
  y-(-12)=f(x-(-7)) \\
  y+12 = f(x+7)
  $$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.